Skip to main content

Medtechbolaget Meloq tar in 4 MSEK för mätinstrument av kroppsvinklar

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 14:08 CEST

Meloqs första produkt, EasyAngle är ett digitalt instrument som tillåter fysioterapeuter att mäta vinklar i kroppens alla leder, något som idag kräver flera olika typer av verktyg för att göra. Meloq tar nu in 4 miljoner kronor bland annat för att expandera utanför Norden till Europa och USA.

EasyAngle är en digital medicinskteknisk produkt som ersätter alla andra mätinstrument, som t ex goniometern och myrinmätaren, som var för sig mäter olika vinklar. Den gör så kallad rörelsemätning både enklare och mer noggrann, och digitalisering gör att man slipper anteckna mätresultaten med papper och penna.

– Det fysioterapeuter uppskattar mest är att de nu på ett enkelt och objektivt sätt kan bedöma status och följa rehabiliteringsprogressen, och samtidigt med ett kvantitativt mått kan visa patienterna att det går framåt. Detta är viktig för patienternas motivation och leder till att de i högre utsträckning fullföljer sitt rehab-program, vilket påverkar behandlingsresultatet, säger Rui Chen, medgrundare och VD på Meloq.

Nu har Meloq i en nyemission, som övertecknades med 30 procent, tagit in 3,3 miljoner kronor från sex privata investerare och Propel Capital III. I samband med emissionen har Meloq även fått finansiering från ett EU-program och Vinnova på sammanlagt 0,7 miljoner kronor. Under 2017 ska produkten lanseras i Danmark, Frankrike, Tyskland och England.

– Vi ser en mycket stor potential för EasyAngle. Vi lanserade i Norden i slutet av förra året och har hittills sålt 350 enheter. Vi går nu in i en ny fas och kan fokusera på att lansera EasyAngle i Europa och Amerika, samtidigt som vi får resurser att fortsätta utvecklingen, säger Rui Chen.

Kontakt
Lars Franzén, lars.franzen@meloq.se, 070-214 88 41

Demo video: www.youtube.com/watch?v=dsfLLOLvHsQ
Mer information: www.meloq.eu, www.easyangle.eu

Om STING (Stockholm Innovation & Growth)
STING har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika tillväxtföretag. Vi erbjuder startups finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. STING har stöttat nära 200 startups, av vilka 72 procent fortsätter att utvecklas och växa idag. Tillsammans har alla STING-bolagen en omsättning på 1,1 miljarder kronor, varav 90 procent kommer från export. De har dessutom skapat över 1200 jobb. Mer information: www.stockholminnovation.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera