Media no image

Rapport: Manliga unga och vuxna elitidrottare i riskzon för problem med spel om pengar

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 07:00 CEST

Nu publicerar Centrum för psykiatriforskning (CPF) inom Stockholms läns sjukvårdsområde, en studie som indikerar att spel om pengar och problemspelande är mer vanligt att finna hos elitidrottande pojkar och män än bland den manliga befolkningen i övrigt. Bland elitidrottande damer är problemspelande mer likt det som den kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp uppvisar. Rapporten finner du här.

Detta är den första studien i Sverige att undersöka spel om pengar inom idrottsrörelsen och bland elever på Nationellt Godkända Idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet. Undersökningen baseras på en enkät gjord med 1839 manliga och kvinnliga elitidrottare samt deras ledare, och 1638 elever på NIU inom fyra respektive sex sporter och är den första i sitt slag i Sverige. 

- Det är förvånande många elever som spelar om pengar på skoltid - en tredjedel av eleverna har spelat om pengar på skoltid under de senaste 12 månaderna och av de som har ett problemspelande spelar 25 % ofta eller alltid under skoltid. Min erfarenhet är att skolorna inte är medvetna om detta utan tror att deras elever är för unga för att ägna sig åt spel, säger Maria Vinberg, som är projektledare på Centrum för Psykiatriforskning och medförfattare till studien.

Dubbelt så vanligt förekommande hos pojkarna som hos flickorna
Resultaten visar att spel om pengar är nästan dubbelt så vanligt förekommande hos pojkarna som hos flickorna i undersökningen, och att 36 % av de minderåriga eleverna har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Förekomsten av problemspel bland pojkarna på NIU är mycket högre än vad som framkom i senaste befolkningsundersökningen, där 2-3 % av pojkarna 16-20 år rapporterade ett problemspelande. I denna studie är förekomsten av problemspel 12 % bland pojkarna och bara 1 % bland flickorna inom de sex sporter som studien tittat på.

Inom elitidrotten är förhållandena likartade som bland NIU-eleverna – förekomsten av problemspelande är högre hos männen (11 %) och lägre hos kvinnorna (1 %) och det är vanligt att känna någon som har eller har haft spelproblem. Strax över hälften av alla herridrottare talar om pengaspel i träningssammanhang jämfört med 7 % bland damerna. Ytterst få spelare säger att klubben har en restriktiv inställning till spel om pengar. Detta tycks inte vara en fråga som diskuteras.

- Resultaten tyder på att klubbarna inte intresserar sig tillräckligt för frågan och då kanske det inte är så förvånande att 29 % av herrarna och 13 % av kvinnorna känner någon som -tvärt emot regelverket - bettat på egen match, säger Maria Vinberg. 

Riskbruk av alkohol
När det kommer till pengaspel och alkohol är det återigen i första hand herridrottarna som utmärker sig. Strax över hälften av herridrottarna med problemspelande har också ett riskbruk av alkohol och bland pojkarna på NIU är det 44 % av de med uppmätt problemspelande som också har ett riskbruk av alkohol. Inom dam- och flickidrotten finns endast en person med båda problem.

- Resultaten ska visserligen tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen bland eleverna på NIU och inom vissa idrotter är låg. Men det är resultat som indikerar att det kan finnas problem som är dolda och vars omfattning underskattats, säger Maria Vinberg.

Kontaktperson
Maria Vinberg
Centrum för Psykiatriforskning
Maria.Vinberg@sll.se
Telefon: 0704-840131

Ansvariga för studien:
Maria Vinberg
Ingvar Rosendahl
Natalie Durbeej
Anne Denhov

Om rapporten:
Rapporten har genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samråd med Riksidrottsförbundet. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten bestod av kartläggning av spelvanor och attityder till pengaspel inom utvalda idrottstrupper. I samråd med Riksidrottsförbundet har Centrum för psykiatriforskning utökat materialinsamlingen till att även innefatta frågor om spel på egen match och spelindustrin. I rapport redovisas resultaten från samtliga frågor.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Nu publicerar Centrum för psykiatriforskning (CPF) inom Stockholms läns sjukvårdsområde, en studie som indikerar att spel om pengar och problemspelande är mer vanligt att finna hos elitidrottande pojkar och män än bland den manliga befolkningen i övrigt. Bland elitidrottande damer är problemspelande mer likt det som den kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp uppvisar. Rapporten finner du här.

Läs vidare »
Media no image

​Diagnoser inom ADHD och autism ökar bland barn och unga i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 10:00 CEST

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns sjukvårdsområde, en studie som visar att diagnostiseringen inom ADHD och autism ökar. 3,1 procent av barnen i Stockholms län hade en autismdiagnos 2016 och 7,7 procent en ADHD-diagnos samma år.

Diagnoserna är störst bland tonårspojkarna, där 4,1 procent får diagnos inom AST och 9,9 procent får en ADHD-diagnos. Ökningen i vård för AST och ADHD mellan 2011-2016 har varit något större bland flickor jämfört med pojkar. Förmodligen beror detta på att kunskapen om neuropsykiatriska tillstånd hos flickor ökat och att flickorna tidigare varit underdiagnostiserade.

– Ökningen av antalet diagnostiserade kan inte självklart tolkas som att fler personer har dessa tillstånd idag än tidigare, säger Kyriaki Kosidou, psykiatriker vid CES och en av författarna till studien.

