Skip to main content

Stockholms Estetiska Gymnasium söker biträdande rektor

Nyhet   •   Okt 14, 2016 16:52 CEST

Stockholms Estetiska Gymnasium (STEG) är en friskola som startades 1999. Skolan har ca 230 elever och ligger på Liljeholmen i Stockholm. Vi har estetiskt program med inriktningarna dans, musik och teater. I årskurs tre kan elever som önskar fördjupad högskoleförberedelse välja ett "teoripaket" med fortsättningskurser i naturkunskap, samhällskunskap och engelska i stället för kurser i estetiska ämnen.

Skolan uppmärksammas ofta för sin unikt demokratiska organisation, eftersom den drivs av en ekonomisk förening där de flesta elever och all personal är medlemmar. All vinst går tillbaka in i verksamheten. Eleverna har majoritet i skolans styrelse och är representerade i beslutsfattandet på alla nivåer. Tack vare hög kvalitet på undervisningen och god stämning har skolan många sökande. Eleverna kommer från ca 40 kommuner runt om i landet. Personalen utgörs av ca 50 personer varav ett tiotal arbetar heltid.

Organisation
Skolan har en platt organisation. Den leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete. Vi har fyra arbetslag där mycket av utvecklingsarbetet bedrivs. Personalen är driven, erfaren och engagerad. STEG har låg personalomsättning, vilket tyder på god trivsel. Efter Skolinspektionens tillsyn våren 2016 har vi lagt mer kraft på det systematiska kvalitetsarbetet. När det gäller elevunderlaget har vi under många år haft en bra tillströmning.

Ansvar / arbetsuppgifter
Rektor och biträdande rektor arbetar nära tillsammans i skolans ledning. Som biträdande rektor får du stort ansvar för den administrativa sidan av skolans verksamhet. Schemaläggning, elevregistrering, betygsregistrering mm blir dina ansvarsområden. Vi ser också gärna att du är sammanhållande när det gäller t ex elevvård. Det är önskvärt att undervisning kan ingå som en del av din tjänst så att du kan hålla kontinuerlig kontakt med verksamheten och eleverna. Samverkan och lyhördhet gentemot medarbetare och elever är av avgörande betydelse.

Erfarenhet
Du har gedigen erfarenhet från skolans värld och är välbekant med konstnärliga uttrycksformer. Du har relevant högskoleutbildning och pedagogisk kompetens, dessutom praktisk erfarenhet av undervisning, arbetsledning, schemaläggning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Vidare är du van vid, och trygg i, att samtala med ungdomar. Har du erfarenhet från kulturlivet ser vi det som en merit.

Personlighet
Du är kommunikativ och samverkansinriktad. Du är lyhörd för skolans vision och mål men kommer gärna in med nya perspektiv i utvecklingsfrågor.
Du är en engagerad och nyfiken person som gärna arbetar med öppen dörr.
Du är inkännande, har hög social kompetens och vågar fatta beslut.
Du är drivande, har administrativ förmåga och ett processinriktat arbetssätt.
Du har förståelse och starkt intresse för konstnärligt arbete.
Du vill fortsätta att arbeta i den anda som skolan står för.
Du har framåtblick med stort engagemang i skolans måluppfyllelse.

Övrigt
Tjänsten är på heltid. Tillträde och lön enligt överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av rektor Mats Kjellmer, mats.kjellmer@estetiska.se, 070-3476107

Ansökan
Välkommen med din ansökan, inklusive referenser och löneanspråk, senast den 9 november.
Skicka ansökan med e-post till mats.kjellmer@estetiska.se