Skip to main content

Riskkapitalfonden STING Capital investerar 5 miljoner i tre unga teknikbolag

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 07:00 CEST

STING Capital har investerat i det prisbelönta bildgranskningsbolaget OculusAI och cleantechföretaget Predect. Predect har utvecklat en av marknadens första mät- och analyssystem för realtidstest av vattenkvalitet, som bland annat kan användas som larmskydd vid förorenat vatten. Riskkapitalfonden har även genomfört en följdinvestering i Zebor Technology - multimediabolaget som har utvecklat världens idag snabbaste operativsystem och BIOS för inbyggda system.

- Om vår teknik hade använts av vattenverket i Lilla Edet skulle de omedelbart ha upptäckt att dricksvattnet var förorenat, menar Predect:s VD Orwar Eriksson. Vårt patentsökta system kan göra realtidstest av vattenkvalitén i exempelvis vattenreningsverk, inom livsmedelsindustri och kemiteknisk industri. Investeringen från STING Capital möjliggör bland annat att vi inom ett halvår kommer att kunna leverera två fullskalanläggningar till kunder inom vattenbranschen. Dessutom har även fem affärsänglar nyligen investerat 1, 5 miljoner i bolaget som ytterligare påskyndar utvecklingen.

- Den snabba investeringstakten följer fondens målsättning att investera i ca tio nya innovativa bolag per år, menar Investment Manager Martin Gemvik. Tillflödet av potentiella unga, lovande teknikbolag är mycket bra och bolagen håller genomgående en hög kvalitet när det gäller teknikhöjd och global marknadspotential. Predect är ett bra exempel, eftersom vatten är en stor bristvara i världen. Vår bedömning är att vattenrening i alla dess former allt oftare kommer att kräva system likt Predect:s.

OculusAi AB härstammar frånforskning vid KTH och bolaget utvecklar teknik och system för avancerad bildanalys i realtid. Bolagets mjukvaruplattform kan exempelvis användas av communities och datingsajter för realtidsanalys av alla de bilder som laddas upp till sajterna. Med OculusAI:s teknik kan man automatiskt att rensa bort nakenbilder, vapen, stötande symboler eller tecken av olika slag, men det går också att rensa bort bilder på kända personer.Företaget grundades vintern 2007 och sysselsätter idag 11 personer. Senaste nyrekryteringen är Johan Klaesson som 2006 startade upp Meetic i Norden och som både har varit VD för Meetic Norden samt "head of international operations". Johan kommer både att ingå i OculusAI:s styrelse samt arbeta operativt med försäljning.

- Pengarna kommer bland annat att använda för teknisk- och kommersiell verifiering samt till att rekrytera på tekniksidan för att ytterligare höja tempot i bolagets utveckling, säger Siamak Ayani, en av grundarna på OculusAI AB.

Zebor Technology AB har utvecklat en multimediaplattform som inom något år kan vara grunden till din nya mobiltelefon, digitalbox och TV.Den tekniska grunden i multimediaplattformen är det nya egenutvecklade operativsystem ZDOS; som inte bara startar på under en sekund, utan även radikalt minskar strömförbrukningen. Företaget för idag samtal med flera av världens största tillverkare av multimediaprodukter för konsumentmarknaden. Sting Capital investerade i bolaget i oktober 2007 och genomför nu en följdinvestering.

- Investeringen möjliggör bland annat portering av webbläsare och OpenGL till operativsystemet ZDOS samt att kunna köra rörlig bild i FullHD på så lite som en 0,8GHz plattform, säger Martin Ljunggren, marknadsansvarig på Zebor Technology AB.

Riskkapitalfonden STING Capital har bildats av Stockholm Innovation & Growth (STING) och Innovationsbron Stockholm. Övriga investerare är affärsänglar från nätverket STING Business Angels, Pod Venture Partner, Folksam, Östersjöstiftelsen, ALMI Stockholm, Länsförsäkringar Stockholm, Peder Sager Wallenbergs Stiftelse, Allba Invest, TageHus Förvaltning och KTH Holding. STING Capital investerar i innovativa teknikbolag i tidiga skeden och med stor internationell potential. STING Capital investerar normalt 1- 4 Mkr per bolag och är oftast första externa investeraren i bolaget. www.stingcapital.com

För mer information
Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital
, martin.gemvik@stockholminnovation.com, 0705-789562
Orwar Eriksson, VD på Predect AB, orwar.eriksson@predect.se, 0705-694848
Siamak Ayani, OculusAI, siamak@oculusai.com, 073-9825115, www.oculusai.com
Martin Ljunggren, marknadsansvarig på Zebor Technology AB, martin.ljunggren@zebor.com, 070- 745 28 07, www.zebor.com

Fakta om STING - Ett supportsystem i världsklass för nystartade teknikföretag
STING (Stockholm Innovation & Growth AB) är ett helägt dotterföretag till stiftelsen Electrum - en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholm stad. Vi har visionen att vara ett supportsystem i världsklass; det självklara förstahandsvalet för innovatörer och entreprenörer som vill bygga framtidens teknikbaserade exportföretag. STING erbjuder industriellt stöd och riskkapital till nystartade teknikbolag inom informations- och kommunikationsteknik, medicinsk teknik och energi/miljöteknik . Affärsprocessen består av fyra delar, där STINGs affärscoacher och nätverk hjälper till med allt ifrån verifiering av affärsidé till global internationalisering. Vi har en tuff gallringsprocess, där färre än 10% av de projekt som söker antas till STINGs inkubator - mycket stöd till få utvalda är principen. STING arbetar i partnerskap med Innovationsbron, som förutom Stiftelsen Electrum, är huvudfinansiär av verksamheten. För mer information: www.stockholminnovation.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy