H9ayn2fiwz3cztwcvzny

​BUP Stockholm stärker stödet för ensamkommande barn och unga

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:30 CET

Antalet ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län har flerdubblats de senaste åren och behovet av Barn och ungdomspsykiatrins, BUP, insatser beräknas vara fortsatt högt framöver. Nu startar BUP Stockholm ett projekt för att stärka stödet för ensamkommande unga.

O1vds7psxbh55yy99uqq

Rinkeby vårdcentral belönas för ökad tillgänglighet

Nyheter   •   Dec 05, 2017 14:04 CET

Rinkeby vårdcentral belönas med 2017 års Gyllene Äpplet för sitt utvecklingsarbete med ökad tillgänglighet.

Utqihessldpofoq5dy8f

Vet du säkert att du inte har hiv?

Nyheter   •   Nov 30, 2017 13:30 CET

Annars bör du testa dig - det går fort, är enkelt och helt gratis. På World Aids Day 1 december är du extra välkommen till oss om du vill testa dig för hiv. Du kan testa dig anonymt om du vill.

Media no image

​Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

Nyheter   •   Nov 29, 2017 11:55 CET

Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket integritetskränkande. Efter en tvångsåtgärd är det därför viktigt att patienten får berätta om sin upplevelse och det är av stor vikt för oss att få ta del av patientens berättelse. Stockholms läns sjukvårdsområde har nu fått landstingets patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder.

– Det som glädjer mig mest med priset är att Stockholms läns sjukvårdsområdes psykiatri och våra svårast sjuka patienter får uppmärksamhet i ett forum där samtliga vårdgrenar och vårdgivare är representerade, säger Anna Thurang, som bidragit till att uppföljningsarbete införts och som fick ta emot priset vid landstingets Patientsäkerhetsdagarna.

Juryns motivering:
"Genom implementering av strukturerade uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd blir patienten delaktig och kan då påverka sin framtida vård. Personalen får en insikt och ökad förståelse för patientens upplevelser."

Bidrar till god och säker vård
Efter varje tvångsåtgärd inom psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Uppföljningssamtalen kan vara till nytta för den enskilda patienten direkt i vården och för oss är patienternas erfarenhet värdefull i vårt arbete med förebyggande åtgärder och hur tvångsåtgärder kan genomföras på bästa möjliga sätt. Alla samtal analyseras och sammanställs. På så sätt får vi kunskap om hur framtida tvångsåtgärder kan förebyggas och genomföras även för andra patienter.

Patientsäkerhetspriset
Patientsäkerhetspriset delas ut under Patientsäkerhetsdagen som är ett av Stockholms läns landstings största arrangemang för personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården. Priset går till medarbetare inom hälso- och sjukvården eller tandvården som förbättrat patientsäkerheten till exempel genom nya metoder, verktyg eller arbetssätt. En priskommitté bestående av representanter från både vårdgivare och patientorganisationer bedömer alla bidrag.

Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket integritetskränkande. Efter en tvångsåtgärd är det därför viktigt att patienten får berätta om sin upplevelse och det är av stor vikt för oss att få ta del av patientens berättelse. Stockholms läns sjukvårdsområde har nu fått landstingets patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder.

Läs vidare »
Opzihurirrmbvwt0v7o3

Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv med nio månader

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:30 CET

Trots att luftkvaliteten i Stockholm har förbättrats så förkortar luftföroreningar stockholmarnas livslängd med så mycket som nio månader och nu riskerar situationen att förvärras. Det visar den miljöhälsorapport för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin publicerar idag.

Lik1ha0wheoanema5nfh

​Pressinbjudan: Palliativ vård i nytt ljus

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:55 CET

Kan man känna mening och hopp trots att det kvarvarande livet räknas i månader eller veckor? Hur påverkar dödsångest och ensamhet sjukdomens symptom? Hur tar vi hand om anhöriga? Det är några av de frågor som Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län tar upp på PKC-dagen den 28 november dit representanter från media är välkomna att delta.

Dptwo2q0bazearx3xoof

Centrum för reumatologi välkomnar patienter med artritsjukdom och aktiv antireumatisk behandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 09:11 CET

Den 1 januari 2018 kommer de patienter som tidigare gått hos privatpraktiserande reumatologer att i stället tas om hand av Centrum för reumatologi - ett akademiskt specialistcentrum för reumatiska sjukdomar som startade i juni 2016. Alla patienter med som tidigare gått hos privatpraktiserande reumatologer kommer att kunna tas emot.

Mtaxi3rbtzlq9cwxdbsf

Hjälp för diabetes

Nyheter   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

14 november är Världsdiabetesdagen. Man tror att cirka 450 000 människor i Sverige lever med diabetes, de allra flesta av dem med typ 2-diabetes.

Eygdm7x6ko0xk2bnfgzc

Pressinbjudan: Miljörapport 2017 för Stockholms län - Så påverkas stockholmarnas hälsa av miljön

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:48 CET

Stockholms län oerhört växer snabbt samtidigt som det finns ett regionalt mål att förbättra länets miljö och invånarnas hälsa. Trots förbättringar i miljön finns det fortfarande risker, visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) presenterar den 23 november 2017.

Pmvcsbjztdeqqpyljylc

​Hur blev livet efter cancerbehandlingen – att våga prata om den förändrade kroppen, om sexualitet, om avförings- och urinläckage

Nyheter   •   Okt 26, 2017 15:13 CEST

Vaginal sammanväxning. Svårigheter att få erektion. Att inte våga äta på många timmar av rädsla för att bajsa på sig. Toalettberoende. Sexuell ohälsa. Isolering. Problem man kanske inte talar öppet om, men som inte är helt ovanliga efter en cancerbehandling i bäckenområdet. Centrum för cancerrehabilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde vill att fler förstår sambanden.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • kommunikation.slso@sll.se
  • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i landstingets regi

Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är en del av Stockholms läns landsting och bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvård under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Bland våra vårduppdrag finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi ständigt med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Solnavägen 1 E
  • 113 65 Stockholm