Skip to main content

Taggar

Economic Graph Stockholm

Economic Graph Stockholm

Dokument   •   2016-04-14 05:30 CEST

Global companies with offices in the Nordic region

This report is based on an analysis of Forbes Global 2000 list of the world’s 2,000 largest listed global (multinational) companies. The report shows where multinational companies locate their global and regional head offices in the Nordic region. It also shows a clear concentration of these companies in the Nordic metropolitan areas, primarily Stockholm, followed by Copenhagen.

Stockholm - Europe's No. 2 FinTech city

Stockholm - Europe's No. 2 FinTech city

Dokument   •   2015-06-23 08:00 CEST

A summary of the research report Stockholm FinTech - An overview of the FinTech sector in the greater Stockholm Region by Stockholm School of Economics

Filmfond: Stockholm Runaway Productions 2014

Rapporten "Stockholm Runaway Productions 2014" har gjorts av Cloudberry på uppdrag från Stockholm Business Region. Rapporten bygger på fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner med Stockholmsanknytning och en diskussion om ekonomiska betydelsen av en filmfond i Stockholm. Se pressmeddelande för sammanfattning

Stockholmskonjunkturen Q2 2013

Stockholmskonjunkturen Q2 2013

Dokument   •   2013-10-11 05:30 CEST

Tillväxttakten ökar i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Den privata sektorn utvecklas positivt och efter en lång period av ett minskat nyföretagande, vänder nu trenden. Dock fortsätter arbetsmarknaden att försvagas. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Servicemätning 2013 - en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Företagarna är nöjda med kommunernas service i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Servicemätning 2013 – en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Nöjd-Kund-Index blev 66 av 100. Högst betyg får Trosa med NKI 77. #företagsservice13

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2013

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2013

Dokument   •   2013-07-23 06:30 CEST

Lönesumman växer i Stockholm även om tillväxttakten mattas av. Försäljningen ökar något medan antalet nyregistrerade företag minskar och konkurserna ökar. Sysselsättningen fortsätter att öka men samtidigt ökar även antalet arbetslösa. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2012

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2012

Dokument   •   2013-04-18 06:00 CEST

Under fjärde kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att växa i Stockholm. Den största tillväxten skedde i offentlig sektor. Tillväxttakten dämpades i privat sektor, samtidigt som nyföretagandet minskade och arbetsmarknaden försvagades med fler varsel och ökad arbetslöshet. Sysselsättningen fortsätter dock att öka parallellt. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2012

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2012

Dokument   •   2013-01-28 06:00 CET

Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den privata sektorn. Tillväxten sker i samtliga branscher. Försäljningen och nyföretagandet minskar dock. Arbetsmarknaden försvagas även med fler arbetslösa. Trenden med ökad sysselsättning fortsätter i takt med den fortsatt starka befolkningsökningen. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Innovationsstipendiet - motiveringar

Innovationsstipendiet - motiveringar

Dokument   •   2012-12-06 13:00 CET

Stockholmskonjunturen kvartal 2 2012

Stockholmskonjunturen kvartal 2 2012

Dokument   •   2012-10-09 06:30 CEST

Under andra kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att öka i Stockholm, pådrivet av en starkare privat sektor. Försäljningen steg inom samtliga branscher. Sysselsättningen ökar alltjämt, men i ett lugnare tempo. Byggandet faller, men den kraftiga befolkningsökningen fortsätter.

Faktablad Stockholms stads Innovationsstipendium

Sedan 1985 har Stockholms stad delat ut innovationsstipendium till nytänkande stockholmare med starka idéer för nya produkter och tjänster som har en kommersiell, teknisk och samhällsekonomisk potential. Syftet är att stimulera kreativitet och företagande bland boende, arbetande och studerande i Stockholms stad.

Konjunkturen i Stockholm 2011 Q4

Dokument   •   2012-03-29 05:00 CEST

Stockholmskonjunkturen kvartal 2 2011

Stockholmskonjunkturen kvartal 2 2011

Dokument   •   2011-10-07 08:30 CEST

Den goda tillväxten i lönesumman fortsätter i Stockholm. Tillväxten i länet är fortsatt den högsta på över tre år, pådrivet av en stark privat sektor. Antalet nya företag ökar fortsatt i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

Stockholm: Mötesplats för utveckling av digitala tjänster

I rapporten Stockholm - Mötesplats för utveckling av digitala tjänster presenteras ett handlingsprogram på 21 punkter som stöd i kommunernas utvecklingsarbete av e-tjänster. Syftet är att samla kunskap och inspirera offentliga verksamheter i utvecklingsarbetet. Den är framtagen av Stockholm IT Region och baseras på intervjuer med offentliga företrädare, akademiker och företrädare för IT-branschen.

Stockholmsregionens möte med näringslivet - företagarnas uppfattning om kommunernas service

Företagarna blir allt mer nöjda med den kommunala servicen i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Stockholmsregionens möte med näringslivet – en studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011. Nöjd-Kund-Index ökade 1 punkt, till 67 av 100 jämfört med föregående mätning. Högst betyg får Salem med NKI 81.

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2011

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2011

Dokument   •   2011-07-04 06:15 CEST

Lönesumman fortsätter att öka i Stockholm med tjänstenäringen som motor. Nyföretagandet är rekordstort och på arbetsmarknaden tar sysselsättningen ny fart i Stockholms län, med den starkaste tillväxten på över två år. Under första kvartalet 2011 ökade lönesumman med 5,8 procent i Stockholms län och 6,0 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal.

Millennium-rapporten: Ekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i de svenska Millennium-filmerna

Millennium-filmerna har genererat en sammantaget stor ekonomisk effekt i Stockholmsregionen, både vad gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. Det visar en ny rapport framtagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford Research, på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Stockholm Business Region, Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Film i Sörmland.

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2010

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2010

Dokument   •   2011-03-31 08:30 CEST

Tillväxttakten i lönesumman har ökat varje kvartal i Stockholms län sedan hösten 2009. Tillväxten i länet har under fjärde kvartalet inte varit så hög sedan början av 2008, vilket innebär en stark avslutning på 2010 för Stockholm. På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta invånare ökat stabilt samtidigt som antalet lediga jobb ökat kraftigt.

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2010

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2010

Dokument   •   2011-01-27 09:15 CET

Konjunkturen är alltjämt stark i Stockholm. Tillväxten i lönesumman fortsätter stabilt, om än i något lugnare tempo jämfört med föregående kvartal. Fler företag startas och sysselsättningen fortsätter att stärkas. Inflyttningen gör dock att arbetslösheten inte minskar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.