Skip to main content

Transkulturellt Centrum i Stockholm fyller 20 år

Nyhet   •   Jun 26, 2019 13:20 CEST

Den 6 september fyller Transkulturellt centrum, som finns till för att förbättra patientmötet med flyktingar, migranter och asylsökande, 20 år, och bjuder in till en heldag med föreläsningar, seminarier och mingel.

Den 6 september fyller Transkulturellt centrum, som finns till för att förbättra patientmötet med flyktingar, migranter och asylsökande, 20 år, och bjuder in till en heldag med föreläsningar, seminarier och mingel. Bland talarna ser vi bland andra professor Laurence Kirmayer från McGill University i Montreal, Canada, som föreläser om ”Cultural consultation: Lessons for person-centred mental health care”. 

Datum: Fredag 6 september 2019

Tid: 08.00 – 21.00

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

I tjugo år har centret utbildat medarbetare i vården, i bland annat vilken rätt till vård asylsökande och personer utan uppehållstillstånd har, om vikten av kulturkänslig diagnostik, om ensamkommande barn- och ungdomars livsvillkor och hur man kan identifiera trauma. Centrat fokuserar även på hur barn i socioutsatta områden mår och centrat arbetar för att förebygga övervikt och fetma hos föräldrar, barn och gravida inom målgrupperna.

Ur programmet:

  • Psykiatrisk vård av utrikesfödda och deras barn jämfört med svenskfödda – finns det skillnader och i så fall varför?
  • Kulturformuleringens väg in i klinisk praxis
  • Konsultation som stöd för det goda vårdmötet med migranter
  • Visst går det att ge bra vård med tolk
  • Hur mår våra barn i utsatta områden?

Anmälan och program


Kontakt

Transkulturellt Centrum

Tel. 08-123 486 80


För mer information:

Frida Johansson Metso, psykolog Transkulturellt Centrum

Tfn: 076-119 40 90

E-post: frida.johansson-metso@sll.se

Sofie Bäärnhielm, sektionschef Transkulturellt Centrum

Tfn: 08-123 486 79 eller 070-484 61 62

E-post: sofie.baarnhilem@sll.se