Ymv6wlnlbveoosxappho

Norrmalms äldreomsorg får höga resultat

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 13:49 CET

Nära nio av tio äldre är sammantaget nöjda och känner sig trygga med sitt äldreboende. Bemötandet får mycket höga omdömen vilket visar att stadens satsningar inom området ger resultat. Det visar årets undersökning av äldreomsorgen som Socialstyrelsen genomfört.

Media-no-image

FN-dagen 24 oktober firas med KUL1415: Clowner, skulptur, poesi och flaggparad lyfter barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 16:35 CEST

Clowner, skulptur, poesi, flaggparad lyfter barnkonventionen: KUL1415, Stockholms stad satsning på kultur för barn och unga 2014-2015, medverkar på flera skolor i Stockholm för att fira FN-dagen och särskilt hylla barnkonventionen som i år fyller 25 år.

Akallaskolan, Eriksdalsskolan, Hjulsta grundskola, Herrängens skola, Kista gymnasiesärskola och Rödabergsskolan kommer på olika sätt fira FN-dagen den 24 oktober. KUL1415 ordnar ett digitalt pressrum där barnen kan blogga, filma, skriva och fotografera om barnkonventionens betydelse. Syftet är att elever ska få möjlighet att i ord och bild uttrycka sina tankar kring innebörden av FN:s barnkonvention som i år funnits i 25 år. Särskilt lyfts artikel 31 fram: Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Clowner utan gränser – som stärker utsatta barn genom skratt – besöker några av skolorna och gör workshops med eleverna. Det blir roliga saker att prova på – gå på lina, jonglera – men också mer kunskap om barnkonventionens betydelse. Från Clowner utan gränser medverkar bland andra Desirée Holmqvist och Malin Öhrn, nyss hemkomna från Demokratiska republiken Kongo. De besöker Kista Gymnasiesärskola, Akalla Grundskola och Röda Bergsskolan.

Om KUL1415

Med ett Kulturår för barn och unga i Stockholm 2014–2015, vill vi ge alla barn och unga i staden ännu bättre tillgång till kultur. Både genom eget skapande och genom att ta del av professionella uttryck.

Satsningen lyfter fram det rika utbud som redan finns samt förstärker med nya aktiviteter och evenemang. Kulturförvaltningen i Stockholm leder arbetet och många andra deltar, bland annat utbildningsförvaltningen.  

Program och kontaktuppgifter för skolorna: 

Akallaskolan, Kista: Clowner utan gränser är på plats och förstaklasserna läser ur barnkonventionen. Tvåorna sjunger ”I natt jag drömde”, treorna läser dikter. Artisterna Albin och Kristin Amparo sjunger sommarens härliga hit ”Din soldat” och programmet avslutas med allsång. Kontakt: Elin Gusterman, 070-789 17 09

Eriksdalsskolan, Södermalm har temavecka hela veckan med avslutning på FN-dagen då de har konsert, visar upp barnkonventionen, gemensam skulpturtillverkning av vantar och en världskarta där eleverna ska placera sina ”rötter”.
Kontakt: Rebecka Ungh Wolf, 08-508 40 713 

Herrängens skola, Älvsjö firar kompisdag på FN-dagen och har bland annat en ”FN-byrå” ute
på skolgården där elever får skriva, rita eller måla sina tankar kring barnkonventionen. Sedan fortsätter dagen med lära känna övningar och samarbetslekar.
Kontakt: Åsa Haglund, biträdande rektor, 076-22 19 08 

Hjulsta grundskola, Spånga-Tensta håller sin FN-dag i idrottssalen där det blir sång, och klasserna talar om barnkonventionen - i år även om Fredpristagare Malala Yousafzai.  
Kontakt: Cilla Dalén, skolbibliotekarie, 076-124 13 41, 0739-38 32 43 

Rödabergsskolan, Norrmalm har sitt FN-evenemang på torsdagen den 23 oktober med start med flaggparad av eleverna som tillsammans representerar 80 nationaliteter och uppträdande. På kvällen knytkalas med mat från hela världen.
Kontakt: Peter Lundström, rektor, 08-508 44 800 

Läs mer på KUL1415.se  

KUL1415, Stockholms stad satsning på kultur för barn och unga 2014-2015, medverkar på flera skolor i Stockholm för att fira FN-dagen och särskilt hylla barnkonventionen som i år fyller 25 år.

