Skip to main content

Superlab gets 101 MSEK a year for 5 years

Pressmeddelande   •  Jun 18, 2009 09:05 CEST

For an English version, please see below.

In Swedish:


Science for Life Laboratory - ett nationellt life science center, som initierats av Stockholm Science Citys vetenskapliga råd får nu rejält stöd.

Mathias Uhlén, professor vid KTH, representerar projektet till vilket Regeringen ska fördela drygt 100 MSEK per år under fem års tid till områden där Sverige har en chans att bli världsledande.

"Jag är extremt glad. Det här är jätteviktigt för Sverige", säger Mathias Uhlén. "Vi är tre lärosäten som går ihop om satsningen: Karolinska Institutet, Stockholms universitet och så vi på KTH".

Det nationella laboratoriet, eller Science for Life Laboratory som forskarna kallar det, ska bedriva forskning inom sex områden som är viktiga för att nå snabba framsteg inom biotekniken. Dit hör tekniker för snabbsekvensering av arvsmassa, databehandling av de enorma mängder data som genereras, biologisk bildanalys, genernas funktion samt strukturbiologi.

Det här är ett led i kampen mot stora folksjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar med flera.

Start
"Vi börjar redan nästa år. Först på agendan står snabbsekvensering av arvsmassa samt bioinformatik", säger Mathias Uhlén.

Inflyttning
De första forskarna flyttar dit redan i januari år 2010. Allt under förutsättning att regeringen beslutar att följa rekommendationen. Den saken tvekar dock inte Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet om.

"Regeringen har sagt att de kommer att följa våra rekommendationer. Jag skulle bli oerhört förvånad och besviken om det inte blev så", säger han.

För ytterligare information:
Charlotte Törsleff, Head of Communications Stockholm Science City
mobil: 0708-383238.

In English:

Science for Life Laboratory - a Swedish national life science centre, initiated by the scientific council at Stockholm Science City Foundation gets 101 MSEK a year for 5 years. The government supported superlab, operated by Karolinska Institutet, the Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University will focus on 6 areas within biotechnology.

For further information:
Charlotte Törsleff, Head of communications Stockholm Science City, mobile: +46 708 383238

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera