Skip to main content

BVC Rinkeby på Politikerveckan Järva 12 juni

Nyhet   •   Jun 09, 2017 16:20 CEST

Innovativa arbetssätt på BVC ger tillit och trygghet hos småbarnsföräldrar, det är rubriken på Folkhälsomyndighetens presentation under politikerveckan i Järva där även Rinkeby BVC deltar. Tillsammans presenterar de det framgångsrika arbete man bedrivit för att nå fler småbarnsföräldrar i Rinkeby för att i förlängningen förbättra barnens hälsa.

— Utgångspunkten med det utökade barnhälsoprogrammet som vi arbetat med sedan 2013 har varit att genom många hembesök skapa en relation med föräldrarna för att stärka dem i deras föräldraskap och öka deras trygghet och kontakter med relevanta samhällsinstanser. Syftet har varit att i förlängningen förbättra barnens hälsa och välbefinnande, säger Johanna Mellblom, barnsjuksköterska vid Rinkeby BVC.

Högre ohälsotal i socio-ekonomiskt utsatta områden

Ohälsotalen bland barn är högre i socio-ekonomiskt utsatta områden och det utökade barnhälsoprogrammet är ett sätt att åstadkomma en mer jämlik hälsa. Normalt erbjuds alla nyblivna föräldrar ett kortare hembesök av sjuksköterska från BVC men i inom det utökade programmet erbjuds de nyblivna föräldrarna sex hembesök där både BVC-sjuksköterska och socialtjänstens föräldrarådgivare är med och de är också längre.

Det utökade hembesöksprogrammet initierades 2013 med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten. Deras utvärderingsrapport från 2015 visar att föräldrarna upplever sig ha fått nya insikter om barn och föräldraskap, de uppfattar besöken som ett stöd och uppskattar att ha fått ställa frågor och få svar och de tyckte att det var positivt att få lära sig om ”det svenska sättet”, om språket och tyckte att besöken stimulerade till integration.

— Att få så mycket tid med föräldrarna och att få träffa dem på hemmaplan, är mycket värt och ger en annan sorts samtal. Vi fokuserar på föräldrarnas upplevelser av barnet och vi prioriterar föräldrarnas frågor. Vi tittar även på samspelet mellan barn och förälder samt betonar pappans roll, säger Johanna Mellblom.

Det utökade hembesöksprogrammet betraktar hon som framgångsrikt eftersom de nått så många i den aktuella målgruppen och att det är ett arbetssätt som svarar mot målgruppens behov. Att liknande insatser skulle lämpa sig väl för andra utsatta områden hålls för sannolikt.

Bättre tandhälsa och högre vaccinationsgrad

Några av de effekter Johanna ser är bättre tandhälsa hos barnen, högre vaccinationsgrad och hon vittnar även om att biblioteken märkt en ökning av föräldrar ur målgruppen som lånar böcker.

— Jag känner att jag med det här arbetssättet verkligen gör samhällsnytta och att jag arbetar på det förebyggande och stärkande sätt som man vill göra när man är barnsjuksköterska på BVC, säger Johanna Mellblom. 

Presentationen som Folkhälsomyndigheten håller, och i vilken BVC Rinkeby medverkar, hålls klockan 15.00-16.00 på Spånga IP i Stockholm/Spånga under Politikerveckan, Järva 2017. De kommer även att finnas på plats i Almedalen i juli. 

På Politikerveckan Järva deltar under veckan även bland andra statsminister Stefan Löfven (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp).