S9obsbiee5cb9snryfxu

Fotbollsfest kommer till stan

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 16:10 CEST

Den 24 maj spelas finalen i Europa League mellan Manchester United och Ajax på Friends Arena. Finalen uppmärksammas av människor över hela världen och många vill komma och se matchen på plats. Fotbollsfesten syns inte bara på arenan, utan också på flera platser runt om i Stockholm. Att vara värd för ett så stort internationellt evenemang ligger i linje med stadens ambition som en evenemangsstad.

Oyi9fie4ikk8dv7udaby

Stockholms stads kulturstipendiater 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 16:19 CEST

Kulturnämnden har fattat beslut om vilka som tilldelas stadens kulturstipendier 2017. Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv på senare tid.

Zkrcpsfcopouib0l7aru

Pressinbjudan: Vi inviger Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 13:00 CEST

Den nya vägen för cyklister, gående och fordon binder samman Järfälla och Stockholms stad ännu bättre. Vägsträckan avlastar den idag hårt trafikerade Skälbyvägen och ger möjlighet till nya busslinjer mellan Stockholm och Järfälla.

U4d8joqcgo6cakhsylhh

Pressmeddelande: Sommargågatan Swedenborgsgatan invigd

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 14:16 CEST

För tredje året i rad invigdes idag sommargågatan Swedenborgsgatan. Från och med i år kommer sommargågatan att vara permanent och göras om till gågata varje sommar från maj till och med september. Gatan är en del av satsningen som Stockholms stad gör på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv.

Media no image

Pressinbjudan: Invigning av sommargågatan Swedenborgsgatan

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 11:46 CEST

I år är Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv mer omfattande än någonsin. I sommar blir det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker både i innerstaden och i ytterstaden från mitten av maj till mitten av september.

Vid pressträffen invigs sommargågatan Swedenborgsgatan av trafikborgarrådet Daniel Helldén. I samband med att gågatan invigs installeras också konstverket Fountain av Magnus Thierfelder.

På plats finns representanter från Stockholms stads trafikkontor och representanter från Folkrörelsernas Konstfrämjande

Vad: Invigning av sommargågatan Swedenborgsgatan

När: måndag 22 maj 2017, kl. 11.00

Var: Swedenborgsgatan 1 

I år är Stockholms stads satsning på trivsammare vistelsemiljöer och ökat stadsliv mer omfattande än någonsin. I sommar blir det fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker både i innerstaden och i ytterstaden från mitten av maj till mitten av september.

Läs vidare »
Hzoh6hak1dzg6bqpcqpp

Välkommen till Skärholmen!

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 11:57 CEST

Karin Ahlzén är projektchef för Fokus Skärholmen. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla en hållbar och levande stadsdel med minst 4000 nya bostäder i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och ett profilprojekt för social hållbarhet.

Ehmczdflahxswplgo5am

Pressmeddelande: Sveavägen enkelriktas runt Sergelfontänen i norrgående riktning

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 09:46 CEST

Natten mellan den 15 och 16 maj enkelriktar vi trafiken runt Sergels Torg. Trafiken i norrgående riktning på Hamngatan mot Sveavägen kommer att stängas av i höjd med Regeringsgatan. Trafiken i södergående riktning kommer att gå runt fontänen som vanligt. Enkelriktningen kommer att gälla fram till årsskiftet.

Media no image

Pressmeddelande: Försök med yta för vänstersvängande cyklister

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 12:15 CEST

Stockholms stad gör stora satsningar på att göra det enklare och tryggare att cykla i Stockholm. Därför görs nu ett försök med tydliga väntytor för vänstersvängande cyklister i korsningen Kungsgatan/Sveavägen.

Försöket innebär att ett särskilt utrymme skapas för cyklister som vill svänga vänster i korsningen genom den så kallade stora svängen.

- I korsningen är det idag förbjudet att göra vänstersväng i två riktningar. I de riktningar det är tillåtet måste cyklister korsa flera körfält och vänta in bilar som kör rakt fram. Vi vill se om det är möjligt att göra det enklare och tryggare för cyklister att svänga i den här typen av korsningar, säger Catarina Nilsson, projektledare på trafikkontoret i Stockholms stad.

Nya trafiksignaler för cyklisterna är utplacerade i korsningen och väntytor är målade. Försöket pågår från maj till oktober och kommer under tiden att utvärderas. Försöket påverkar inte framkomligheten för andra trafikslag i korsningen.

Just denna korsning passar bra för försöket.

