Skip to main content

Taggar

stockholm business region 19 Stockholm 16 stockholms stad 15 stockholmskonjunkturen 15 olle zetterberg 12 konjunktur 10 konjunkturstatistik 9 the capital of scandinavia 4 konjunkturbarometer 4 NKI 4 Stockholm Business Alliance 4 stockholms län 3 innovation 3 Karin Wanngård 3 entreprenörskap 2 innovationsstipendium 2 kommunal service 2 mipim 1 millennium-rapport 1 greta edelstam 1 madeleine sparre 1 mammabyxa 1 utbildning 1 cecilia simic 1 isifer 1 Nöjd kund index 1 regionförbundet sörmland 1 yellowbird 1 fastigheter 1 yrkesutbildning 1 näringslivsklimat 1 företagande 1 e-tjänst 1 Economic Graph Stockholm 1 economic development 1 servicemätning 1 investeringar 1 stockholm it region 1 SBA 1 miljö 1 konjunkturläge 1 sten nordin 1 näringslivskontor 1 turismens utredningsinstitut 1 Stockholms innovationsstipendium 1 automation region 1 stokab 1 tillväxt 1 solvatten 1 automation 1 bostäder 1 kartläggning 1 kista science city 1 digitala tjänster 1 konjunkturrapport 1 industriautomation 1 filmindustri 1 hassan kansoul 1 cloudberry 1 e-tjänster 1 esa mäkinen 1 infrastruktur 1 platsmarknadsföring 1 staffan sjögren 1 millenniumeffekt 1 economic growth 1 kompetensförsörjning 1 it-infrastruktur 1 kommunala tjänster 1 filmproduktion 1 shoppinette 1 filmregion stockholm-mälardalen 1 petra wadström 1 joakim lind 1 nyköpings kommun 1 employment 1 företagsservice 1 film i sörmland 1 almedalen 1 elisabeth linderoth 1 4g 1 stockholmsregionen 1 nyföretagande 1 klimat 1 millenniumrapport 1 näringslivsutveckling 1 millenniumtriologin 1 regional tillväxt 1 lte 1 stieg larsson 1 city of stockholm 1 oxford research 1 cojack 1 stockholm economy 1 Hotellrapport 1 Visa alla taggar

SBA Servicemätning 2016 års ärenden

Dokument   •   2017-04-25 09:07 CEST

Stockholm Economy 2016, Q4

Dokument   •   2017-03-24 11:57 CET

Stockholmskonjunkturen 2016 kvartal 4

Dokument   •   2017-03-24 07:57 CET

Frågor och svar om Mipim

Frågor och svar om Mipim

Dokument   •   2017-03-13 13:00 CET

Stockholm Hotel Report - Short version

Stockholm Hotel Report - Short version

Dokument   •   2016-07-11 08:00 CEST

Stockholms Hotellrapport 2016

Stockholms Hotellrapport 2016

Dokument   •   2016-07-11 08:00 CEST

Economic Graph Stockholm

Economic Graph Stockholm

Dokument   •   2016-04-14 05:30 CEST

Stockholmskonjunkturen Q2 2013

Stockholmskonjunkturen Q2 2013

Dokument   •   2013-10-11 05:30 CEST

Tillväxttakten ökar i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Den privata sektorn utvecklas positivt och efter en lång period av ett minskat nyföretagande, vänder nu trenden. Dock fortsätter arbetsmarknaden att försvagas. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Servicemätning 2013 - en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Företagarna är nöjda med kommunernas service i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Servicemätning 2013 – en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Nöjd-Kund-Index blev 66 av 100. Högst betyg får Trosa med NKI 77. #företagsservice13

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2013

Stockholmskonjunkturen kvartal 1 2013

Dokument   •   2013-07-23 06:30 CEST

Lönesumman växer i Stockholm även om tillväxttakten mattas av. Försäljningen ökar något medan antalet nyregistrerade företag minskar och konkurserna ökar. Sysselsättningen fortsätter att öka men samtidigt ökar även antalet arbetslösa. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2012

Stockholmskonjunkturen kvartal 4 2012

Dokument   •   2013-04-18 06:00 CEST

Under fjärde kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att växa i Stockholm. Den största tillväxten skedde i offentlig sektor. Tillväxttakten dämpades i privat sektor, samtidigt som nyföretagandet minskade och arbetsmarknaden försvagades med fler varsel och ökad arbetslöshet. Sysselsättningen fortsätter dock att öka parallellt. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2012

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2012

Dokument   •   2013-01-28 06:00 CET

Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den privata sektorn. Tillväxten sker i samtliga branscher. Försäljningen och nyföretagandet minskar dock. Arbetsmarknaden försvagas även med fler arbetslösa. Trenden med ökad sysselsättning fortsätter i takt med den fortsatt starka befolkningsökningen. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Stockholmskonjunturen kvartal 2 2012

Stockholmskonjunturen kvartal 2 2012

Dokument   •   2012-10-09 06:30 CEST

Under andra kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att öka i Stockholm, pådrivet av en starkare privat sektor. Försäljningen steg inom samtliga branscher. Sysselsättningen ökar alltjämt, men i ett lugnare tempo. Byggandet faller, men den kraftiga befolkningsökningen fortsätter.

Faktablad Stockholms stads Innovationsstipendium

Sedan 1985 har Stockholms stad delat ut innovationsstipendium till nytänkande stockholmare med starka idéer för nya produkter och tjänster som har en kommersiell, teknisk och samhällsekonomisk potential. Syftet är att stimulera kreativitet och företagande bland boende, arbetande och studerande i Stockholms stad.

Stockholmskonjunkturen kvartal 2 2011

Stockholmskonjunkturen kvartal 2 2011

Dokument   •   2011-10-07 08:30 CEST

Den goda tillväxten i lönesumman fortsätter i Stockholm. Tillväxten i länet är fortsatt den högsta på över tre år, pådrivet av en stark privat sektor. Antalet nya företag ökar fortsatt i rekordfart och konkurserna blir färre. Dock dämpas försäljningen påtagligt i privat sektor. Det framkommer av den senaste Stockholmskonjunkturen.

Stockholm: Mötesplats för utveckling av digitala tjänster

I rapporten Stockholm - Mötesplats för utveckling av digitala tjänster presenteras ett handlingsprogram på 21 punkter som stöd i kommunernas utvecklingsarbete av e-tjänster. Syftet är att samla kunskap och inspirera offentliga verksamheter i utvecklingsarbetet. Den är framtagen av Stockholm IT Region och baseras på intervjuer med offentliga företrädare, akademiker och företrädare för IT-branschen.

Millennium-rapporten: Ekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i de svenska Millennium-filmerna

Millennium-filmerna har genererat en sammantaget stor ekonomisk effekt i Stockholmsregionen, både vad gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. Det visar en ny rapport framtagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford Research, på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Stockholm Business Region, Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Film i Sörmland.

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2010

Stockholmskonjunkturen kvartal 3 2010

Dokument   •   2011-01-27 09:15 CET

Konjunkturen är alltjämt stark i Stockholm. Tillväxten i lönesumman fortsätter stabilt, om än i något lugnare tempo jämfört med föregående kvartal. Fler företag startas och sysselsättningen fortsätter att stärkas. Inflyttningen gör dock att arbetslösheten inte minskar.

Hotellrapport 2009

Hotellrapport 2009

Dokument   •   2009-10-15 09:30 CEST

Stockholm riskerar hotellbrist om fem år, trots flera stora pågående hotellprojekt och lågkonjunktur. För att möta efterfrågan bör man börja planera för ytterligare hotell under 2010. Redan idag finns en efterfrågan på lågprisboende som inte tillgodoses av det utbud som finns i Stockholm. Det visar en ny rapport av Turismens Utredningsinstitut, på uppdrag av Stockholm Business Region.