Skip to main content

​Bättre inflytande och delaktighet på Stockholms Estetiska Gymnasium

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 07:00 CET

Eleverna på Stockholms Estetiska Gymnasium känner större delaktighet och anser sig ha större inflytande över sin skola än elever i andra jämförbara skolor. Det visar Skolinspektionens skolenkät, ifylld hösten 2015.

– Jag har stora möjligheter att påverka, framför allt genom styrelsearbetet, säger Markus Rislund, musikelev och styrelseledamot. Det är roligt att få vara med och ta ansvar!

Skolinspektionens skolenkät genomförs i årskurs två i landets alla skolor och är en viktig del i den granskning Skolinspektionen gör. Enkäten redovisar svaren på 14 olika områden och Stockholms Estetiska Gymnasium ligger över eller högt över genomsnittet på alla fjorton områden. För delaktighet och inflytande var indexvärdet 7,2 jämfört med genomsnittet på 5,9 vilket är på den 90:e percentilen.

Stockholms Estetiska Gymnasium har ett unikt demokratiskt upplägg sedan starten 1999. Huvudman är den ekonomiska förening i vars styrelse eleverna har majoritet. Elever som är myndiga har möjlighet att kandidera till styrelsen som är verksamhetens högsta beslutande organ. Fyra av sju ledamöter är elever. Tre är personal.

– Elever är delaktiga i beslut på alla nivåer. Från små till stora. Alla stora och viktiga beslut fattas av styrelsen, säger LH Bergström, styrelsens ordförande. Hos oss kan det handla om huruvida skolan ska starta en ny inriktning, investera i nya lokaler eller tillsätta rektor. Och där har eleverna alltså majoritet.

Stockholms Estetiska Gymnasium är ett litet gymnasium (230 elever) med stor gemenskap, beläget på Liljeholmen i Stockholm.
Vi har dans-, musik- och teatergren med möjlighet att välja speciellt teoripaket i åk3. Utbildningen är högskoleförberedande. Skolan startades 1999 och ägs gemensamt av personal och elever. Eleverna har majoritet i skolans styrelse.