Skip to main content

Ny kyrka åt kaldéer i Södertälje

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 11:15 CEST

Skiss över Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka som ska byggas i Hovsjö, Södertälje

Nu är allt klart för byggstart av ”Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka” – en mötesplats som ska bidra till både integration och mångkulturell gemenskap.

Ett stort antal orientaliska kristna har under senare år kommit till Sverige på grund av kriget i Syrien och förföljelsen av kristna i Irak. Många av dessa är kaldéer och tillhör den kaldéisk-katolska kyrkan; en östlig självbestämmande kyrka som står i full kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan. Gudstjänstspråket är kaldéiska som har stora likheter med arameiska; det språk Jesus talade.

Omkring 17 000 kaldéer är nu bosatta i Sverige varav många i Södertälje. Där vill de skapa en miljö där deras barn kan växa upp som kristna men i Södertäljeområdet råder det stor brist på lämpliga lokaler. Därför har biskop Anders Arborelius beslutat att Stockholms katolska stift ska hjälpa den kaldéiska gruppen genom att samla in pengar och bygga en kyrka åt kaldéerna.

En projektgrupp från stiftet tillsammans med representanter för kaldéerna arbetar sedan början av 2015 med fundraising och kontakter med Södertälje kommun. Nu är detaljplanen godkänd, exploateringsavtalet signerat och bygglov väntas komma inom kort. På marken i Hovsjö har man börjat avverka träd och förbereda för byggstarten av "Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka".

En kyrka är samtidigt en mötesplats som bidrar till trygghet och gemenskap för människor som har flytt från krig och förföljelse. I kaldéernas gamla hemtrakter har många kyrkor förstörts av bl.a. terrorgruppen IS.

- Vi ser detta kyrkbygge som ett tecken på solidaritet med alla de kristna som nu kämpar för sin existens i Mellanöstern, säger biskop Anders Arborelius.

Det nya kaldéiska centret blir även en väg till integration där nyanlända kan möta den svenska kulturen och börja lära sig språket. Och detta ger också mycket tillbaka menar biskop Anders:

- De orientaliska katolikerna hjälper oss att bygga upp vår mångkulturella gemenskap i Sverige.

”Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka” beräknas stå klart under slutet av 2017.


Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 113 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 200 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy