Skip to main content

Tre förstelärare utsedda på Stockholms Estetiska Gymnasium

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 12:10 CEST

STEG (Stockholms Estetiska Gymnasium) har nu fått sina första tre förstelärare:
Agneta Lange, Ann-Sofi Högstedt och Gunilla Mared. De tillträder sina tjänster vid höstterminsstarten.

Våra tre nya förstelärare har mycket gemensamt trots olika ämnesinriktning. Alla har djupa kunskaper i och stark passion för sina ämnen. Undervisningen är välplanerad och tydligt strukturerad vilket gör det lätt för alla elever att förstå vad som kommer att ske och vad som förväntas av dem. 

Alla elever får tät och tydlig återkoppling som hjälper dem att utvecklas vidare. Förstelärarna utmärks av ett starkt engagemang för varje enskild elev och av en detaljerad uppfattning om varje elevs förhållande till lärandet. De möter varje elev på hens egen nivå, med respekt för individens person och förutsättningar och samtidigt med tydligt uttalade förväntningar på ansvarstagande och arbetsinsats från eleven. Förhållandet till eleverna präglas av värme och närhet utan att läraren någonsin blir otydlig i sin vuxenroll.

Grattis Agneta, Ann-Sofi och Gunilla! Grattis också alla andra på STEG som får möjlighet att jobba med och inspireras av våra nya förstelärare!

Stockholms Estetiska Gymnasium är ett litet gymnasium (230 elever) med stor gemenskap, beläget på Liljeholmen i Stockholm.
Vi har dans-, musik- och teatergren med möjlighet att välja speciellt teoripaket i åk3. Utbildningen är högskoleförberedande. Skolan startades 1999 och ägs gemensamt av personal och elever. Eleverna har majoritet i skolans styrelse.

I folkmun kallas skolan STEG!