Skip to main content

Ny unik satsning för att fler forskare ska lyckas bygga framtida tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:12 CET

Många av framtidens exportföretag finns i forskningslabben, men problemet är att de flesta forskare saknar kompetens och drivkraft för att lyckas med att bygga ett exportföretag. För att lyckas krävs normalt också en näringslivserfaren person som drivs av att göra affärer. Med det nya Kick Start programmet finns nu ett nytt hjälpmedel för att matcha ihop entreprenörer med forskare. Bakom det unika programmet står Stockholm Innovation & Growth (STING) och Innovationsbron Stockholm. Scint-X, ett nytt forskningsbaserat bolag inom röntgendetektormarknaden, är det första bolaget som utnyttjar Kick Start.

- Inom STING finns en välutvecklad process för att matcha ihop forskare och entreprenörer. Dessutom har vi ett stort flöde av mycket intressanta idéer från forskarmiljöerna. Vi är mycket glada att vi äntligen kan erbjuda ett urval av våra STING-bolag den viktiga hörnsten som har saknats; ekonomisk ersättning till entreprenörer som rekryterats till projekten. Det är normalt fel väg att förmå forskare att bli entreprenörer. För att skapa tillväxtföretag av bra forskningsresultat krävs istället en näringslivserfaren entreprenör som kan omvandla resultaten till konkurrenskraftiga produkter och sälja dem, säger Pär Hedberg, VD på STING.- Innovationsbron arbetar för att forskningsresultat skall bli affärer och därmed bidra till det långsiktiga välståndet i Sverige. Vi tillhandahåller ett antal verktyg för detta, till exempel innovationslån, ägarkapital och andra former av finansiering. Genom Kick Start kommer vi också åt en av de mest avgörande utmaningarna vid kommersialisering, nämligen att få in näringslivserfaret folk tidigt, säger Björn Varnestig, VD på Innovationsbron Stockholm.Kick Start programmet innebär att om en entreprenör går in som VD/projektledare i ett bolag, startat av en forskare, kan entreprenören få en grundlön på maximalt 18 000 kronor/månad i 10 månader. Förutsättningen är att bolaget antagits till STINGs inkubatorsverksamhet och att entreprenören får en ägarandel i bolaget. Kick Start är ett pilot projekt under 2007/2008, och har utvecklats av Sting tillsammans med Innovationsbron Stockholm, som också står för finansieringen. I pilotprojektet kommer max fem STING-bolag erbjudas den här möjligheten.Först ut är Scint-X, vars produkt är en kritisk komponent till digitala röntgendetektorer. Produkten är framtagen av Jan Linnros, professor i fasta tillståndets elektronik vid KTH och Sture Pettersson, professor på Mittuniversitetet. Användningsområdet är till exempel tandläkarröntgen och materialanalys.

– Vår produkt ger bättre upplösning och har bättre känslighet än andra detektorer. Det innebär bland annat att man kan använda en lägre röntgendos, förklarar Jan LinnrosTill bolaget har man nu knutit entreprenören Per Wiklund som tidigare haft ett eget företag och arbetat som konsult. Nu ska han tillsammans med en projektanställd processingenjör föra Scint-X detektor från laboratoriet ut på marknaden.

- För min del är det en väldig lättnad att det kommer in en annan person som kan leda det arbetet. Det går inte att fokusera på företagandet och forskningen samtidigt, konstaterar Jan Linnros som räknar med att arbeta ca 20 procent av sin tid med bolaget.- Företaget har fått viss startfinansiering från Vinnova. Kick Start var ännu en viktig pusselbit i finansieringen, säger Per Wiklund.- En annan bit är att vi får coaching från STING. Det är också värdefullt, påpekar Jan Linnros.

För mer information

Pär Hedberg, VD på STING: 0708-55 03 18, par.hedberg@stockholminnovation.com

Björn Varnestig, VD på Innovationsbron Stockholm: 0708-380459, bjorn.varnestig@innovationsbron.comFakta om STING – en supportorganisation för nya innovativa teknikföretag

Stockholm Innovation & Growth, STING, är ett helägt dotterföretag till stiftelsen Electrum – en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholm stad. STING:s mål är att varje år bidra till 12 nya företags utveckling, samt säkerställa Kista Science Citys position som dynamisk mötesplats för entreprenörer och innovation. STING erbjuder industriellt stöd och riskkapital till nystartade teknikbolag. Med fem olika stödprogram hjälper man teknikbolagen med allt ifrån företagsidé till global internationalisering. Varje program leds av entreprenörer och experter från näringslivet. STING startade sin verksamhet 2002 och har fram till idag bidragit till ett 30-tal svenska teknikföretags framgångar. Inom STING finns även affärsängelnätverket Kista Investment Network och riskkapitalbolaget Sting Capital. STING har utvärderat över 450 projekt och antagit 35. STING arbetar i partnerskap med Innovationsbron, som förutom Stiftelsen Electrum, är huvudfinansiär av verksamheten. För mer information: www.stockholminnovation.comFakta om Innovationsbron Stockholm

Innovationsbron Stockholm är ett av sju regionala dotterbolag inom Innovationsbrokoncernen som bildades 2005. Ägare är svenska staten, Industrifonden och Teknikbrostiftelserna. Innovationsbrons verksamhet syftar till att överbrygga gapet mellan forskning och affär. Innovationsbron arbetar för att öka intresset för kommersialisering och tillhandahåller finansiella resurser och långsiktiga supportsystem för att främja det affärsmässiga utbytet av forskning. För mer information: www.innovationsbron.se.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera