Skip to main content

Tre potentiella exportbolag har tagit Take Off!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 07:00 CEST

I år når STING målet att tolv nya teknikföretag, med potential att bli framgångsrika exportföretag, lämnar inkubatormiljön. Under onsdagen firades Take Off för Peerialism, Scint-X och Zebor Technology. Gemensamt för de tre är excellenta team med framstående tekniska lösningar och befintliga kunder, menade STINGs VD Pär Hedberg.

STING fortsätter att skapa fler teknikintensiva företag i Stockholmsregionen. De tre senaste företagen med ambitionen att bli internationella tillväxtföretag är Peeralism, Scint-X och Zebor Technology, som lämnade inkubatormiljön under en Take Off-ceremoni under tisdagen.

Under de 1,5 åren inom STING, har Peeralism AB vuxit från två till fjorton anställda, och levererar under hösten sin första kundorder. Företaget bygger på forskning från SICS inom distribution av digital-TV. Genom att utnyttja den så kallade peer-to-peer-tekniken kan Peeralisms teknik bland annat innebära mycket stora kostnadsbesparingar för dagens bredbandsoperatörer. Tekniken innebär också en betydligt bättre kvalitet på ljud och bild över internet.

- STING har gett oss tillgång till ett utmärkt nätverk av partners och potentiella investerare. Tack vare STINGs affärscoacher har vi lyckats mycket bra med vår rekrytering, och även i nya kundkontakter, säger Johan Ljungberg, VD Peeralism.

Scint-X ABlanserar en ny komponentteknologi för röntgen, i första hand för den internationellt växande marknaden för tandröntgen. Den egenutvecklade teknologin ger såväl högre bildupplösning som tunnare sensorer till ett lägre pris. Målet är att inom två år etablerat en egen produktionslinje, tillsammans med en pilotkund.

- Vi hade aldrig lyckats att starta bolaget utan STINGs tidiga finansiering. Att dessutom få tillgång till kontorslokaler i nära anslutning till Electrumlaboratoriet i Kista har varit mycket viktigt. Affärscoacherna gav oss också ett nätverk, som varit avgörande för oss som tidigare inte startat företag, säger Per Wiklund, VD och grundare av Scint-X.

Zebor Technology AB har utvecklat en multimediaplattform som inom något år kan vara grunden till din nya mobiltelefon, digitalbox och TV. Zebors grundare, innovatören Berth-Olof Bergman, har utvecklat ett nytt operativsystem som inte bara startar på under en sekund, utan även minskar strömförbrukningen radikalt. Idag är den tekniken grunden till Zebor Technology:s multimediaplattform, som passar lika väl för fasta som handhållna enheter.

- Vi har tjänat flera år på att ta hjälp av STING. Vi har bland annat fått hjälp att anpassa vår affärsmodell, och förtydliga vår produkt till dagens marknad, säger Martin Ljunggren, marknadschef på Zebor Technology. Företaget för idag samtal med flera av världens största tillverkare av multimediaprodukter för konsumentmarknaden.

 

 


För mer information:
STING: VD Pär Hedberg, 0708-55 03 18, par.hedberg@stockholminnovation.com

 

Peeralism: Johan Ljungberg, e-post: johan.ljungberg@peerialism.com, 0708-704 928,

Scint-X: Per Wiklund, e-post: per.wiklund@scint-x.com, 0701-11 06 51

Zebor Technologies: Martin Ljunggren, e-post: martin.ljunggren@zebor.com, 070-745 2807

Fakta om STING - Ett supportsystem i världsklass för nystartade teknikföretag
STING (Stockholm Innovation & Growth AB) är ett helägt dotterföretag till stiftelsen Electrum - en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholm stad. Vi har visionen att vara ett supportsystem i världsklass; det självklara förstahandsvalet för innovatörer och entreprenörer som vill bygga framtidens teknikbaserade exportföretag. STING erbjuder industriellt stöd och riskkapital till nystartade teknikbolag inom informations- och kommunikationsteknik, medicinsk teknik och energi/miljöteknik . Affärsprocessen består av fyra delar, där STINGs affärscoacher och nätverk hjälper till med allt ifrån verifiering av affärsidé till global internationalisering. Vi har en tuff gallringsprocess, där färre än 10% av de projekt som söker antas till STINGs inkubator - mycket stöd till få utvalda är principen. STING arbetar i partnerskap med Innovationsbron, som förutom Stiftelsen Electrum, är huvudfinansiär av verksamheten. För mer information: www.stockholminnovation.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy