Skip to main content

Liquid Biopsys banbrytande förbättring av cancerdiagnostik får BIO-X-stöd och samarbete med Roche Ltd

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:17 CET

Det unga företaget Liquid Biopsy AB har utvecklat en provförbättringsmetod för cancerdiagnostik som kommer att bana väg för bättre cancerbehandling och dramatiskt minska sjukdom och död i cancer. Nu har företaget fått ytterligare stöd; genom Uppsala BIOs program BIO-X och det globala läkemedels-och diagnostikföretaget Roche som är strategisk partner till BIO-X, för att stödja utvecklingen av Liquid Biopsys nya provförbättringsmetod.

Cancer som upptäcks sent, när den hunnit metastasera, d.v.s. bildat sekundära tumörer i kroppen, är ofta mycket svår eller omöjlig att bota. En förutsättning för metastasering är förekomsten av cirkulerande tumörceller, CTC, i blodet. Dagens etablerade experimentella tekniker kan endast fånga och mäta CTC med hjälp av redan identifierade biomarkörer. Men många CTC är av en annan typ som saknar kända markörer, varför dagens metoder inte kan påvisa dessa.

Nu har tre experter, bl.a. från Karolinska institutet, hittat ett sätt att identifiera alla typer av CTC. Cellseparations specialisten Juan Castro, MD; instrumentmakaren Lars Wännmar och cancerforskaren Christer Ericsson, PhD, har tillsammans utvecklat en provförbättringsmetod för diagnostik baserad på cancercellers karaktäristiska egenskaper i vätska. Metoden kommer att ge hälso-och sjukvården en mycket bättre grund att stå på för tidig upptäckt, val av behandling och uppföljning än vad som är möjligt idag.

– Liquid Biopsy har utvecklat en ny, mild, känslig och generell metod för att påvisa spridningen av cancerceller i blod och andra vätskor. Våra prototypinstrument håller på att testas genom samarbeten med kliniskt verksamma läkare och forskare, säger Christer Ericsson, medgrundare och forskningschef på Liquid Biopsy.

Liquid Biopsy ska få stöd från Uppsala BIOs program för strukturerad öppen innovation, BIO-X, till vilket man knutit det globala läkemedels- och diagnostikföretaget Roche. Avtalet garanterar både processtöd från BIO-X och Roches globala R&D-kapacitet, som erbjuder tillgång till bland annat utrustning, tjänster, reagenser och know how, samt finansiellt stöd för projektet i upp till två år.

I ett pressmeddelande från Uppsala BIO säger Zafrira Avnur, ansvarig för Extending the Innovation Network with Academia vid Roche, så här:

– Vi är mycket glada att få lansera det första projektet inom ramen för avtalet med BIO-X programmet, särskilt som det är inom ett område där vi kan dra nytta av vår kapacitet både inom läkemedel och diagnostik, och vi ser fram mot ett produktivt samarbete med Uppsala BIO och Liquid Biopsy.

Med stöd ur programmet BIO-X och från Roche kommer Liquid Biopsy att tillsammans med utvalda kliniker utvärdera sin teknik på patientmaterial.

– Tack vare samarbetet med ett globalt företag som Roche ökar chansen för Liquid Biopsy att lyckas med det här projektet, säger Erik Forsberg, verksamhetschef för Uppsala BIO. Samarbetet lägger också god grund för fortsättningen, efter stödet från BIO-X programmet.

– Jag ser mycket fram emot att påbörja det här projektet, säger Christer Ericsson. Vi är medvetna om utmaningarna, men med det extra stöd vi nu har från BIO-X programmet och samarbetet med Roche har vi en mycket bra plattform att arbeta från för att i slutändan bidra till att minska sjukdom och död i cancer dramatiskt.

Liquid Biopsy får även kontinuerligt affärsutvecklingsstöd från affärsacceleratorn STING (Stockholm Innovation & Growth).

Kontakt
Christer Ericsson, PhD, forskningschef, Liquid Biopsy, 073-959 66 86, christer.ericsson@liquid-biopsy.com
Docent Erik Forsberg, VD, 070-350 41 43, erik.forsberg@uppsalabio.se
Jill Lindström, marknads- och kommunikationsansvarig, STING, 072-213 14 22, jill.lindstrom@stockholminnovation.com

Om Liquid Biopsy AB
Liquid Biopsy är en nystartad avknoppning från Karolinska Institutet som utvecklar ny teknik för att isolera sällsynta cancerceller för individualiserad cancer behandling. Tekniken stöder snabbare och säkrare cancerdiagnostik idag och nya cell-baserade cancer diagnostiska procedurer för framtiden, bland annat genom ett enkelt blodprov. Liquid Biopsy tekniken inger hopp om att den i slutändan ska bidra till att minska sjukdom och död i cancer dramatiskt. Mer information: www.liquid-biopsy.com

Om Uppsala BIO och programmet BIO-X
Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande, aktör som har till uppgift att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och tillväxten i life science-sektorn. Vårt viktigaste arbete går ut på att stimulera flödet av innovationer för att lösa identifierade behov inom vård och samhället som helhet. Verksamheten drivs i samarbete med företag, universitet, sjukvård och myndigheter. BIO-X® är en process för strukturerad öppen innovation som utgår från definierade behov i industrin eller samhället, t ex vården. Processen är utvecklad och drivs av Uppsala BIO. Projektteam från akademisk forskning eller små och medelstora företag bjuds in att föreslå projekt som kan bidra till att lösa behoven. Utvalda projekt får stöd att knyta till sig relevanta kompetenser och partners, t ex från industrin, hjälp att sätta upp projektplaner, sluta avtal samt substantiell finansiering för att under två år nå ett s.k. proof of concept, ett skede när projektet är moget för att utvecklas kommersiellt. Mer information: www.uppsalabio.se

Om STING (Stockholm Innovation & Growth)
STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Affärsinkubatorn STING är ett non-profit företag, som ägs av Stiftelsen Electrum – en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. STING har sitt huvudkontor i Kista Science City. Huvudpartners är Innovationsbron och KTH. Mer information: www.stockholminnovation.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera