Skip to main content

Initiativ för samverkan gynnar life science

Pressmeddelande   •  Dec 03, 2010 08:30 CET

Rapporten baseras på intervjuer med ledande befattningshavare på 100 life science-företag i Storstockholmsregionen. Undersökningen visar att ett av de största hoten mot branschen idag är brist på samverkan mellan näringslivet, sjukvården och universiteten. Att öka samverkan beskrivs som en av de största utmaningarna för fortsatt tillväxt. Nästan var fjärde företag tror att Sverige har möjlighet att bli världsledande inom life science, och fler än hälften ser en stor nationell tillväxtpotential för branschen, men hela 45 procent av bolagen svarar att det krävs en ökad samverkan för att detta ska realiseras.

- För många företag inom branschen är samverkan med sjukvården avgörande för att kunna utveckla och testa nya produkter och lösningar. Men tyvärr upplever många företag i branschen att rätt förutsättningar för detta saknas. Det kan i förlängningen innebära att vårdkvaliteten försämras. Inom initiativet Stockholm Life utvecklas nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvård och industri i syfte att stärka life science i regionen, kommenterar Ylva Williams VD på Stockholm Science City Foundation.

Det finns enligt rapporten en stark tro på att Storstockholm kan bli världsledande inom life science.

- Tillsammans med det starka ICT-klustret kan life science i Storstockholmsregionen stärkas ytterligare eftersom det finns stora synergieffekter för tillämpningar inom vården mellan life science och ICT. Det finns med andra ord stor potential för regionen att bli det ledande kluster med fokus på hälsa i ett internationellt perspektiv, kommenterar Per Unckel, styrelseordförande i Stockholm Science City Foundation och blivande ordförande i Stiftelsen Flemingsberg Science.

Om life science-industrin:
Life science-industrin sysselsätter 23 000 personer och omsätter 125 miljarder kronor i Stockholm-Uppsalaregionen där 60 procent av all Sveriges arbetstillfällen inom branschen finns. Siffrorna avser 2009.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes hösten mellan 2010 på uppdrag av Stockholm Science City Foundation. Sammanlagt deltog 103 vd:ar, affärsutvecklingschefer och F&U-chefer från den svenska Life Science-industrin. 50 av dessa företag verkar inom Medtech, 20 inom Biotech, 17 inom Pharma och 18 inom annats såsom till exempel diagnostik. Majoriteten av bolagen har mellan 1-4 anställda, men även företag med upp till 499 anställda finns representerade i undersökningen. Avseende omsättning finns också ett brett urval av bolag representerade.

För ytterligare information, kontakta:

Ylva Williams, VD Stockholm Science City Foundation
Mobil: 070 222 78 34
E-post: ylva.williams@ssci.se

Anna Frejd, Informations- och kommunikationschef Stockholm Science City Foundation
Mobil: 070 539 00 79
E-post: anna.frejd@ssci.se

 

 

 

Om Stockholm Life Solna-Stockholm

Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i området Norra Station/Karolinska. Området där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet. För ytterligare information besök www.stockholm-life.se.

Om Stockholm Science City Foundation

Stockholm Science City Foundation (SSCi) har som uppdrag att attrahera företag och akademi till området Stockholm Life i Stockholm.

SSCi arbetar på uppdrag av de tre ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet samt Stockholms Stad, Solna Stad och Stockholms Läns Landsting och näringslivet. För ytterligare information besök www.ssci.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera