Extra åtgärder för leverans av förbrukningshjälpmedel

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 18:10 CEST

Vi arbetar just nu intensivt med att komma tillrätta med de fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel som uppstått i samband med verksamhetsstart, samt de långa svarstiderna i vår kundtjänst som förseningarna medfört.

— Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. För våra patienter är förbrukningshjälpmedlen viktiga för liv och hälsa. Just nu pågår ett intensivt arbete hos oss och våra leverantörer för att alla förbrukningshjälpmedel ska levereras så snart det bara går, säger Carola Schäfer, verksamhetschef inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Sedan 1 juni i år ansvarar Stockholms läns sjukvårdsområde för arbetet med att förse patienter med förbrukningshjälpmedel. I övergången till ny leverantör har systemet för leverans inte fungerat som tänkt med stora fördröjningar som följd. Utöver att det skapar oro och frustration över när leverans av produkter kan komma att ske, har det även för vissa patienter skapats ett akut behov av hjälpmedel. Leveransförseningarna har medfört ett ökat tryck på vår kundtjänst med långa väntetider för patienter och förskrivare.

— Vårt absoluta huvudfokus ligger nu på att säkra leveranserna till våra patienter och sedan kommer vi gå till botten med hur situationen kunde uppstå, säger Carola Schäfer.

Hjälpmedlen används inom områden som till exempel diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter. Mottagarna är patienter som använder hjälpmedlen i sitt hem. Förseningarna gäller inom alla produktkategorierna och det går inte att säga exakt hur många personer som väntar på leverans.
— Akuta behov är alltid prioriterade. Det kan till exempel handla om att se till att leverera anestesiprodukter, diabetesprodukter, tappningskatetrar, sondnäring och näringsdrycker. Nu prioriterar vi även de som väntat längst, säger Carola Schäfer.

Många patienter, anhöriga och förskrivare har just nu frågor om leveransstatus och andra frågor kring förbrukningshjälpmedel. Bemanningen har därför stärkts i vår kundtjänst. Detta till trots är svarstiderna mycket långa.

— Det är en allvarlig situation och vi ser att många förskrivare hjälper sina patienter genom förnyad kontakt med oss för akuta leveranser alternativt att de får sina hjälpmedel utskriva på recept. Vi ersätter de utlägg patienter har för köp av sina hjälpmedel, säger Carola Schäfer.

Stockholms läns sjukvårdsområde förväntas behöva göra akutleveranser och delleveranser under en viss tid framöver.
—De åtgärder vi vidtar förväntar vi oss ska börja ge synliga resultat inom den närmsta veckan även om det inte kommer att märkas direkt för alla som väntar på leverans, säger Carola Schäfer.

Åtgärder som vidtagits

 • Akuta leveranser prioriteras kring de förbrukningshjälpmedel som kan medföra risk för fara för patienten.
 • Ett akutlager har upprättats med de medicinskt mest akuta produktområdena.
 • Logistikleverantören, som ansvarar för att leverera förbrukningshjälpmedlen, har ökat sin bemanning och arbetar skift för att öka produktlagret, hantera inkomna beställningar och leveranser.
 • Kundtjänst har förstärkts med ytterligare personal. Även detta till trots kommer vi fortsatt ha väldigt många som ringer och skickar e-post till oss och man får därför vara beredd på långa svarstider en tid framöver.
 • Daglig uppföljning av utvecklingen mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bakgrundsfakta

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni över hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, förband- och sårvårdsprodukter, inkontinens, näring och kompressionsmaterial.

Uppdraget innebär att tillhandahålla ett sortiment av olika artiklar som täcker majoriteten av patienternas behov inom hjälpmedelsområdena diabetes, inkontinens, näring, kompressionsmaterial och sårvårdsprodukter.

Verksamheten ska också ansvara för distribution av förskrivna och beställda hjälpmedel, kundtjänst till patienter, fakturering av patientavgifter samt utbildning och rådgivning till förskrivare om sortiment och regelverk.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Vi arbetar just nu intensivt med att komma tillrätta med de fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel som uppstått i samband med verksamhetsstart, samt de långa svarstiderna i vår kundtjänst som förseningarna medfört.

Läs vidare »

Förbättrad vård för MS

Nyheter   •   Maj 30, 2018 08:00 CEST

30 maj är Internationella MS-dagen. Hos Centrum för neurologi inom Stockholms läns sjukvårdsområde får patienter med multipel skleros (MS) hjälp med behandling, utvärdering och uppföljning, men även med kunskap om sjukdomen.

​Hjälp för sexuellt utsatta - Spiralprojektet fyller 40 år

Nyheter   •   Maj 24, 2018 14:18 CEST

För 40 år sedan startade Spiralprojektet, en uppsökande verksamhet bland kvinnor som befann sig i prostitution och missbruk i Stockholm. Idag är projektet en permanent verksamhet i samverkan med Stockholms stad och består av Mika hälsa och Mikamottagningen och hjälper personer som har sex mot ersättning, skadar sig med sex eller är utsatta för människohandel i sexuella ändamål.

När amningen inte fungerar

Nyheter   •   Maj 07, 2018 10:09 CEST

Vid Rotebro barnavårdscentral (BVC) har man tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum på försök startat en Amningsmottagning. Tanken är att de som har behov av fördjupat stöd kring sin amning, utöver det stöd man får inom BVC, på grund av att man har komplicerad amningsproblematik eller omfattande problem kring sin amning, ska få hjälp.

Nu öppnar nya Närakut Rosenlund

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 15:00 CEST

Torsdag 12 april öppnar vi nya Närakut Rosenlund på Södermalm i Stockholm. På onsdagen hölls den högtidliga invigningen i närvaro av bland andra sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink, finanslandstingsråd Iréne Svenonius och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist.

Samlad vård för Parkinsons sjukdom

Nyheter   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

11 april är internationella Parkinson-dagen. Hos Centrum för neurologi inom Stockholms läns sjukvårdsområde får patienter med Parkinsons sjukdom hjälp med alla delar av sjukdomen.

Nytt informationsmaterial från BUP

Nyheter   •   Apr 10, 2018 11:36 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm har tagit fram nytt informationsmaterial för sina patienter och deras närstående. Det består av filmer, faktablad och webbartiklar, och handlar om hur det oftast går till när man får hjälp hos BUP.

– Vi hoppas att materialet kommer att vara en hjälp för barn och unga att få en lite bättre bild av de insatser vi erbjuder, säger BUP:s verksamhetschef Göran Rydén.

Informationsmaterialet ger en övergripande beskrivning av hur behandling hos BUP går till, hur lång tid det vanligen tar, vad patienten kan förvänta sig av BUP och vad man förväntas göra själv. Syftet är att förbereda patienten och dennes familj på vad som händer hos BUP. 

Läs mer om det nya informationsmaterialet på BUP:s webbplats: bup.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm har tagit fram nytt informationsmaterial för sina patienter och deras närstående. Det består av filmer, faktablad och webbartiklar, och handlar om hur det oftast går till när man får hjälp hos BUP.

Läs vidare »

Ett år efter terrorn

Nyheter   •   Apr 05, 2018 08:00 CEST

7 april har det gått ett år sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. För dig som känner oro vid minnet finns stöd och hjälp att få.

Mer knark i Stockholms krogmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 05:30 CET

Kroganställda rapporterar att det ofta förekommer narkotika på krogen i Stockholm. Majoriteten har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och mer än hälften uppger att de själva har blivit erbjudna narkotika på krogen. Narkotikaanvändningen har också ökat kraftigt bland kroganställda själva.

Idag publicerar STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) en rapport om knark i Stockholms krogmiljö. För att kartlägga narkotikasituationen har STAD genomfört en undersökning där 665 kroganställda i Stockholm anonymt har besvarat en enkät.

Majoriteten av de kroganställda rapporterar att de har sett narkotikapåverkade gäster på krogen under senaste halvåret. Nästan hälften svarar att de har sett någon bli erbjuden narkotika och 43 procent att de sett någon ta narkotika på krogen under det senaste året.

Den nya kartläggningen visar också att narkotikaanvändningen är hög bland kroganställda. Drygt 60 procent svarar att de någon gång använt narkotika, och mer än en tredjedel att de använt narkotika under det senaste året. Nästan hälften av de anställda under 24 år uppger att de har använt narkotika under det senaste året.

De vanligast förekommande drogerna är cannabis, kokain och ecstasy. Nästan 60 procent av de kroganställda svarar att de har använt cannabis, var tredje att de har använt kokain och var fjärde att de har använt ecstasy.

– Det är mycket oroande med den ökande förekomsten av narkotika i Stockholms krogmiljö. Särskilt oroväckande är att nästan varannan kroganställd i åldern 18-24 år har använt narkotika under det senaste året och att 22 procent har använt narkotika senaste månaden, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD.

Tidigare har STAD i samverkan med krogbransch och myndigheter arbetat framgångsrikt för att minska narkotikaförekomst på krogen i ett projekt som heter Krogar mot Knark. Projektet är omfattande och består av samverkan mellan krogbransch och myndigheter, förändringar i krogmiljön, narkotikautbildning för personal, policyarbete samt polisiär tillsyn och kontroll.

– Vi vet vad vi ska göra för att minska knarket på krogen, vi har en metod som fungerar. Utvärderingar av STAD:s metod Krogar mot Knark visade att samverkan, utbildning och tillsyn ledde till minskad förekomst av narkotika i krogmiljö både bland gäster och personal, fortsätter Johanna Gripenberg.

Trots den höga narkotikaanvändningen visar resultaten också att kroganställda tycker att det är viktigt att minska narkotika på krogen och de har en mängd förslag på åtgärder. Bland annat nämns många av de delar som ingår i Krogar mot Knark, dvs. utbildning för personal, tydlig drogpolicy, samarbete mellan olika personalgrupper och mer samarbete med polisen.

– Krogbranschen visar stort intresse för att med förnyad styrka återuppta arbetet med Krogar mot Knark. Studien visar också att de anställda vill ha utbildning och mer polisiär närvaro i krogmiljön. Det är dags att tillsammans ta krafttag mot knarket på krogen igen, säger Johanna Gripenberg.

För mer information:
Bifogat faktablad medföljer nedan.
Fullständig rapport finns tillgänglig på STAD.

Kontaktuppgifter:
Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD, 070-484 88 64, johanna.gripenberg@sll.se
Anna Strandberg, forskare på STAD, 070-736 26 92, anna.k.strandberg@sll.se

Vad är STAD? 
STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades år 1995. STAD är en del av Centrum för Psykiatriforskning (CPF), ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Kroganställda rapporterar att det ofta förekommer narkotika på krogen i Stockholm. Majoriteten har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och mer än hälften uppger att de själva har blivit erbjudna narkotika på krogen. Narkotikaanvändningen har också ökat kraftigt bland kroganställda själva.

Läs vidare »

Internetterapi för självskada ger resultat

Nyheter   •   Mar 01, 2018 08:00 CET

Internetförmedlad terapi för unga som skadar sig själva ger lovande resultat. Det visar en ny studie hos Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Nu ska metoden testas nationellt.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • zjqpkommlnunytqtikvyatiotfskrun.slyasovz@sllpyfb.se
 • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i landstingets regi

Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är en del av Stockholms läns landsting och bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvård under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Bland våra vårduppdrag finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi ständigt med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

 • Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Solnavägen 1 E
 • 113 65 Stockholm