Läs vidare »
Tetlvmyv2u53q92ycror

Nya stadsdirektörer i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 16:09 CEST

Igår, den 20 oktober, fattade kommunstyrelsen i Stockholms stad beslut om att tillsätta ny stadsdirektör samt två biträdande stadsdirektörer. Ny stadsdirektör tillika stadens högste tjänsteman är därmed Lars Rådh.

Ejv2gcoxkdgai49ppfhm

Nu bygger vi Björns vertikala trädgård

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 12:55 CEST

Idag påbörjar Stockholms stad arbetet med att skapa en växtvägg vid Björns trädgård på Södermalm. Detta är ett mindre stadsutvecklingsprojekt - ett pilotprojekt - som fastighetskontoret genomför för att utveckla ekosystemtjänster på stadens fastigheter.

Media-no-image

Fortsatt samarbete mellan Stockholms stad och Samtrans

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 16:00 CEST

Representanter för Serviceförvaltningen i Stockholms stad har idag träffat Samtrans för att diskutera problemen med persontransporterna. Man har beslutat att fortsätta samarbetet och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

–  Vår bedömning är att åtagandet från Samtrans inte följs fullt ut. Läget har förbättrats men fortfarande kvarstår oacceptabla brister som drabbar både privatpersoner och verksamheter. Dessa måste skyndsamt åtgärdas, säger Liselothe Engelgren, chef på Serviceförvaltningen Upphandling, Stockholms stad.

Serviceförvaltningen och Samtrans kommer nu att tillsätta gemensamma arbetsgrupper för att tydliggöra kvarstående brister, definiera åtgärder och se över rutiner.

Den 10 november träffas parterna igen för att utvärdera att vidtagna åtgärder är tillräckliga.

-  Vi tittar samtidigt på möjligheterna att kräva nedsättning av den ersättning som Samtrans erhåller tills dess att åtagandena i avtalet uppfylls, säger Liselothe Engelgren.

Vid frågor kontakta:
Liselothe Engelgren, verksamhetschef Serviceförvaltningen Upphandling, Stockholms stad,
08-508 11 888, 076-12 11 888, liselothe.engelgren@stockholm.se.


Representanter för Serviceförvaltningen i Stockholms stad har idag träffat Samtrans för att diskutera problemen med persontransporterna. Man har beslutat att fortsätta samarbetet och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Läs vidare »
Mi5tuydrjgh28vqs31yf

Kortare restider och minskad trängsel under Pilotprojektet för Buss 4

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 14:30 CEST

Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det gemensamma Pilotprojektet för Buss 4 som genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting under perioden 17 mars - 19 juni i våras.

Media-no-image

Stockholm tar täten i satsning på smarta städer

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 08:00 CEST

Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och
växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. I Stockholms stadsdelar Årstastråket, Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad ska lösningarna testas i praktiken. EU kommissionen bidrar med 25 miljoner euro.

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb.

– Vi är väldigt glada och stolta över det här uppdraget. Stockholm ligger redan i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling, men det här innebär att vi kan ta ytterligare ett stort kliv framåt i omvandlingen av Stockholm till en smart, grön stad som kan vara ett föredöme för andra städer i Europa, säger Gustaf Landahl, projektkoordinator och avdelningschef på Miljöförvaltningen
i Stockholms stad.

I GrowSmarter deltar åtta europeiska städer och ett antal miljöteknikföretag. Stockholm, Barcelona och Köln är projektets så kallade lighthouse-städer vilket innebär att de kommer att ha demonstrationsområden. De stadsdelar i Stockholm som är utvalda till demonstrationsområden är representativa för många europeiska städer: Årstastråket är ett område i stadens utkant på väg att förtätas och med flerbostadshus i stort behov av renovering. Slakthusområdet är ett gammalt industri- och affärsområde som delvis kommer att förvandlas till bostadsområde.

