Rehabmottagningar erbjuder chatt för snabb kontakt

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 11:15 CEST

Nya amningsmottagningar öppnar i höst

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 08:32 CEST

​För att hjälpa mammor och barn med amning den första tiden öppnar nya specialistmottagningar för amning. Mottagningarna kommer ligga i anslutning till barnavårdscentraler för att vara tillgängliga för familjerna.

Centrum för diabetes får Diabetespriset 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:58 CEST

​Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum har tilldelats årets Diabetespriset. Priset delas ut av Storstockholms Diabetesförening till dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård.

Extremt snabb omställning till digitala vårdkontakter under Covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 14:37 CEST

För att undvika smittspridning under Covid-19 har digitala vårdkontakter fått en viktig betydelse. Under några veckor har det skett en snabb utveckling då antalet genomförda videomöten i Region Stockholms app Alltid öppet har tiodubblats.

Läkemedel minskar risk för sexuella övergrepp mot barn

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 09:22 CEST

Ett läkemedel som sänker nivåerna av manligt könshormon i kroppen minskar risken för att män med pedofili begår sexuella övergrepp. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerat i tidskriften JAMA Psychiatry. Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, har lett arbetet med den nya studien.

Sexuella övergrepp drabbar ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke. Största gruppen förövare ärmän med pedofili, det vill säga män som tänder sexuellt på barn. Trots polisiära, tekniska och politiska initiativ fortsätter övergreppen mot barn att öka, framför allt övergrepp via internet. Det finns därför ett stort behov av effektiva och vetenskapligt utprövade behandlingar för pedofili.

Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har nu utvärderat effekten av läkemedlet degarelix, som är godkänt för behandling av prostatacancer. Det stänger av produktionen av manligt könshormon, testosteron, och minskar inom loppet av några timmar testosteronnivåerna i kroppen. Läkemedlet ges i injektionsform och fylls på var tredje månad.

I studien ingick 52 män med pedofili från hela Sverige. Männen lottades till behandling med läkemedlet degarelix eller en verkningslös placebosubstans. Varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått läkemedlet förrän studien var över.

Behandling med degarelix ledde till att två viktiga riskfaktorer för att begå övergrepp dämpades: hög sexuell lust och sexuell attraktion till barn. Effekterna märktes redan inom två veckor.

– Det är viktigt att kunna erbjuda en behandling med snabbt insättande effekt. Patienternas egna upplevelser av läkemedlet var överlag positiva, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som har lett arbetet med den nya studien.

Framför allt beskrev männen gynnsamma effekter på sexualiteten. Flera angav att de fick ett inre lugn, att tankarna på sex inte längre var dominerande och att de tappade sitt sexuella intresse för barn. En majoritet ville fortsätta med läkemedlet efter studiens slut.

– Den här studien är ett viktigt steg mot evidensbaserad behandling för pedofili. Vi planerar nu att genomföra en nystudie där samma preparat ska utvärderas över längre tid och jämföras med psykoterapi, säger Christoffer Rahm.

All medverkan var frivillig och männen rekryterades via Preventell, en nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet initierad av ANOVA, en mottagning inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Tanken med hjälplinjen är att erbjuda en snabb kanal in i specialiserad behandling för personer med farlig eller oönskad sexualitet och därigenom förebygga övergrepp och sexuellt våld.

Vissa av deltagarna som behandlades med degarelix fick värmevallningar och reaktioner vid injektionsstället. Det är svårt att dra några slutsatser om psykiska biverkningar eftersom många av deltagarna mådde dåligt redan innan studiens start. Se den vetenskapliga artikeln för en fullständig lista över biverkningar och effekter.

Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet, Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet (institutionen för klinisk neurovetenskap), Göteborgs Läkaresällskap, forskningsenheten vid Skaraborgs sjukhus samt Region Stockholm (ALF-medel) och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Kunskapspartner var ECPAT Sverige.

Publikation (open access):“Effect of Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist on Risk of Committing Child Sexual Abuse in Men With Pedophilic Disorder: A Randomized Clinical Trial”. Valdemar Landgren, Kinda Malki, Matteo Bottai, Stefan Arver, Christoffer Rahm. JAMA Psychiatry, online 29 april 2020, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0440.

http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.0440

För mer information, kontakta:

Christoffer Rahm, överläkare, forskare

Institutionen för klinisk neurovetenskap (Centrum för psykiatriforskning), Karolinska Institutet

Tel: 08-524 860 77 (kontakt via KI:s presstjänst)

E-post: christoffer.rahm@ki.se

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder vård i livets alla skeden. 

