Skip to main content

Taggar

Psykiatri

Forskning och utveckling

Hälso- och sjukvård generellt

Barn och ungdom

Folkhälsa

Pressinbjudan PKC-dagen 2018

Pressinbjudan PKC-dagen 2018

Dokument   •   2018-10-04 11:29 CEST

Faktablad; Mer knark i Stockholm

Dokument   •   2018-03-23 05:30 CET

Journal via nätet. Enkätsvar

Journal via nätet. Enkätsvar

Dokument   •   2017-12-20 10:08 CET

Alkohol, droger och sexuell hälsa. Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar

Rapporten handlar om alkohol, droger och sexuellt riskbeteende bland unga och hur man kan stärka det förebyggande arbetet vid ungdomsmottagningarna.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017

Dokument   •   2017-11-23 08:30 CET

Miljöhälsorapport Stockholms län 2017 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa i Stockholms län.

Spel om pengar inom idrotten: rapport

Spel om pengar inom idrotten: rapport

Dokument   •   2017-10-12 07:00 CEST

Denna rapport har genomförts dels på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och dels i samråd med Riksidrottsförbundet. Studien syftar till att kartlägga förekomst av spel och problemspelande samt attityder till och vanor avseende spel bland ledare, ungdomar och elitsatsande idrottare inom utvalda idrotter i Sverige.

Program Primärvårdskonferens 2017

Program Primärvårdskonferens 2017

Dokument   •   2017-06-29 16:16 CEST

Här kan du läsa om konferensens olika programpunkter. Båda dagarna inleds och avslutas med gemensamma sessioner och däremellan är det tre block med 13 parallella seminarier att välja emellan, totalt 78 seminarier.

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Dokument   •   2017-06-26 08:27 CEST

Resultaten i det här faktabladet kommer från rapporten ”Förskolans påverkan på barns hälsa” och berör endast barns psykiska hälsa och utveckling. I rapporten inkluderas fler aspekter, exempelvis infektionssjukdomar.

Förskolans påverkan på barns hälsa – en genomgång av den vetenskapliga litteraturen

Rapporten är en systematisk översikt av vetenskaplig litteratur som undersökt hur förskolan påverkar barns hälsa. Rapporten är en sampublikation mellan Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Självvald inläggning rapport 2017

Självvald inläggning rapport 2017

Dokument   •   2017-06-14 13:17 CEST

Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. En studie har gjorts bland patienter med psykosdiagnos som provat modellen och de är positiva. Det visar en ny rapport som Centrum för psykiatriforskning och KI står bakom.