Sammanlagt är det 12 smarta lösningar som ska testas och sedan utvärderas. I Årsta är det bland annat styrda flöden av fjärrvärme och energieffektivisering av byggnader som ska undersökas.
Man planerar också för lånecykelsystem, bilpooler och varuleveranser med cykelbud ända fram till de boendes dörr.

– Tillväxt är ett viktigt mål i Europa och ska tillväxten vara hållbar måste den skapas genom smarta miljötekniklösningar. Vi räknar med att det här projektet kommer att ge 1 500 nya jobb i pilotområdena och i nära samarbete med miljöteknikföretagen, säger Gustaf Landahl.


För mer information kontakta:

Gustaf Landahl, tel. 08-508 28 916, 076-12 28 916 E-post: gustaf.landahl@stockholm.se

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Det är en satsning för att möta utmaningen ”Säker,
ren och effektiv energi”, en del av ramprogrammets prioriterade område ”Samhälleliga utmaningar”. Från Sverige deltar Stockholms stad, KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, Dalkia, Carrier, Info 24 och IBM.

Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter där åtta europeiska städer deltar. Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samtidigt som det skapar tillväxt och nya jobb. EU kommissionen bidrar med 25 miljoner euro.

Läs vidare »
Media-no-image

Stockholms stad välkomnar anhöriga

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 13:33 CEST

Under Anhörigveckan 6-11 oktober uppmärksammar Stockholms stad anhörigas viktiga roll i vården. Veckan tjuvstartar lördagen den 4 oktober då Stockholms stadshus bjuder in alla som vårdar, sköter om, besöker eller bara har funderingar runt rollen som anhörig. Här bjuds på föreläsningar och scenframträdanden med bland annat artisten Louise Hoffsten.

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum veckan då den 6 oktober infaller.

Anhörigveckan i Stockholm tjuvstartar lördagen den 4 oktober med En dag för anhöriga i Stockholms stadshus klockan 10.00–15.30.

En dag för anhöriga är en mötesplats för anhöriga,

frivilligorganisationer och företrädare för en rad offentliga organisationer som kommer i kontakt med anhöriga, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Bland föreläsarna finns artisten Louise Hoffsten.

Både En dag för anhöriga och Anhörigveckan riktar sig för första gången även till personer under 65 år, vilket syns i aktiviteterna under veckan:

  • Matglädje – tips för dig som ensam anhörig, när orken tryter.
  • Må bra-dag med föreläsningar, massage och avslappning.
  • Frågetecken kring LSS, personlig assistans, godmanskap och förvaltare – föreläsning.
  • HBTQ-personer och deras anhöriga - föreläsning.

Fullständigt program för både En dag för anhöriga i Stockholms stadshus och Anhörigveckan med tider och platser hittar du på stockholm.se/anhorigveckan.

Vid frågor, kontakta:

Jonas Wilhelmsson
Biträdande avdelningschef
Stockholms stad/ Äldreförvaltningen
08-508 36 212

Carl Smitterberg
Kommunikationsansvarig
Stockholms stad/ Äldreförvaltningen
08-508 36 221


Under Anhörigveckan 6-11 oktober uppmärksammar Stockholms stad anhörigas viktiga roll i vården. Veckan tjuvstartar lördagen den 4 oktober då Stockholms stadshus bjuder in alla som vårdar, sköter om, besöker eller bara har funderingar runt rollen som anhörig. Här bjuds på föreläsningar och scenframträdanden med bland annat artisten Louise Hoffsten.

Läs vidare »
Media-no-image

Stockholm vann pris i Mayors Challenge: Biokol för att minska klimatförändringarna

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 12:38 CEST

Stockholm vann pris i den internationella innovationstävlingen Mayors Challenge. Bidraget, som tagits fram på Stockholms stads trafikkontor, handlar om möjligheten att producera
biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall för att bland annat minska koldioxidutsläppen. 
Förslaget belönades med 1 miljon Euro ( 9-10 miljoner kronor).