Ett läkemedel som sänker nivåerna av manligt könshormon i kroppen minskar risken för att män med pedofili begår sexuella övergrepp. Det visar en studie från Karolinska Institutet (KI) som publicerats i tidskriften JAMA Psychiatry. Christoffer Rahm, chefsöverläkare vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI, har lett arbetet med den nya studien.

Läs vidare »

Livesändning för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 11:10 CEST

Social distansering, isolering och avbrott från rutiner skapar stora utmaningar, inte minst för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem. För att belysa problematiken och vilket stöd som finns att få, arrangerar de nationella stödlinjerna Alkoholhjälpen/Alkohollinjen och Droghjälpen, tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), onsdag den 22/4, klockan 11.30 - 12.30 en livesändning riktad till anhöriga.

– Många som hör av sig till våra stödlinjer beskriver hur deras situation har förvärrats efter coronautbrottet. Som anhörig kan det alltid vara svårt att få eget utrymme och stöd, och än mer under rådande förhållanden. Vi hoppas att livesändningen ska kunna minska känslan av maktlöshet och att det blir tydligt vilket stöd som finns att få i detta läge, säger Kerstin Annerborn, enhetschef på eStöd, Beroendecentrum Stockholm, som driver Alkoholhjälpen/Alkohollinjen och Droghjälpen.

Livesändningen äger rum på Facebook, onsdag den 22/4, klockan 11.30 - 12.30. Det finns möjlighet att ställa anonyma frågor inför och under sändningen via Menti.

CAN kommer kort att dela fakta om anhörigskap och därefter moderera ett samtal mellan deltagande stödorganisationer, med fokus på vad verksamheterna möter och hur de kan hjälpa. Utöver Alkoholhjälpen/Alkohollinjen och Droghjälpen kommer representanter från Bris, FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) och socialtjänsten att vara på plats.

– Anhörigas situation får inte glömmas bort. CAN lyfter anhörigperspektivet i befolkningsundersökningar och genom vår sajt Drugsmart, som finns för unga och vuxna i ungas närhet. Genom att samverka med andra aktörer som verkar praktiskt på området kan vi belysa ämnet ur många aspekter, säger Sara Kristensson, avdelningschef för kommunikation och samverkan på CAN.

Livesändningen ligger kvar på Facebook för den som inte har möjlighet att närvara vid aktuell tidpunkt. 

Kontakt

Lydia Darmark

Kommunikatör

Beroendecentrum Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde

Region Stockholm

Telefon: 08-123 470 74, växel 08-123 400 00

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder vård i livets alla skeden. 

​Social distansering, isolering och avbrott från rutiner skapar stora utmaningar, inte minst för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem. För att belysa problematiken och vilket stöd som finns att få, arrangeras, onsdag den 22/4, klockan 11.30 - 12.30 en livesändning på Facebook riktad till anhöriga.

Läs vidare »

Digitala lösningar möjliggör bibehållen vård för fetma

Nyheter   •   Apr 20, 2020 09:00 CEST

Hos Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum sker nu nästan all vård på distans. Det innebär att ingen patient har behövt få sin vård hos dem uppskjuten till följd av covid-19.

Läkarstudenter utbildas i digital vård

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2020 08:00 CEST

​För första gången i Sverige får nu läkarstudenter möjlighet att välja en kurs om digitala tjänster och e-hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv. Kursen ges av Karolinska Institutet och äger rum hos Akademiskt specialistcentrum.

Ny rådgivning för att få vardagen att fungera

Nyheter   •   Apr 02, 2020 09:17 CEST

Det kan vara svårt både för personer som har en funktionsnedsättning och för föräldrar och närstående när skola och arbete sker på distans. Habilitering & Hälsa i Region Stockholm öppnar en extra möjlighet att få stöd och rådgivning. Tjänsten nås via frågetjänsten och finns tillgänglig från och med 2 april 2020.

Tidig rehabilitering ska hjälpa patienter med ändtarmscancer

Nyheter   •   Mar 16, 2020 10:39 CET

Patienter som får diagnosen ändtarmscancer kommer redan innan cancerbehandling inleds till Centrum för cancerrehabilitering. Syftet är att så tidigt som möjligt skapa en trygg och sammanhållen rehabilitering.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • koyimmaeuncnikrgatxgiocpn.lfsldrsojj@scclljl.sbmefn
  • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi

Stockholms läns sjukvårdsområde är en av Sveriges största vårdgivare. Vi är en del av Region Stockholm och bedriver hälso- och sjukvård i merparten av kommunerna i Stockholms län. Hos oss finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Solnavägen 1 E
  • 113 65 Stockholm