Skip to main content

​Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

Nyhet   •   Nov 29, 2017 11:55 CET

Att tvingas till vård mot sin vilja kan upplevas som mycket integritetskränkande. Efter en tvångsåtgärd är det därför viktigt att patienten får berätta om sin upplevelse och det är av stor vikt för oss att få ta del av patientens berättelse. Stockholms läns sjukvårdsområde har nu fått landstingets patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder.

– Det som glädjer mig mest med priset är att Stockholms läns sjukvårdsområdes psykiatri och våra svårast sjuka patienter får uppmärksamhet i ett forum där samtliga vårdgrenar och vårdgivare är representerade, säger Anna Thurang, som bidragit till att uppföljningsarbete införts och som fick ta emot priset vid landstingets Patientsäkerhetsdagarna.

Juryns motivering:
"Genom implementering av strukturerade uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd blir patienten delaktig och kan då påverka sin framtida vård. Personalen får en insikt och ökad förståelse för patientens upplevelser."

Bidrar till god och säker vård
Efter varje tvångsåtgärd inom psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Uppföljningssamtalen kan vara till nytta för den enskilda patienten direkt i vården och för oss är patienternas erfarenhet värdefull i vårt arbete med förebyggande åtgärder och hur tvångsåtgärder kan genomföras på bästa möjliga sätt. Alla samtal analyseras och sammanställs. På så sätt får vi kunskap om hur framtida tvångsåtgärder kan förebyggas och genomföras även för andra patienter.

Patientsäkerhetspriset
Patientsäkerhetspriset delas ut under Patientsäkerhetsdagen som är ett av Stockholms läns landstings största arrangemang för personalen inom hälso- och sjukvården och tandvården. Priset går till medarbetare inom hälso- och sjukvården eller tandvården som förbättrat patientsäkerheten till exempel genom nya metoder, verktyg eller arbetssätt. En priskommitté bestående av representanter från både vårdgivare och patientorganisationer bedömer alla bidrag.