Wzaqe4yoyp00xiuxkmd3

Pressmeddelande: I sommar är Stockholms längsta gågata ännu längre - sommargågatan Drottninggatan invigd

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 16:22 CEST

Idag invigdes förlängningen av Stockholms längsta gågata – Drottninggatan som under sommaren är gågata mellan Tegnérgatan och Observatoriegatan.

Media no image

Stockholms nya översiktsplan på utställning

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I dag den 30 juni presenteras det bearbetade förslaget till ny översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Fram till den 3 september kan stockholmarna lämna sina synpunkter. 

Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Dessutom behövs bland annat nya förskolor, skolor, parker, bibliotek, idrottsplatser och kollektivtrafik. Visionen är en storstad som håller samman, som är klimatsmart och hållbar. Översiktsplanen är som en karta över framtiden, som visar hur vi vill att vår stad ska bli. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens översiktsplan ska uppdateras.

Ett första förslag av den nya översiktsplanen, samrådsförslaget, presenterades i november förra året. Under samrådet, november till januari, kom det drygt 1 500 synpunkter och kommentarer från remissinstanser och allmänheten.

Nu presenteras ett bearbetat förslag till ny översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Det innehåller en rad förtydliganden och kompletteringar, till exempel har önskan om vilken utveckling som ska ske i respektive stadsdelsområde fördjupats. Fram till den 3 september kan nu alla som vill lämna synpunkter på utställningsförslaget.

– Stockholm ska bli en tät och sammanhållen stad där vi tar till vara och bygger vidare på våra fantastiska stadsbyggnadskvaliteter. Vi behöver bygga många nya bostäder men det ger oss också unika möjligheter att länka samman och komplettera stadsdelar. I det arbetet spelar den nya översiktsplanen en avgörande roll, säger stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

  

Mer information om förslaget på ny översiktsplan finns på www.stockholm.se/nyoversiktsplan

  

För mer information:

Maria Gräns, projektledare, stadsbyggnadskontoret, telefon 08-508 274 68, e-post: maria.grans@stockholm.se

Joel Edding, biträdande projektledare, stadsbyggnadskontoret, telefon 08-508 273 22, e-post: joel.edding@stockholm.se

I dag den 30 juni presenteras det bearbetade förslaget till ny översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Fram till den 3 september kan stockholmarna lämna sina synpunkter.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Invigning av sommargågatan Drottninggatan

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 10:27 CEST

I år är Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv mer omfattande än någonsin. I sommar blir det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker både i innerstaden och i ytterstaden från mitten av maj till mitten av september.

Drottninggatan är redan Stockholms längsta gågata, i sommar kommer den att förlängas norrut mellan Tegnérgatan och Observatoriegatan.

När Citybanan öppnar för trafik den 10 juli förväntas station Stockholm Odenplan bli Sveriges näst största sett till antalet resenärer. Gångflödet in mot Stockholm City kommer därför att öka. Redan nästa år kommer den permanenta gågatan på Drottninggatan att förlängas, med sommarens gågata kan vi finjustera lösningen för den permanenta gågatan till 2018.

Vid pressträffen invigs sommargågatan av trafikborgarråd Daniel Helldén. Närvarar gör biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell.

På plats finns även representanter från Stockholms stads trafikkontor.

Vad: Invigning av sommargågatan Drottninggatan mellan Tegnérgatan och Observatoriegatan.
När: Fredag den 30 juni kl. 11.00
Var: Drottninggatan korsningen Tegnérgatan

Presskontakt:

Ola Eriksson, presskommunikatör
ola.eriksson@stockholm.se
Trafikkontorets pressnummer: 08-508 26 282

I år är Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv mer omfattande än någonsin. I sommar blir det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker både i innerstaden och i ytterstaden från mitten av maj till mitten av september.

Läs vidare »
Media no image
Jvtj8vqr7m8rvhgdinw8

Stockholms stad startar tävling för unga arkitekter

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 11:35 CEST

Den 27 juni 2017 går startskottet för Stockholms stads tävling för byggherrar och unga arkitekter. Uppgift: att skapa ett nytt, attraktivt bostadskvarter i Solberga. Vinst: en markanvisning – ensamrätt på att förhandla med staden – för en tomt utmed Folkparksvägen i Solberga. Med tävlingen hoppas staden kunna uppmuntra till nyskapande arkitektur och en bredare arkitektmarknad.

