Skip to main content

​Stockholms Estetiska Gymnasium bland de allra bästa i Skolinspektionens skolenkät

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 07:00 CET

Skolinspektionen publicerade nyligen resultaten från sin skolenkät. 
Den visar att Stockholms Estetiska Gymnasium ligger över eller mycket över riksgenomsnittet på alla undersökta områden.

–Det är roligt att STEG inte bara är bland de bästa skolorna på så många områden, berättar rektor Mats Kjellmer, utan att vi får bättre värden än jämförbara skolor.

Skolenkäten genomförs i alla skolor i Sverige under en tvåårsperiod. Under hösten 2015 har eleverna i år 2 på Stockholms Estetiska Gymnasium besvarat enkäten. I jämförelse med alla deltagande skolor ligger Estetiska i percentil 75–100 på 10 områden och i percentil 90–100 på 6 områden.

–Det estetiska programmet har en kreativ och trivsam miljö, förklarar rektor Mats Kjellmer, vilket ger bra förutsättningar för att skapa en bra skola. Att vi lyckas bättre än jämförbara skolor är resultatet av ett målmedvetet kvalitetsarbete under flera år.

Stockholms Estetiska Gymnasium är ett litet gymnasium (230 elever) med stor gemenskap, beläget på Liljeholmen i Stockholm.
Vi har dans-, musik- och teatergren med möjlighet att välja speciellt teoripaket i åk3. Utbildningen är högskoleförberedande. Skolan startades 1999 och ägs gemensamt av personal och elever. Eleverna har majoritet i skolans styrelse.