Stockholms Handbollsförbund skriver nytt avtal med klädleverantören Kempa och återförsäljaren All In Sports

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2019 09:00 CEST

Stockholms Handbollsförbund och Kempa fortsätter sitt samarbete och tillsammans med återförsäljaren All In Sports, har de tre parterna inlett gemensamt samarbete. Under kommande tre åren kommer Kempa leverera all textil- och handbolls-relaterade produkter till Stockholms Handbollförbund. All In Sports kommer erbjuda försäljning av handbollsprodukter i både butik- och online.

Om Stockholms Handbollförbund

Stockholms Handbollförbund

Stockholms Handbollförbund ska bli den ledande idrotten i Stockholm vilket vi ser avser att det är; den mest populära idrotten ut aktiva utövare och åskådare – har lag på alla nivåer från elit- till motionärsnivå – har utövare som stannar längre inom idrotten – har de mest livskraftiga föreningarna – är en jämställd idrott – har lag i alla åldrar från barnsben till senior – är kända för vår mångfald oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Verksamheten för Stockholms Handbollförbund tillsammans med alla som deltar ska präglas av glädje, delaktighet, rättvisa och respektfullhet samt framåtanda och mångfald.

Förbundets verksamhet ska fungera som en drivkraft och genomsyras av glädje där alla ska bjudas in att ha kul. Vi verkar i ett öppet klimat där alla har en chans att påverka och får chansen att ta ställning. Vi bemöter varje situation med ödmjukhet där vi visar respekt mot alla individer. Vi är objektiva och opartiska i våra bedömningar och de beslut vi fattar ska vara hållbara och främja ett långsiktigt idrottande.

Verksamheten är innovativ och beslutskraftig där vi vågar ifrågasätta och vara modiga. Vi är och strävar aktivt mot en berikande mångfald – oavsett parameter.

Adress

  • Stockholms Handbollförbund
  • Smedjegatan 8
  • 131 54 Nacka
  • Sverige

Prenumerera via RSS