- Lösningen är mest relevant i stora korsningar med flera körfält och med mycket trafik, och där det även är förbjuden vänstersväng. Inga större ombyggnader krävs heller för försöket. Både Kungsgatan och Sveavägen är dessutom i cykelplanen utpekade pendlingsstråk, säger Catarina Nilsson.

Så funkar det

Så funkar det

 1. Vid rött ljus väntar man som vanligt. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och något till höger för att stanna i den speciellt markerade väntytan som finns framför övergångsstället.
 2. I väntytan inväntar man grönt ljus. Nya trafiksignaler finns i korsningen för att göra det tydligt när det blir grönt.
 3. Vid grönt ljus cyklar man rakt fram och kan på så vis svänga vänster genom korsningen åt alla fyra håll på ett tryggare och enklare sätt.

karta över korsningen Kungsgatan/Sveavägen

Så här ser det ut på en karta över korsningen. Samma typ av vänstersväng går att göra i alla fyra riktningar.

Läs mer om försöket på stockholm.se/yta-for-vanstersvang

För mer information om stadens alla pågående och planerade cykelprojekt, se http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/

Stockholms stad gör stora satsningar på att göra det enklare och tryggare att cykla i Stockholm. Därför görs nu ett försök med tydliga väntytor för vänstersvängande cyklister i korsningen Kungsgatan/Sveavägen.

Läs vidare »
Mlpneh0v4x5prseoinxl

Material från pressträffen om samspel i trafiken

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 12:12 CEST

Under förmiddagen hölls en pressträff på Stockholms stads trafikkontor om hur staden arbetar med att förbättra stockholmarnas samspel i trafiken. Här bifogas pressmaterial med bland annat rapporten om en attitydundersökning samt exempel på enheter ur den kampanj som lanseras senare i maj.

Media no image

Uttalande från rådet för mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 12:33 CEST

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor kring mänskliga rättigheter. Rådet följer och ger råd i stadens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

Vid rådets aprilsammanträde gjordes följande två uttalanden:

Uttalande med anledning av den ökade hotbilden mot svenska judiska församlingar

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter är mycket oroat över den ökande antisemitismen i Sverige. Att den judiska föreningen i Umeå har beslutat att lägga ner sin verksamhet på grund av hot från nazister och den ökade hotbilden mot judiska församlingar i hela Sverige är ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter och demokratin. Därför är det viktigt att samhället intensifierar sina insatser för att motverka antisemitism och prioriterar skydd av judiska institutioner.

Uttalande om flickor och kvinnors rättigheter

Stockholm ska vara en stad där alla ska få sina mänskliga rättigheter respekterade och ha samma möjligheter att fritt forma sina liv.

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat vikten av att flickor och kvinnor har lika makt och möjligheter i staden. Under den senaste tiden har media uppmärksammat att flickor och kvinnors livsval begränsas. Det handlar om könsstereotypa normer, hedersrelaterat förtryck och diskriminering som särskilt drabbar flickor och kvinnor i ytterstaden.

Rådet för mänskliga rättigheter menar att flickors och kvinnors lika rättigheter och egen organisering måste stärkas som en del i arbetet för att Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligheter och resurser fördelas jämt oavsett kön. Att stödja kvinnors organisering främjar flickors och kvinnors egenmakt och möjligheter att driva sina krav.

Som en del av detta kommer staden, i samarbete med civilsamhället, nu att utreda och synliggöra hur flickor och kvinnor i ytterstaden själva ser på sina förutsättningar för makt och inflytande och hur de själva ser på hindren. Resultatet blir en viktig byggsten i stadens fortsatta arbete för att stärka flickors och kvinnor, motverka diskriminering och skapa ett Stockholm för alla.

För ytterligare information kontakta Annika Hjelm, direktör, Kansliet för mänskliga rättigheter, stadsledningskontoret

Tel: 08-508 29 446, e-post: annika.hjelm@stockholm.se

Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor kring mänskliga rättigheter. Rådet följer och ger råd i stadens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter
 • henrik.branstad@stockholm.se
 • 08 508 274 41
 • 076 122 74 41

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • redpxjyhoecmjzdaktion.slk@gsyazpgkstjbocovkhmqkcrzolm.actpse
 • +46850829999
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • erik.g.johansson@stockholm.se
 • 08-508 262 82
Strategiskt och operativt ansvarig för Trafikkontorets mediakontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • nzlzanwznathty.nrvasluvtrbndbe@sysjntockhhwtholmmz.scmroele
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • arja.lindholm@stockholm.se
 • +46 761 235516
Arja Lindholm är kommunikationschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.mansson@stockholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern