Senaste nyheterna

Sociala medier

Under fyra lördagar - med start på Pingstafton - erbjuder kardinal Arborelius och biskop Karin Johannesson från Svenska kyrkan en ekumenisk digital reträtt: ett rum för stillhet och eftertanke. Varmt välkommen att delta! All information och registrering finns på www.andligboning.se

Under fyra lördagar - med start på Pingstafton - erbjuder kardinal Arborelius och biskop Karin Johannesson från Svenska kyrkan en ekumenisk digital reträtt: ett rum för stillhet och eftertanke. Varmt välkommen att delta! All information och registrering finns på www.andligboning.se

"I väntan på den helige Ande" - kardinal Arborelius om sjunde påsksöndagen:

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/i-vantan-pa-den-helige-ande-kardinal-arborelius-om-sjunde-pasksondagen

"I väntan på den helige Ande" - kardinal Arborelius om sjunde påsksöndagen: https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/2020/i-vantan-pa-den-helige-ande-kardinal-arborelius-om-sjunde-pasksondagen

Även katolska kyrkan har medverkat i detta unika ekumeniska sångprojekt där över 100 kyrkor och församlingar i Sverige sjunger välsignelsen tillsammans:

Även katolska kyrkan har medverkat i detta unika ekumeniska sångprojekt där över 100 kyrkor och församlingar i Sverige sjunger välsignelsen tillsammans:

Presskontakt

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 124 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 150 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk. Det är viktigt för Stockholms katolska stift att vi försöker växa samman till en enhet i mångfald och ta vår plats i det svenska samhället och den svenska kulturen; att vi kan förklara vår tro för dem vi möter. Det är lika viktigt att de som kommer till oss med ett annat språk än svenska kan känna sig välkomna och trygga. Flera nationella missioner därför är verksamma i vårt stift och erbjuder själavård och gudstjänst på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal. I biskopens ordinariat ingår en generalvikarie samt biskopsvikarier med olika ansvarsområden.

I Stockholms katolska stift ingår även:

- Veritas Förlag
- Respekt
- Caritas Sverige
- Missio Sverige
- Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred
- KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden
- KLN - Katolska Liturgiska Nämnden
- KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj
- KUE - Katolska utskottet för evangelisation
- KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden
- KID - Kommissionen för interreligiös dialog
- SUK - Sveriges Unga Katoliker

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift
Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige