Arton nya vårdplatser inom psykiatrin

Nyheter   •   Feb 14, 2019 11:56 CET

Tio nya heldygnsvårdplatser för ungdomar mellan 15-17 år och åtta nya vårdplatser på beroendeakuten på St Göran i Stockholm. De nya vårdplatserna, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, möter det ökade behovet av heldygnsvård och är utformade i enlighet med framtidens psykiatriska vård där trygghet, säkerhet och självbestämmande är ledord.

Gyllene Äpplet för snabbspår för utredning av cancerdiagnoser

Nyheter   •   Feb 12, 2019 14:21 CET

Genom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har kunskapsteamet Cancer i Primärvården (CaPrim) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

Tvångssyndrom kan behandlas på endast fyra dagar

Nyheter   •   Feb 05, 2019 11:02 CET

Att behandla tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) är en process som kan vara tidskrävande. Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm ingår nu som första mottagning i landet i ett pilotprojekt där man utför en ny typ av terapi som bara tar fyra dagar.

— Vår klinik ingår som enda svenska enhet i en internationell studie där även kliniker i Reykjavik och Houston deltar, säger Madeleine Magnusson, enhetschef Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst, som är ansvarig för den svenska delen av projektet.

Intensiv behandling

Metoden har utvecklats av de norska psykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen. I korthet innebär metoden att behandlingen ges i ett intensivt format under fyra heldagar. Den innefattar både gruppmoment och individuella skräddarsydda behandlingstimmar. Patienterna får den individuella delen av sin behandling i den miljö där tvånget finns, till exempel i hemmet. Närstående blir också inbjudna för information kring diagnosen och behandlingsupplägget. Deltagarna skapar sedan tillsammans med behandlarna ett eget tränings- och underhållsprogram för de kommande tre veckorna, med rapport av resultat en gång i veckan.

Start i februari

I februari startar den första gruppen på Psykiatri Nordväst där sex personer deltar. Mottagningen kommer att ha två pilotgrupper under våren och faller det väl ut går de igång med nya grupper inom ramen för forskningsprojektet under hösten 2019 och hela 2020. Utvärdering av projektet sker löpande. 

— Att metoden är effektiv vet vi redan men vissa anpassningar kan eventuellt behöva göras under resans gång. Vi kommer på sikt att kunna fungera som upplärningsklinik för andra vårdgivare i Sverige, säger Madeleine Magnusson.

Viktigt erbjuda olika typer av behandlingar

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos där den drabbade kan besväras av obehagliga och ofrivilliga tankar som ger upphov till ångest - tvångstankar. Tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa denna ångest. Det behöver inte nödvändigtvis finnas någon rationell koppling mellan en tvångstanke och den lindrande tvångshandlingen. 

— Det känns väldigt roligt och viktigt att kunna erbjuda våra patienter denna unika möjlighet. Att leva med tvångssyndrom kan innebära ett oerhört lidande både för den drabbade och för närstående. Kan vi hjälpa till med att ge effektiv behandling på bara fyra dagar är det självklart att vi ska göra det.

För mer information 

Monica Sedell, Kommunikatör, Psykiatri Nordväst

Stockholms läns sjukvårdsområde

Tfn: +46 8 123 387 54

Att behandla tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) är en process som kan vara tidskrävande. Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm ingår nu som första mottagning i landet i ett pilotprojekt där man utför en ny typ av terapi som bara tar fyra dagar.

Läs vidare »

Hjälp att hitta tillbaka efter cancer

Nyheter   •   Feb 04, 2019 08:00 CET

Den 4 februari är Världscancerdagen. Här är svar på tre snabba frågor om rehabilitering efter cancer.

Svåra röstbesvär okänd folksjukdom

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 10:42 CET

Nästan 17 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län är drabbade av röstbesvär i varierande svårighetsgrad, det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Det här är första gången som röstbesvär bland vuxna har kartlagts i Stockholms län och resultaten visar på en hittills okänd folksjukdom.

Beroendevård och psykiatri under ett och samma tak

Nyheter   •   Jan 29, 2019 10:15 CET

Allt fler personer upplever ängslan, oro och ångest och cannabisanvändning bland personer i åldern 16-29 år ökar enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Ett ställe dit ungdomar och unga vuxna kan vända sig om de vill förändra sina alkohol- och drogvanor, eller om de mår psykiskt dåligt, är Järva Unga Specialistcenter som erbjuder beroendevård och psykiatri under ett och samma tak

En av Stockholms största mottagningar för könssjukdomar byter namn

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2019 13:39 CET

​I samband med att Stockholms läns sjukvårdsområde tar över driften av Sesam City byter mottagningen namn till Stockholms mottagning för sexuell hälsa. I takt med ett minskat risktänkande syns en ökning av könssjukdomar i Sverige. För att förhindra spridning är det viktigt att personer som misstänker att de är smittade av könssjukdomar testar sig.

Utökat antal vårdplatser för vård av omhändertagna enligt LOB

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2019 09:00 CET

Fler omhändertagna enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB) ska erbjudas vård, istället för att föras till polisens arrestlokaler för tillnyktring. Omkring 3 000 fler personer beräknas få vård. Från den 1 januari 2019 utökas därför antalet vårdplatser vid Beroendeakuten Stockholm.

Personer som omhändertagits enligt LOB befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation och därför är sjukvården ett säkrare alternativ än polisens arrest. När dessa personer kommer till beroendevården kan vi också berätta om den hjälp som de kan få och det kan i förlängningen vara livsavgörande, säger Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm. 

Bakgrunden är missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) och regeringens beslut att fördela stöd till lokal och regional utveckling för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB. Det resulterade 2015 i ett regionalt samverkansprojekt mellan Beroendecentrum Stockholm inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Polisregion Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms stad, Kriminalvården, Capio Maria och Södertälje kommun.

Åtta nya vårdplatser

På Beroendeakuten Stockholm har man under 2018 gjort drygt 5500 registreringar för LOB- omhändertagande. Nu beräknas omkring 3 000 fler personer få vård vilket ökar behovet av vårdplatser vid beroendeakuterna i Stockholm. Från den 1 januari 2019 öppnas ytterligare åtta platser. Till detta kommer att rutinerna mellan heldygnsvård, öppenvård och socialtjänsten har börjat förbättras. Tanken är att patienten ska ges en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg.

– Vi har nyligen infört nya rutiner för bättre samverkan. Självklart måste vi fortlöpande jobba med att involvera de parter som patienten är uppknuten till. Vårt mål är att de nya rutinerna ska minska risken att detta samarbete fallerar, säger Victor Lindfors.

Screeningverktyg hjälper polis och ordningsvakt

Det är polisen och ordningsvakter som omhändertar berusade personer och för att avgöra om en person behöver vård har de utbildats och man har tagit fram nya arbetssätt. En pilotundersökning som genomfördes i lokalpolisområde Södermalm i Stockholm visade att med utbildning och förändrat arbetssätt kan andelen personer som kommer till vård ökas.

Bland annat har man tagit fram ett screeninginstrument som använts för bedömning av vårdbehov. Screeningsinstrumentet kan på ett enkelt och schematiskt sätt förmedla vad polis och ordningsvakter bör beakta i en LOB-situation för att optimera omhändertagandet och minska risken för att personen ska fara illa utifrån ett medicinskt perspektiv. Till detta finns ett stödtelefonnummer till en medicinsk resurs.

— Det är självklart för oss att bistå med medicinskt stöd. Framförallt har många poliser framfört att det känns tryggt och bra att ha sjukvården i ryggen i deras arbete, säger Victor Lindfors.

Robert Kindroth, kommunpolis inom Lokalpolisområde Södermalm menar att de allra flesta som omhändertas enligt LOB behöver få vård.

– Screeninginstrumentet hjälper polisen att bedöma om de omhändertagna behöver komma till vården eller inte. Detta screeningsinstrument kan därför minska risken att en omhändertagen hamnar på fel plats, säger Robert Kindroth.

Snart pilotverksamhet i Södertälje

De som omhändertas enligt LOB och som är i behov av vård ska få tidig medicinsk bedömning. Avståndet till beroendeakuterna kan emellertid avgöra om de omhändertagna enligt LOB förs till vården eller inte. Det finns därför ett behov av tillgänglig vård i närområdet. Därför startas snart även en pilotverksamhet i Södertälje.

För mer information

Victor Lindfors

Specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm

Telefon växel: 08-123 40 000


Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

​Fler omhändertagna enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB) ska erbjudas vård, istället för att föras till polisens arrestlokaler för tillnyktring. Omkring 3 000 fler personer beräknas få vård. Från den 1 januari 2019 utökas därför antalet vårdplatser vid Beroendeakuten Stockholm.

Läs vidare »

​Träning lyfter det friska

Nyheter   •   Dec 20, 2018 08:54 CET

Varje torsdag träffas en tapper skara utanför Psykiatri Nordväst i Upplands Väsby. Gruppen består av ett tiotal patienter i olika åldrar som tillsammans med hälsopedagogen Cecilia Brolund och sjuksköterskan Maria Sandberg ger sig iväg. Löpargruppen är en del av den livsstilsinriktade behandling som erbjuds på de två psykiatriska mottagningarna i Upplands Väsby.

​Asdforalder.se – den första digitala handboken för föräldrar med autism

Nyheter   •   Dec 10, 2018 10:02 CET

Att ha autism (ASD) och bli förälder innebär ett större tryck på just de förmågor som man kan ha svårast med. Nu kommer den digitala handboken ASDforalder.se som är ett nytt och efterlängtat verktyg för föräldrar med egen autism. Innehåll och design har utvecklats av specialister tillsammans med föräldrar med ASD. I texter, filmer, sammanfattningar och quiz blandas fakta med tips och råd.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • kojymmcaunftiklhatpiiocwn.jsslatsoxy@sezllcz.sduewx
  • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi

Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är en del av Region Stockholm och bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvård under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Bland våra vårduppdrag finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi ständigt med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Solnavägen 1 E
  • 113 65 Stockholm