Skip to main content

Rapport: Manliga unga och vuxna elitidrottare i riskzon för problem med spel om pengar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 07:00 CEST

Nu publicerar Centrum för psykiatriforskning (CPF) inom Stockholms läns sjukvårdsområde, en studie som indikerar att spel om pengar och problemspelande är mer vanligt att finna hos elitidrottande pojkar och män än bland den manliga befolkningen i övrigt. Bland elitidrottande damer är problemspelande mer likt det som den kvinnliga befolkningen i samma åldersgrupp uppvisar. Rapporten finner du här.

Detta är den första studien i Sverige att undersöka spel om pengar inom idrottsrörelsen och bland elever på Nationellt Godkända Idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet. Undersökningen baseras på en enkät gjord med 1839 manliga och kvinnliga elitidrottare samt deras ledare, och 1638 elever på NIU inom fyra respektive sex sporter och är den första i sitt slag i Sverige. 

- Det är förvånande många elever som spelar om pengar på skoltid - en tredjedel av eleverna har spelat om pengar på skoltid under de senaste 12 månaderna och av de som har ett problemspelande spelar 25 % ofta eller alltid under skoltid. Min erfarenhet är att skolorna inte är medvetna om detta utan tror att deras elever är för unga för att ägna sig åt spel, säger Maria Vinberg, som är projektledare på Centrum för Psykiatriforskning och medförfattare till studien.

Dubbelt så vanligt förekommande hos pojkarna som hos flickorna
Resultaten visar att spel om pengar är nästan dubbelt så vanligt förekommande hos pojkarna som hos flickorna i undersökningen, och att 36 % av de minderåriga eleverna har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Förekomsten av problemspel bland pojkarna på NIU är mycket högre än vad som framkom i senaste befolkningsundersökningen, där 2-3 % av pojkarna 16-20 år rapporterade ett problemspelande. I denna studie är förekomsten av problemspel 12 % bland pojkarna och bara 1 % bland flickorna inom de sex sporter som studien tittat på.

Inom elitidrotten är förhållandena likartade som bland NIU-eleverna – förekomsten av problemspelande är högre hos männen (11 %) och lägre hos kvinnorna (1 %) och det är vanligt att känna någon som har eller har haft spelproblem. Strax över hälften av alla herridrottare talar om pengaspel i träningssammanhang jämfört med 7 % bland damerna. Ytterst få spelare säger att klubben har en restriktiv inställning till spel om pengar. Detta tycks inte vara en fråga som diskuteras.

- Resultaten tyder på att klubbarna inte intresserar sig tillräckligt för frågan och då kanske det inte är så förvånande att 29 % av herrarna och 13 % av kvinnorna känner någon som -tvärt emot regelverket - bettat på egen match, säger Maria Vinberg. 

Riskbruk av alkohol
När det kommer till pengaspel och alkohol är det återigen i första hand herridrottarna som utmärker sig. Strax över hälften av herridrottarna med problemspelande har också ett riskbruk av alkohol och bland pojkarna på NIU är det 44 % av de med uppmätt problemspelande som också har ett riskbruk av alkohol. Inom dam- och flickidrotten finns endast en person med båda problem.

- Resultaten ska visserligen tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen bland eleverna på NIU och inom vissa idrotter är låg. Men det är resultat som indikerar att det kan finnas problem som är dolda och vars omfattning underskattats, säger Maria Vinberg.

Kontaktperson
Maria Vinberg
Centrum för Psykiatriforskning
Maria.Vinberg@sll.se
Telefon: 0704-840131

Ansvariga för studien:
Maria Vinberg
Ingvar Rosendahl
Natalie Durbeej
Anne Denhov

Om rapporten:
Rapporten har genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samråd med Riksidrottsförbundet. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten bestod av kartläggning av spelvanor och attityder till pengaspel inom utvalda idrottstrupper. I samråd med Riksidrottsförbundet har Centrum för psykiatriforskning utökat materialinsamlingen till att även innefatta frågor om spel på egen match och spelindustrin. I rapport redovisas resultaten från samtliga frågor.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Bifogade filer

PDF-dokument