Skip to main content

Ny prostatacancerdiagnostik möjliggör optimal behandling och beviljas BIO-X 2012

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2012 14:00 CEST

Chunde Li, forskare inom cancerdiagnostik på Karolinska Institutet och medgrundare av STING-bolaget Chundsell Medicals, har idag beviljats BIO-X för fortsatt utveckling av den metod han tagit fram som möjliggör korrekt diagnos av den aggressiva typen av prostatacancer, och därmed rätt val av behandling för patienten. Patienter som inte behöver radikal behandling undviker allvarliga och onödiga biverkningar, och kostnaderna för sjukvården kan på sikt halveras.

BIO-X, ett program inom Uppsala BIO, bidrar med en strukturerad process för att nå proof of concept, och finansiering med upp till 500 000 kronor. Programmet stödjer både forskare och industri i utvecklingen av nya konkurrenskraftiga life science-produkter. Till årets första BIO-X-omgång sökte ungefär 50 projekt varav tre hittills valts ut.

”Chunde Lis projekt har potential att verkligen förbättra livssituationen för en mycket stor grupp patienter, och ge dem väsentligen förbättrad livskvalitet med hjälp av den gensignatur han identifierat. Det testformat han utvecklar bygger också på standardteknologier och blir därför enkelt att tillämpa. Vi ser positivt på att man kommit ganska långt i tankarna kring hur teknologin ska kunna kommersialiseras”, säger Kristin Hellman, project manager för BIO-X™ på Uppsala BIO.

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer och den cancersjukdom som leder till flest dödsfall bland män. Cirka 15-30 procent av nya diagnostiserade prostatacancerfall är livshotande. Men på grund av otillräckliga diagnosmetoder genomgår idag mer än 90 procent av patienterna operation och strålbehandling, vilket medför både kraftigt sänkt livskvalitet för patienterna och höga sjukvårdskostnader för samhället.

"Med vårt test, Prostatype, kommer endast ca 30 procent av patienterna att behöva genomgå radikal operation och strålning. Resten behöver bara mildare behandling eller kan avvakta behandling utan oro. Prostatype bidrar till försäkrad prognos och rätt val av behandling, och detta leder i sin tur till drastiskt sänkta sjukvårdskostnader”, säger Chunde Li.

I Sverige diagnostiseras 10 000 nya prostatacancerpatienter varje år. Den totala kostnaden för operation, strålning och rehabilitering kostar sjukvården idag ca 2 miljarder kronor. Med Chunde Lis forskargrupps diagnostiklösning kan den prislappen halveras på fem år.

Varje projekt inom BIO-X utgår från behov inom sjukvården eller övriga samhället. I höstas efterlystes lösningar inom diagnostik som svar på vårdens utmaningar inom cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Kontakt
Jan Erik Collin, VD, Chundsell Medicals, 070-567 15 81, janerik.collin@telia.com
Madeleine Neil, kommunikationsansvarig, Uppsala BIO, 076-829 77 77, madeleine.neil@uppsalabio.se
Jill Lindström, marknads- och kommunikationsansvarig, STING, 072-213 14 22, jill.lindstrom@stockholminnovation.com

Om STING (Stockholm Innovation & Growth)
STINGs vision är att bidra till byggandet av framtidens globala tillväxtföretag genom att attrahera de bästa innovatörerna och entreprenörerna och erbjuda dem affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Affärsinkubatorn STING är ett non-profit företag, som ägs av Stiftelsen Electrum – en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. STING har sitt huvudkontor i Kista Science City. Huvudpartners är Innovationsbron och KTH. Mer information: www.stockholminnovation.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera