Skip to main content

Performing Arts - ny inriktning på Stockholms Estetiska Gymnasium

Nyhet   •   Sep 19, 2019 14:38 CEST

Svårt att välja mellan dans musik och teater?

På Stockholms Estetiska Gymnasium finns nu "Performing Arts". Här får man utveckla flera sidor av sina artistiska förmågor genom konserter, föreställningar och andra gränsöverskridande projekt.

På Performing Arts arbetar du med olika genrer inom musik och dans, du utvecklas i framförande, kommunikation och digitalt skapande. Du fördjupar dig i bl.a. sång, ensemble, dansimprovisation och komposition, tränar dansgenrer (bl.a. jazz och street) och lär dig hur föreställningar växer fram med ljud och ljus. Tillsammans med dina klasskamrater gör du uppspel och framföranden i och utanför skolan.

Gymnasiearbetet ger dig träning i entreprenörskap som du kommer att ha nytta av i konstnärlig verksamhet. Efter utbildningen är du väl förberedd att söka dig vidare till utbildningar inom musik, dans, ljud och komposition. Dessutom får du naturligtvis allmän behörighet till universitet och högskola.