Förslaget- ”Biokol - för ett bättre ekosystem i städer” - är projektet där stockholmarnas trädgårdsavfall i framtiden görs till biokol vilket bidrar till att Stockholm blir en renare, friskare och grönare stad.
Biokol framställs från till exempel kvistar och grenar. I framtiden ska de stockholmare som lämnar
trädgårdsavfall till återvinningscentralen erbjudas biokol som ”återbäring”. Det innebär att stockholmarna kan göra staden grönare och mer hälsosam.

Tävlingen, för europiska städer med över 100 000 invånare, hade från början 155 deltagare. Det har varit möjligt att ansöka med innovativa, modiga idéer och projekt som löser viktiga problem för städerna och dess invånare.

Fakta biokol:
Biokol baseras på t.ex. kvistar och grenar och framställs med särskilda krav på hållbar tillverkning och användning. När biokol blandas i jord till träd, parker och rabatter fungerar det som jordförbättrings-medel och hjälper växterna att få ökad tillgång till vatten och näring. Eftersom biokolets stabila struktur gör det mycket svårnedbrytbart ligger det kvar i jorden i upp till tusentals år. På så sätt fungerar biokol
som en kolsänka genom att låsa ned kol från atmosfärens koldioxid i marken. Genom projektet skapar vi förutsättningar för en grönare, friskare och renare stadsmiljö, ökar produktionen av förnybar energi och tar upp kampen mot klimatförändringarna.

Kontaktperson:
Björn Embrén, Trafikkontoret
076–122 6213


Stockholm vann pris i den internationella innovationstävlingen Mayors Challenge. Bidraget, som tagits fram på Stockholms stads trafikkontor, handlar om möjligheten att producera biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall för att bland annat minska koldioxidutsläppen. Förslaget belönades med 1 miljon Euro ( 9-10 miljoner kronor).

Läs vidare »
Media-no-image

Hållbara Järva: Solceller på Husbybadet och Tensta simhall

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 08:41 CEST

I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

Projektet omfattar totalt 10 000 kvadratmeter solceller inom Järvaområdet i Stockholm. Bland byggnaderna märks bland annat Husbybadet och Tensta simhall där fastighetskontoret i Stockholms stad placerat ut 955 kvadratmeter solceller till en total kostnad om 3,6 miljoner kronor.

Taken på sim- och idrottsanläggningar är oftast en bra placering för solceller. Det handlar om stora och relativt flacka ytor. Dessutom är elförbrukningen hög i denna typ av byggnader, vilket gör att också besparingen av investeringen blir därefter, säger Ira Lagercrantz, enhetschef på fastighetskontoret.

Stockholms stad har sedan tidigare solceller på bland annat Åkeshovs sim- och idrottshall, Ågesta stall och Kulturhuset/Stadsteatern.

Vi kommer nu att fortsätta att analysera vårt fastighetsbestånd för att hitta ytterligare byggnader som fungerar för placering av solceller, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Vi hoppas också att det ska bli möjligt att på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än idag, producera solel på en plats och plocka ut den på en annan. Detta skulle ge ökade incitament för att investera i solceller. Vår bedömning är att solel skulle kunna stå för 20 procent av vår totala elförbrukning, avslutar Juan Copoví-Mena.

Firandet av Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” äger rum torsdagen den 25 september, klockan 15.00 – 19.00 på äventyrsbadet i Husby.

Läs mer på www.stockholm.se/solinvigning

Upplysningar

Juan Copví-Mena, juan.copovi-mena@stockholm.se Telefon: 08-508 270 10

Ira Lagercrantz, ira.lagercrantz@stockholm.se Telefon: 08-508 276 12

I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • vomqwtwnaspca.tbmarilvcha.jackcdsoown@wfstockholywm.lcse
  • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En stad där alla kan växa

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2022. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans skapar och förverkligar stadens 38.000 medarbetare det som ska bli ett Stockholm i världsklass.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern