Behandling för tvångssyndrom och dysmorfofobi nu även via nätet

Nyheter   •   Okt 15, 2018 11:47 CEST

​Från och med september 2018 erbjuder OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för diagnoserna tvångssyndrom och dysmorfofobi (självupplevd fulhet). Forskning visar att KBT förmedlad via internet är en effektiv behandling vid dessa diagnoser.

Internet-KBT effektivt mot ångestsjukdomar hos barn

Nyheter   •   Okt 09, 2018 13:14 CEST

Internetbaserad KBT för ångestsjukdomar hos barn ger god effekt. Det visar en studie som Barninternetprojektet har genomfört. Förhoppningen är att metoden ska leda till att fler får tillgång till KBT inom reguljärvården.

Forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för ångestsjukdomar, som till exempel social ångest, paniksyndrom och separationsångest. Internetbaserad KBT kan vara ett sätt att öka tillgången till KBT.

– Resultatet av vår senaste studie tyder på att internetbaserad KBT kan implementeras inom reguljär vård, i varje fall för barn med lätt till måttlig ångestproblematik. Vi tror att en barninternetenhet, som redan finns inom vuxenpsykiatrin, skulle kunna avlasta BUP och sjukvårdssystemet. Där skulle internetbaserad KBT kunna ges som en första insats tidigt i vårdprocessen, säger Maral Jolstedt, legitimerad psykolog och doktorand vid BUP Klinisk Forskningsenhet.

Maral Jolstedts artikel om studien har nyligen publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet Child and Adolescent Health.

I studien jämfördes internetbaserad KBT med en internetbaserad familjeintervention, så kallad gemensam stund. Behandlingarna pågick under 12 veckor och familjerna hade under hela tiden kontakt med sin behandlare över internet. Behandlingarna bestod av texter att läsa, filmer eller ljudklipp att titta och lyssna på samt frågor att besvara.

Efter behandlingen uppfyllde 48 procent av dem som fått internetbaserad KBT inte längre sin huvudsakliga diagnos, jämfört med 9 procent av de som deltagit i gemensam stund. Tre månader efter avslutad internetbaserad KBT var 70 procent av med sin huvudsakliga diagnos. Studien visade också att KBT var mer kostnadseffektiv än gemensam stund.

– Studien visar tydligt att patienter kan tillgodogöra sig och bli hjälpta av en relativt lågintensiv behandling, som internetbaserad KBT, som inte bara är effektiv utan även besparande vad gäller samhällets resurser, säger Maral Jolstedt.

Fakta/Gemensam stund

Gemensam stund innebär att föräldrarna leker och umgås med barnen på deras villkor 3-4 gånger i veckan i 20-30 minuter åt gången. Under den gemensamma stunden ger föräldrarna barnet sin fulla uppmärksamhet, är nyfikna och uppmuntrande. Syftet med behandlingen är att förbättra barnets självbild och självförtroende och samtidigt förbättra förälderns relation till barnet.

Fakta/Internetbaserad KBT

Internetbaserad KBT påminner mycket om den KBT-behandling man får på en mottagning, skillnaden är att den kan göras hemifrån vid datorn. Syftet med KBT är att man ska lära känna sina tankar, känslor och beteenden bättre och förstå hur det påverkar ens mående.

Barninternetprojektet

Barninternetprojektet, BIP, är ett är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. BIP består av flera olika forskare som arbetar med internetförmedlad behandling för olika psykiska besvär som till exempel ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende, ont i magen och tics.

För mer information

Maral Jolstedt e-post: maral.jolstedt@ki.se

Internetbaserad KBT för ångestsjukdomar hos barn ger god effekt. Det visar en studie som Barninternetprojektet har genomfört. Förhoppningen är att metoden ska leda till att fler får tillgång till KBT inom reguljärvården.

Läs vidare »

Samma barnmorska genom graviditet och förlossning

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 08:00 CEST

I dagarna startar ett nytt projekt där samma barnmorskor kommer att följa och vårda den gravida kvinnan under både graviditet, förlossning och eftervård. Detta är ett nytt arbetssätt i Sverige och syftet är att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Ny stödlinje - Droghjälpen

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:42 CEST

Beroendecentrum Stockholm har fått uppdraget att starta en ny stödlinje för personer som använder narkotika och deras närstående. Droghjälpen erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon och vänder sig till såväl personer som har funderingar kring sina egna drogvanor, som personer som är oroliga för någon de bryr sig om.

​Ny internetbehandling mot hälsoångest

Nyheter   •   Aug 29, 2018 14:25 CEST

Hälsoångest innebär en stark och ihållande oro för att man har eller kommer att utveckla en allvarlig sjukdom. Denna oro skapar stora problem för individen i det vardagliga livet. Nu kan patienter med hälsoångest få hjälp via internetförmedlad KBT. Behandlingen genomförs av Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde och de tar emot patienter från hela Sverige.

Leverans av förbrukningshjälpmedel i balans

Nyheter   •   Aug 28, 2018 11:51 CEST

Leveranstiderna för förbrukningshjälpmedel i hemmet är normala. I de fall en produkt inte kan levereras inom normal tid, hittar man ersättningar eller andra lösningar. Kundtjänst har fortsatt utökad service med hög tillgänglighet. De kommande veckorna sker fortsatt förstärkt kvalitetskontroll.

— Arbetet med förbrukningshjälpmedel har nått en stabil fas och är i stort sett normaliserat, säger chefläkare Anna-Lena Berggren på Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är ikapp på alla produktområden, vilket innebär att samtliga inkommande beställningar nu levereras i tid. Normalt sett ska förbrukningshjälpmedel levereras inom fyra vardagar från det att vi tagit emot beställningen.

Hjälpmedel som tillfälligt är slut kan bli försenade. Om det inträffar erbjuds likvärdiga ersättningsprodukter, i dialog med förskrivaren som skrivit ut hjälpmedlet och berörd patient. Alla får sina förbrukningshjälpmedel.

— Vi har haft fantastiskt god hjälp av förskrivarna under sommaren. De har tagit ett stort ansvar när det gäller att hitta alternativ till sina patienter och vi vill rikta ett stort tack till alla förskrivare som har hjälpt till med detta, säger Anna-Lena Berggren.

Från och med förra veckan har telefontillgängligheten ökat väsentlig. Fortfarande ringer de flesta till oss på förmiddagar och i början av veckan, och väntetiderna är då längre. Kundtjänst på telefon har öppet måndag-fredag klockan 8-20, så det kan vara ett alternativ att ringa senare på dagen eller i veckan.

— Många undrar nu över patientavgiften som togs bort under juni och juli, men som nu återgår till det normala från och med den 1 augusti, säger Anna-Lena. Har man beställt förbrukningshjälpmedel i juni eller juli och fått leverans i augusti så tas ingen patientavgift ut. Patientavgift tas ut på de produkter som beställs från och med 1 augusti.

För dem som har möjlighet rekommenderar vi att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att se och beställa förbrukningshjälpmedel, eller för att kontakta oss. Då slipper man passa kundtjänstens telefontider och vänta i telefonkö. 

Leveranstiderna för förbrukningshjälpmedel i hemmet är nu normala. I de fall en produkt inte kan levereras inom normal tid, hittar man ersättningar eller andra lösningar. Kundtjänst har fortsatt utökad service med hög tillgänglighet. De kommande veckorna sker fortsatt förstärkt kvalitetskontroll.

Läs vidare »

Fortsatt positiv trend för leveranser av hjälpmedel

Nyheter   •   Aug 09, 2018 14:23 CEST

Trenden med ökad leveranskapacitet av förbrukningshjälpmedel håller i sig och vi är nu ikapp inom flera produktområden. Här är aktuella siffror just nu.

— Det är glädjande att se att antalet leveranser fortfarande ökar stadigt och att vi nu är ikapp inom flera produktområden. Dessutom arbetar vi vidare med att öka vår tillgänglighet för patienter, bland annat genom att ytterligare förstärka vår kundtjänst, berättar Anna-Lena Berggren, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Än så länge kan man tyvärr få vänta länge när man ringer till oss, särskilt på förmiddagar och i början av veckan. Vi förstärker vår kundtjänst ytterligare så att det ska bli lättare att nå oss utan väntan. De som har tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster kan välja att använda det som en väg att kontakta oss. Då slipper man vänta i telefonkö.

—Vår målsättning är förstås att alla patienter ska ha lätt att nå oss och få sina hjälpmedel inom utlovad leveranstid. Vi arbetar fortfarande intensivt med att korta leveranstiderna ytterligare. Med nuvarande trend kommer de snart att bli normala för alla produktområden, säger Anna-Lena Berggren.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan. Värt att notera är att den här statistiken omfattar alla inkomna beställningar, inklusive dem som hanteras inom normal leveranstid om fyra arbetsdagar.

Hälften av de beställningar som väntar på hantering ligger inom normala leveranstider. En försening kan beröra en artikel som exempelvis är restnoterad hos leverantören, där övriga delar av beställningen är levererade. Samtliga akuta behov hanteras genom expressleveranser eller genom andra lösningar.

Status 8 augusti 2018:

84 procent av inkomna beställningar är levererade

7 procent är packade för leverans

9 procent väntar på hantering.

Tidigare status 31 juli 2018:

83 procent av inkomna beställningar är levererade

6 procent är packade för leverans

11 procent väntar på hantering

Tidigare status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Tidigare status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Tidigare status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar levererade

10 procent packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni–8 augusti har vi fått in cirka 95 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser.

Den senaste månaden har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär att vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar. 

Trenden med ökad leveranskapacitet av förbrukningshjälpmedel håller i sig och vi är nu ikapp inom flera produktområden. Här är aktuella siffror just nu.

Läs vidare »

Leveranserna av förbrukningshjälpmedel ökar stadigt

Nyheter   •   Aug 01, 2018 08:00 CEST

Nu är en stor andel av de beställningar på förbrukningshjälpmedel i hemmet som vi fått in levererade. Här är aktuella siffror just nu. Patienter kan även använda våra e-tjänster för att hantera sina kundtjänstärenden utan väntan.

— Flertalet leveranser går nu ut i snabb takt, men det finns fortfarande patienter som får vänta på sin normalleverans. De som berörs fortsätter vi att kontakta proaktivt för att hitta lösningar så att ingen ska vara utan hjälpmedel, säger Eva Pilsäter Faxner, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Patientsäkerheten är vår högsta prioritet. De som akut behöver sina hjälpmedel får expressleverans utifrån medicinsk bedömning av behoven.

— Vi beklagar de oacceptabla förseningarna och samtliga leveranser kommer att normaliseras. Det går nu definitivt åt rätt håll i snabb takt, säger Eva Pilsäter Faxner.

Flera olika vägar för kontakt

Man kan kontakta Förbrukningshjälpmedel i hemmet via telefon, e-post eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi har sedan tidigare utökat vår kundtjänst, som har öppet alla vardagar från klockan 8 till klockan 20. Många väljer att ringa i början av veckan och på förmiddagarna, varför väntetiderna då är längre. Vi rekommenderar att man ringer även andra tider.

— 1177 Vårdguidens e-tjänster är ett bra alternativ för dem som vill komma i kontakt med vården utan att behöva ringa och kanske hamna i telefonkö, säger Eva Pilsäter Faxner. Därför vill vi slå ett slag för att man också kan använda e-tjänsterna för att beställa förbrukningshjälpmedel och för kontakt med vår kundtjänst.

De som har konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster kan:

 • Se de förbrukningshjälpmedel de har fått utskrivna 
 • Se namn på den som har skrivit ut förbrukningshjälpmedlen
 • Beställa uttag av förbrukningshjälpmedel 
 • Se om beställningen har registrerats hos oss
 • Skicka meddelanden till vår kundtjänst på ett säkert sätt 

E-tjänsterna är gratis och kan användas med e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan. Värt att notera är att den här statistiken omfattar alla inkomna beställningar, inklusive dem som hanteras inom normal leveranstid om fyra arbetsdagar.

Status 31 juli 2018:

83 procent av inkomna beställningar är levererade

6 procent är packade för leverans

11 procent väntar på hantering

Tidigare status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Tidigare status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Tidigare status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar levererade

10 procent packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni – 24 juli har vi fått in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser.

De senaste veckorna har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar. 

Nu är en stor andel av de beställningar på förbrukningshjälpmedel i hemmet som vi fått in levererade. Här är aktuella siffror just nu. Patienter kan även använda våra e-tjänster för att hantera sina kundtjänstärenden utan väntan.

Läs vidare »

Överklagad upphandling av logistiktjänst för förbrukningshjälpmedel

Nyheter   •   Jul 27, 2018 14:17 CEST

Inga brukare eller patienter ska påverkas av förvaltningsrättens dom från i maj avseende upphandling av logistiktjänst för förbrukningshjälpmedel i hemmet. 

— Det viktigaste är att det här inte får medföra några ytterligare problem för patienter och brukare, säger chefläkare Elizabet Haking vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) levererar förbrukningshjälpmedel i hemmet i Stockholms läns landsting sedan 1 juni 2018. Det privata bolaget Onemed var tidigare leverantör av både förbrukningshjälpmedel och logistiken kring dessa.

När SLSO fick uppdraget som leverantör av förbrukningshjälpmedel gjorde vi en upphandling av logistiktjänsten. Onemed var då en av anbudsgivarna, men inte den underleverantör som vi i slutändan valde.

Onemed har överklagat upphandlingen av logistiktjänsten då man ansåg att deras anbud inte övervägdes på rätt sätt. Saken har prövats i förvaltningsrätten, som i maj 2018 gav Onemed rätt.

Förvaltningsrättens dom kan innebära någon av två saker: antingen att landstinget själv sköter logistiktjänsten, eller att upphandlingen av den behöver göras om.

Till dess beslut har fattats om en ny upphandling av logistiktjänsten ska göras eller inte fortsätter SLSO att arbeta för att korta leveranstiderna för förbrukningshjälpmedel. SLSO kommer inte att överklaga domen.

— Vi kommer att följa domstolens beslut och analyserar vad det kan komma att innebära Det är viktigt att vi inte tar några förhastade beslut, utan kan hitta den lösning som blir bäst för patienter och brukare, säger Elizabet Haking.

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni-24 juli fick vi in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med leveranser från våra underleverantörer.

De senaste veckorna har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar. 

Här hittar du aktuella siffror över hur stor andel av inkomna beställningar av förbrukningshjälpmedel i hemmet som är levererade: fhh.sll.se/statistik 

Inga brukare eller patienter ska påverkas av förvaltningsrättens dom från i maj avseende upphandling av logistiktjänst för förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Läs vidare »

Leveranser av hjälpmedel ökar snabbt

Nyheter   •   Jul 25, 2018 10:05 CEST

Antalet patienter som får sina förbrukningshjälpmedel ökar nu i snabb takt. Här är aktuella siffror just nu.

Den extra insats vi gjort att ringa upp patienter och brukare har också gett bra resultat. Nära 2 000 patienter som fått vänta länge på sina hjälpmedel har kontaktats.

— Vi har inte lyckats nå alla eftersom en del nog är bortresta på semester, säger chefläkare Elizabet Haking vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Men de vi har pratat med har till största delen redan fått sina hjälpmedel eller så har vi kunnat hitta lösningar.

Vi fortsätter att arbeta intensivt för att leveranstiderna så snart som möjligt ska vara normala för samtliga produkter. Redan nu ökar leveranserna i snabb takt, även om det tyvärr fortfarande finns patienter och brukare som väntar på att få sina hjälpmedel.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan.

Status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar är levererade

10 procent är packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni-24 juli fick vi in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med leveranser från våra underleverantörer.

Den senaste veckan har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.

Antalet patienter som får sina förbrukningshjälpmedel ökar nu i snabb takt. Här är aktuella siffror just nu.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • koadmmrkunceiklnatyaiowen.mmslkysods@srollvn.stbenf
 • 08-123 40 444

Om Stockholms läns sjukvårdsområde

Hälso- och sjukvård i landstingets regi

Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är en del av Stockholms läns landsting och bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvård under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Bland våra vårduppdrag finns primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, habilitering och hälsa, avancerad sjukvård i hemmet samt geriatrik. Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi ständigt med att förbättra vården. Tillsammans är vi omkring 11 000 medarbetare med visionen att ge "Rätt vård när och där du behöver".

Adress

 • Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Solnavägen 1 E
 • 113 65 Stockholm