Flera möjliga förklaringar
Det finns flera möjliga förklaringar till ökningen av neuropsykiatriska diagnoser. En är att det tidigare funnits ett mörkertal av personer med dessa tillstånd och att allt fler fått diagnos som ett resultat av ökad uppmärksamhet kring neuropsykiatriska tillstånd och förbättrad tillgång till utredningar.

Ökningen av diagnostiseringen inom neuropsykiatriska tillstånd, ADHD och AST, ställer också krav på vården, skolan och habiliteringen. Den större delen barn och unga med diagnoserna söker vård inom en ettårsperiod, vilket kan förklaras med att de flesta av dem medicinerar och lär sig hantera sin diagnos i det dagliga livet i exempelvis skolan.

– Vi ser hur fler får hjälp tidigt och förhoppningsvis innebär det bättre livsvillkor för dessa personer. Vad detta kommer att innebära framgent vet inte, men kanske kommer vi se mindre av de problem som kan vara förknippade med obehandlad ADHD, till exempel missbruk, psykisk ohälsa, olyckor och lägre utbildningsresultat, menar Kyriaki Kosidou.

Ta del av studien på Folkhälsoguiden.

Kontaktperson
Kyriaki Kosidou,
psykiatriker vid CES
kyriaki.kosidou@sll.se
Tel. 070 720 5880

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns sjukvårdsområde, en studie som visar att diagnostiseringen inom ADHD och autism ökar. 3,1 procent av barnen i Stockholms län hade en autismdiagnos 2016 och 7,7 procent en ADHD-diagnos samma år.

Läs vidare »
Pjeflk2y8zpamtm8royi

Nationell uppmärksamhetsvecka mot dopning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 08:40 CEST

Det nationella antidopningsnätverket PRODIS anordnar uppmärksamhetsvecka mot dopning. Syftet med veckan är att uppmärksamma det antidopningsarbetet som ca 600 träningsanläggningar i över 100 kommuner i Sverige gör.

By0tvcbvjd76vlfa6mum

​Få saker så viktiga för framtiden som primärvården

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:19 CEST

Patientkraft och digitalisering. Det var några av alla de begrepp som diskuterades när över 2000 personer från alla landsting och sjukvårdsregioner i Sverige samlades för två dagar med fullt fokus på framtidens primärvård - dess utmaningar och möjligheter.

Nyymjmky0i70wqycibdr

​Nya vårdplatser inom psykiatrisk heldygnsvård invigda

Nyheter   •   Okt 05, 2017 15:46 CEST

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykiatri Sydväst öppnar nya vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården. Vårdplatser som mer än någonsin tidigare sätter människan i centrum vilket är en viktig del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården och psykiatrin.

Emzlm2oxx0maikiczkts

Ny brukarinflytandesamordnare inom Beroendecentrum Stockholm

Nyheter   •   Okt 03, 2017 15:34 CEST

Christina Paulsrud är ny brukarinflytandesamordnare (BISAM) inom Beroendecentrum Stockholm och blir med det Beroendecentrums första brukarinflytandesamordnare. BISAM-funktionen har funnits inom verksamhetsområde psykiatri sedan augusti 2006 och är ett strukturerat arbetssätt för patientinflytande.

Coufcar1yymnuvgzp2zx

Nu öppnar Centrum för diabetes och Centrum för neurologi

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:30 CEST

Idag 2 oktober öppnar vi två nya akademiska specialistcentrum: Centrum för diabetes och Centrum för neurologi. Inledningsvis finns de i lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset, men under vintern 2017-2018 flyttar de in på Solnavägen 1 E.

Ps9q97pzu7jubejx8bam

Invigning av de första nya vårdplatserna inom psykiatrisk heldygnsvård

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 06:20 CEST

Media inbjuds att närvara när Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykiatri Sydväst, Huddinge, inviger nya vårdplatser inom den psykiatriska heldygnsvården. Landstinget har satsat 164 miljoner kronor för ombyggnad och utrustning av Psykiatri Sydvästs heldygnsvårdslokaler och med ombyggnationen går vi mot fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar, fler enkelrum samt personcentrerad vård.

Qhtoivqfnjac89wqgthe

Över 2000 deltagare på Nationell Primärvårdskonferens!

Nyheter   •   Sep 26, 2017 09:54 CEST

Efter nästan två års planering är det nu äntligen dags att hälsa 2000 personer välkomna till Nationell Primärvårdskonferens den 27-28 september. Under två dagar samlas deltagare, föredragshållare och utställare från alla landsting/regioner i Sverige. Socialminister Annika Strandhäll medverkar och ger sin bild av framtidens primärvård.

Ihhgldtzv2xjsur24z3s

Specialistutbildning för psykologer startar i januari 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:00 CEST

Nästa år ges för första gången Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen ges i regi av Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning, KCP, och är ett samarbete mellan KCP och BUP Stockholm.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • obiekommqlruqwunikflatiodjn.pfkislsojedqfmdeeg@sggll.se
  • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i landstingets regi

Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är en del av Stockholms läns landsting och bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvård under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Bland våra vårduppdrag finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi ständigt med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Solnavägen 1 E
  • 113 65 Stockholm