Den aktuella tomten ligger centralt i Solberga med närhet både till Älvsjö torg och Solbergaskogen. En utmaning för de tävlande blir att hantera att platsen är kuperad. En annan knivighet är att föreslå spännande och nyskapande hus som samtidigt passar in i den befintliga bebyggelsen.

- Jag är mycket glad att Stockholm nu kan gå ut med denna tävling. Ett resultat av vårt medvetna arbete med att använda den nya markanvisningstakten för att höja kvaliteten och takten i stadsutvecklingen. Det ska bli spännande att se hur de tävlande tar tillvara platsen och skapar nya värden och kvalitéer. Vi hoppas på många kreativa förslag, säger Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd(S), i Stockholms stad.

Tävlingen vänder sig till byggherrar som samarbetar med ett arkitektkontor vars ägare inte är äldre än 40 år. Tillsammans ska de ta fram ett skissförslag på det nya bostadskvarteret. Att vända sig till unga arkitekter är ett sätt för staden att uppmuntra nyskapande och kreativ arkitektur och att bredda arkitektmarknaden.

- Idag dominerar de stora etablerade arkitektkontoren marknaden. Med den här tävlingen vill vi ge nya, unga arkitekter chansen att få in en fot, säger Roger Mogert.

Exploateringskontoret i Stockholms stad är tävlingsarrangör. De som ska bedöma tävlingsbidragen är stadsarkitekt Torleif Falk (ordförande), projektledare och landskapsarkitekt från exploateringskontoret samt områdesstrateg och stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret.

Tävlingen startar den 27 juni 2017 och tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast den 15 december. Vinnaren utses den 15 februari 2018.

Presskontakt för Roger Mogert: Gabriel Dahlander, tel 08-50829186.

Exloateringskontoret är Stockholms stads formella markägare för områden som är tänka att bebyggas. Staden äger ca 70% av all byggbar mark i Stockholm. På exploateringskontoret är vi ca 200 anställda och vi samordnar ca 450 byggprojekt årligen.

Den 27 juni 2017 går startskottet för Stockholms stads tävling för byggherrar och unga arkitekter. Med tävlingen hoppas staden kunna uppmuntra till nyskapande arkitektur och en bredare arkitektmarknad. I potten ligger en markanvisning för en tomt i Solberga i södra Stockholm.

Läs vidare »
Hixjyq1hbl4kd3hgxzro

Nytt kulturstipendium för unga delas ut för första gången

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 09:00 CEST

Kulturnämnden beslutade 13 juni att tilldela Aida Sall, Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi stadens nyinstiftade kulturstipendium för unga. Gruppen delar på stipendiet om 25 000 kronor. Stipendiet delas ut till någon av de unga som beviljats Kulturstöd för unga och genomfört ett kulturprojekt under 2016. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i Stadshuset i augusti.

Kcyvubagyqr5xra3etuj

Fatbursparkens pop up-park invigd

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 15:30 CEST

Idag invigdes Fatbursparkens pop up-park som Stockholms stad skapat på ett tidigare arbetsområde för Citybanan.

Media no image

Pressinbjudan: Invigning av Stockholms största pop up-park

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 09:31 CEST

På det som tidigare var ett arbetsområde för Citybanan har Stockholms stad nu skapat en pop up-park. Välkommen till invigningen av Fatbursparkens pop up-park på tisdag den 13 juni klockan 12.30.

Fatbursparkens pop up-park är en tillfällig park som är tänkt att användas för avkoppling, gemenskap, lek och spel. Bland parkens växter och möbler finns bland annat en allmän grill, ytor för food-trucks,bordtennisbord och bytesbibliotek. Området där pop up-parken kommer att finnas i sommar var tidigare en etableringsyta för Citybanan. Om några år kommer ytan att bli ett parkområde och en del av Fatbursparken.

I år är Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv mer omfattande än någonsin. I sommar blir det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker både i innerstaden och i ytterstaden.

På invigningen kommer representanter från Stockholms stad att finnas på plats, däribland trafikborgarråd Daniel Helldén och Anders Göransson, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och ledamot i exploateringsnämnden.


Vad: Invigning av Fatbursparkens pop up-park

När: Tisdag 13 juni kl. 12.30

Var: Fatbursparken

Presskontakt:
Erik Johansson-Söderberg, pressansvarig
erik.g.johansson@stockholm.se
Trafikkontorets pressnummer: 08-508 26 282

På det som tidigare var ett arbetsområde för Citybanan har Stockholms stad nu skapat en pop up-park. Välkommen till invigningen av Fatbursparkens pop up-park på tisdag den 13 juni klockan 12.30

Läs vidare »
Media no image

Pressmeddelande: Folkkär Ferlinstaty återinvigs den 13 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 10:02 CEST

Nu kommer den folkkära bronsstatyn över Nils Ferlin tillbaka till sitt eget torg i city. Statyn har förvarats i stadsmuseets magasin under tiden som Klarabergsgatan renoverats men nu är arbetet vid torget klart och statyn kommer äntligen att återta sin plats.

Statyn är gjord av KG Bejemark och visar en rökande Nils Ferlin som står på torget intill en parkbänk. Nils Ferlin-Sällskapet tog initiativ till att resa statyn på torget vid Klara kyrka i september 1982.

Återinvigningen kommer bland annat bjuda på diktläsning, tal och musik med trubadurer. Medverkar gör bland andra trafikborgarråd Daniel Helldén och Nils Ferlin-Sällskapets ordförande Tor Englund.

Vad: Återinvigning av Nils Ferlin-statyn

När: Den 13 juni, kl. 11.00

Var: Nils Ferlins torg vid Klara kyrka

För ytterligare information:

Linda Cronebäck, biträdande projektledare, mobil 073-650 09 22 linda.croneback@rockstore.se

Kristi Rasmussen Eklund, kommunikatör, mobil 076-122 63 06 kristi.rasmussen.eklund@stockholm.se

Stockholm.se/sergelstorg


Nu kommer den folkkära bronsstatyn över Nils Ferlin tillbaka till sitt eget torg i city. Statyn har förvarats i stadsmuseets magasin under tiden som Klarabergsgatan renoverats men nu är arbetet vid torget klart och statyn kommer äntligen att återta sin plats.

Läs vidare »
Y0phqzbtoirlyoah5ezg

Stockholms stads Bellmanpristagare 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 08:52 CEST

Stockholms stads kommunstyrelse beslutade den 31 maj att tilldela Förenade Förorter 2017 års Bellmanpris. Prissumman är 100 000 kronor.

Amzbx33g1bxlguwqntcv
Rl6fwasqkyg3l9t1r25i

Modellvillan är Årets Stockholmsbyggnad 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 17:10 CEST

​Stockholmarna har röstat fram sin favorit. Modellvillan i Enskede tog hem priset som Årets Stockholmsbyggnad 2017. – Det är en värdig vinnare – ett vackert hus som fint smälter in i omgivningen. Det är också roligt att vi slog rekord i antalet röster, säger juryns ordförande stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert.

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter
 • vghenrdkdoikez.bravqjnfvnskzqmuutaeuzsd@stbpcxocehhilxkholzqwfwagtm.clotigqfse
 • 08 508 274 41
 • 076 122 74 41

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • pzqqrebtdaktion.kkslwvk@otcldxabrqsgkctlstockhectnolm.mucdse
 • +46850829999
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • erik.soderberg@stockholm.se
 • 08-508 262 82
Ansvarig för trafikkontorets mediekontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • mdvdeeanubwdaenaehrn.nasdjiwheiwlund@sqzlhtockhojelm.se
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • arjambgpxeje.linvvyodldholzwdninidm@stocrhwqkhsrolqiidiqbwm.zwse
 • +46 761 235516
Arja Lindholm är kommunikationschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • oaammalmeltipariocidpse.jpuehnmanstosoqyn@stpjocokkholstm.njse
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern