Skip to main content

Påve Franciskus ger ut encyklika om miljön

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 13:03 CEST

På torsdag, 18 juni, ger påve Franciskus ut sin encyklika om miljön med titeln ”Laudato Si”. Påven meddelade redan 2013 att hans nästa encyklika skulle handla om miljön och sedan dess har han flera gånger uttalat sig med stort allvar och djup oro kring miljöfrågor, fattigdom och klimat.

Att miljöencyklikan kommer nu är ett medvetet val för att ha möjlighet att påverka FN:s klimatkonferens i Paris i december men redan 25 september kommer påven att hålla tal i FN:s generalförsamling då världen ska enas om globala mål för hållbar utveckling. Frågan kommer även att vara aktuell på FN:s konferens för finansiering av utvecklingsarbete i Addis Abeba i juli. Påven vill öka medvetenheten om miljöfrågorna, om klimathotet och skapa debatt och engagemang genom att använda sin roll som global opinionsbildare.

Den orättvisa fördelningen av resurser i världen är något som påven har återkommit till flera gånger; att vi måste hitta lösningar så att alla får del av jordens tillgångar och att det är en fråga om rättvisa, jämlikhet och respekt för varje människa.

Påven har också pekat på bristen på etik i de rådande ekonomiska systemen där man bara vårdar naturen om det är ekonomiskt lönsamt men där jakten på lönsamhet leder till en ”culture of waste” där alla som inte bedöms vara av nytta – som exempelvis fattiga, funktionshindrade och gamla – slängs åt sidan.

Ytterligare ett ämne som påven har talat om är frågan om hållbar utveckling som han benämner som både mänsklig ekologi och miljöekologi. Han poängterar behovet av ekonomisk utveckling – särskilt i fattiga länder – för att motverka fattigdom, minska klyftor och skydda miljön.

Franciskus är inte den förste påven som har tagit upp vikten av att ta hand om miljön. Att ta ansvar för naturen och förvalta skapelsen ingår i kyrkans lära, likaså att värna om de fattiga. I maj skrev biskop Anders Arborelius tillsammans med 16 andra kyrkoledare i Sveriges kristna råd ett upprop för miljön där man bl.a. uppmanade den svenska regeringen att öka klimatfinansieringen med ytterligare offentliga medel som gör det möjligt för de fattigaste att möta klimatförändringarna. Stockholms katolska stift och övriga kyrkor och samfund i SKR kommer även under Kyrkornas globala vecka i november att fokusera på miljön genom stöd till kampanjen ”Act Now for Climate Justice”.

Det hålls en presskonferens i Rom kl. 11.00 den 18 juni som kan följas direkt via  www.ctv.va/content/ctv/it/livetv.html och påvens miljöencyklika kommer att finnas för nerladdning här efter kl. 12:00: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/index.html

För ytterligare bakgrundsfakta bifogas länkar till två texter med tankar bakom påvens encyklika. Texterna är skrivna av Antonio Spadaro:

http://www.laciviltacattolica.it/articoli_download/extra/Editorial-ENG.pdf

samt kardinal Peter Turkson:

http://www.catholicbishops.ie/2015/03/05/cardinal-peter-turkson-delivers-trocaire-2015-lenten-lecture-saint-patricks-pontifical-university-maynooth/

Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 110 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.