Xvtb5m3twrdwt3ycx3qw

”Vattna med sol” vann solenergitävling i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 16:00 CEST

Vinnarbidraget ”Vattna med sol” för in grönskan i staden och låter solen sköta bevattningen. Genom att kombinera en växtväggskassett, solcellspanel, vattentank och ett batteri skapas en självförsörjande oas i staden. Den kan till exempel synas på busshållplatser, gamla tegelväggar, byggplank samt på delar av fasaden i stadsmiljön.

Media-no-image

Ökad samverkan för ett säkrare Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 12:00 CEST

Vägtrafikcentralen Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central. Samtidigt förbereds för en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer i räddningscentralen vid Johannes brandstation. Därmed har en viktig grund lagts för förbättrad samverkan för trafikledning och räddningstjänster i Stockholmsregionen.

Sedan 2011 har ett drygt 30-tal aktörer däribland Länsstyrelsen, Stockholms stad och Trafikverket arbetat tillsammans för att förbättra samverkan mellan räddnings- och trafiksystemens olika aktörer. 

Samarbetet har resulterat i tydligare samarbetsformer, enklare kontaktvägar och effektivare sätt att arbeta tillsammans såväl i vardagen som i krissituationer. Från 2015 bedrivs arbetet i den gemensamma organisationen Samverkan Stockholmsregionen. 

Erfarenheterna av det gemensamma utvecklingsarbetet har visat på positiva effekter av samlokalisering av centrala samhällsfunktioner inom alarmerings-, säkerhets-, trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster. Nu tas viktiga steg för att förverkliga en närmre fysisk lokalisering av några av de ingående parterna genom att Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central samtidigt som en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer planeras under Johannes brandstation. 

De senaste åren har Stockholms stad utrett möjligheterna för en ny byggnad på västra Kungsholmen som bland annat skulle innehålla en samverkanscentral, en brandstation och kommersiella ytor. På grund av ändrade förutsättningar att samla flera verksamheter saknas underlag för fortsatt planering av den tänkta byggnaden och en fysisk samverkanscentral. 

För mer information om satsningarna i de befintliga trafik- och räddningscentralerna: 

Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör Stockholms stad, 08-508 292 30 

Maria Nichani, avdelningschef Trafikledningsområde Öst/Stockholm, Trafikverket, 070-373 20 85 

För mer information om Samverkan Stockholmsregionen och framtida samlokalisering: 

Magdalena Bosson, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm och ordförande Samverkan Stockholmsregionen, 010-223 12 01 

Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen, 010-223 16 35

Vägtrafikcentralen Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central. Samtidigt förbereds för en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer i räddningscentralen vid Johannes brandstation. Därmed har en viktig grund lagts för förbättrad samverkan för trafikledning och räddningstjänster i Stockholmsregionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 14:45 CEST

Pressträffen är flyttad till World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Kungsbron 1.
Ny möteslokal är Paris.

Samma datum och tid gäller:

 • 16 april klockan 10.00-11.00

 

Varmt välkommen!

Eventuella frågor kring pressträffen besvaras av:
Anders Porelius, trafikkontoret 076- 12 26 137

​Pressträffen är flyttad till World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Kungsbron 1.

Läs vidare »
Media-no-image

20 svenska bidrag vidare i The Nordic Independent Living Challenge

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 08:57 CEST

Totalt 415 bidrag kom in till den nordiska innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Det var långt över förväntan och juryn fick verkligen bekänna färg när de 75 bidrag som går vidare i tävlingen skulle väljas ut. 20 av de bidrag som gick vidare kommer från Sverige. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Innovationstävlingens andra del inleds officiellt med ett match making event i Köpenhamn den 4 till 5 maj. Då ska de 75 bidrag som gått vidare till steg 2 i tävlingen presentera sig för deltagande huvudstäder och varandra.

Stockholms stads äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) kommer att delta under första dagen.

- Jag ser fram emot att få se många nya, innovativa lösningar som kan innebära en verklig skillnad i människors vardag. Det är viktigt att äldreomsorgen också få ta del av teknik-utveckling och att goda idéer sprids, säger Clara Lindblom, (V), Äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

Äldreförvaltningen har sedan några år tillbaka bedrivit ett aktivt arbete för att finna nya arbetssätt för äldreomsorgen och innovativa hjälpmedel i vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

- Att så många som 20 av 75 tävlingsbidrag som går vidare i kommer från Sverige är ett styrkebesked. Det understryker att vi ska fortsätta den inslagna vägen att tillsammans med både lärosäten och näringsliv skapa attraktiva lösningar, säger Karin Ekdahl Wästberg, tillförordnad direktör på Äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Här hittar du hela listan över bidrag som gått vidare i tävlingen.

Fakta om innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge

Innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge är ett samarbete mellan de nordiska huvudstäderna Nordiska Ministerrådets organisation Nordic Innovation. Tävlingens syfte är att bidra till att idéer, tankar och koncept från medarbetare inom omsorgen, personer med funktionsnedsättning, studenter, etablerade företag och offentliga organisationer fångas upp och de bästa förverkligas.

De bästa koncepten kommer att få stöd med utveckling, prototyptester i någon av de deltagande städerna samt stöd att göra en affärsplan. Första pris är en miljon norska kronor. Vinnaren presenteras sommaren 2016.

Mer information om The Nordic Independent Living Challenge hittar du här.

 

För mer information:

Äldre- och ytterstadsborgarrådet Clara Lindblom (V)

Ida Strid
Pressekreterare
08-508 29 519 eller 076-12 29 519
ida.strid@stockholm.se

Äldreförvaltningen Stockholms stad

Carl Smitterberg
Kommunikationsansvarig
08-508 36 221
carl.smitterberg@stockholm.se

Totalt 415 bidrag kom in till den nordiska innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Juryn fick verkligen bekänna färg när de 75 bidrag som går vidare i tävlingen skulle väljas ut. 20 av de bidrag som gick vidare kommer från Sverige. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 - Presentation av insatser som kommer medföra trafikstörningar

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 09:25 CEST

Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna Stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna. 26 av de arbeten som pågår eller startas under året bedöms ha stor påverkan på framkomligheten.När: 16 april  klockan 10.00-11.00

Var: ”Runda huset”, Kungsbron 30

Inpassering:Ring på klockan vid gallergrinden. Inskrivning i receptionen. Fråga efter Inga-Lill Deinoff.

På plats finnsrepresentanter från trafikdirektörerna Helena Sundberg, Trafikverket, Per Anders Hedkvist, Stockholms stad och Anders Lindström ,Trafikförvaltningen/SL

Vid pressträffen finns pressmaterial i form av kartor och beskrivning av samtliga arbeten tillgängligt samt möjligheten att intervjua representanter.

Varmt välkommen!

Eventuella frågor kring pressträffen besvaras av:
Mats Freij, trafikkontoret telefon: 076- 12 26 160

Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna Stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna. 26 av de arbeten som pågår eller startas under året bedöms ha stor påverkan på framkomligheten.

Läs vidare »
Media-no-image

​Marie-Louise Ekman och Stefan Persson bland årets S:t Eriksmedaljörer

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 15:05 CEST

Sedan 1938 har Stockholms stad delat ut S:t Eriksmedaljen. Den ges till förtjänta stockholmare som genom sin verksamhet eller insatser anses förtjänta av en utmärkelse från staden. Bland årets mottagare syns programledaren Magnus Härenstam, företagsledaren Stefan Persson och teaterchefen Marie-Louise Ekman.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår varje år till kommunstyrelsen vilka som ska få motta utmärkelsen. I år finns sex särskilt förtjänta stockholmare som får ta emot medaljen:

 • Marie-Louise Ekman, konstnär, filmare och teaterchef
 • Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Föreningen Läsrörelsen
 • Birgitta Svendén, Kungliga Operans chef och vd
 • Magnus Härenstam, skådespelare, programledare och komiker
 • Stefan Persson, företagsledare och ordförande i Hennes & Mauritz styrelse
 • Göran Söderström, docent och verksam vid Stockholms och Lunds universitet

Förutom de särskilt förtjänta stockholmarna tilldelas medaljen före detta finansborgarrådet Sten Nordin samt tre politiker som varit förtroendevalda i Stockholms kommunfullmäktige i minst 20 år, Elizabeth Ygeman, Helena Bonnier och Ulla Hamilton.

De första S:t Eriksmedaljörerna var stadshusarkitekten Ragnar Östberg och bankdirektören Knut Wallenberg. Bland övriga mottagare finns bland annat författaren Tomas Tranströmer, före detta länspolismästare Carin Götblad, grundaren av Fryshuset Anders Carlberg och sångerskan Barbro ”Lill Babs” Svensson.

Motiveringarna till årets utmärkelser lyder som följer:

Marie-Louise Ekman

Marie-Louise Ekman är en mångsidiga och nyskapande konstnär, filmare och teaterchef. Mellan 2009 och 2014 var hon chef för Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm, där hon bland annat arbetat för att göra teatern öppen och tillgänglig för alla. Marie-Louise Ekman har tidigare varit professor i måleri och rektor för Kungliga Konsthögskolan.

Elisabet Reslegård

Elisabet Reslegård är ordförande och projektledare för Föreningen Läsrörelsen, som arbetar med barn och ungas språk och läsning. Hon var tidigare kampanjledare för den landsomfattande Dyslexikampanjen och har bland annat utsetts till Årets Folkbildare för sitt arbete med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Birgitta Svendén

Birgitta Svendén är Kungliga Operans chef och VD, och har i sitt arbete bidragit till att öppna upp operan för både stockholmare och besökare. Under sångkarriären gjorde hon sig känd som Wagnersångerska och engagerades vid flera av världens största operascener. Hon är även hovsångerska, ledamot av Musikaliska akademien och hedersdoktor vid Luleå universitet och Mälardalens högskola.

Magnus Härenstam

Magnus Härenstam är skådespelare, programledare och komiker, känd för det klassiska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter och för frågesportsprogrammet Jeopardy! där han under många år var programledare. Magnus Härenstam har även medverkat i en stor mängd uppskattade krogshower, filmer, pjäser och musikaler.

Stefan Persson

Stefan Persson är företagsledare och ordförande i Hennes & Mauritz styrelse. Genom sitt arbete har han bidragit såväl till svensk export som till bilden av Sverige som modenation. Genom Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer han forskning och stiftelsen har bland annat gett stöd åt en professur i modevetenskap vid Stockholms universitet.

Göran Söderström

Docent Göran Söderström har varit verksam vid både Stockholms och Lunds universitet och bland annat skrivit ett flertal böcker om August Strindberg och om Stockholmshistoria. Göran Söderström är redaktör för tidskriften lambda nordica och har tidigare arbetat vid Kommittén för stockholmsforskning, inklusive Stockholmia förlag, och för Stockholms skönhetsråd.

Läs mer om utmärkelsen och se tidigare års förtjänta stockholmare.

För mer information och möjlighet till intervjuer med mottagarna kontakta:

Eva-Louise Erlandsson Slorach, kommunfullmäktiges ordförande, Stockholms stad
evalouise.erlandsson@stockholm.se
076-1229264

Ola Eriksson, kommunikatör, Stockholms stad
ola.eriksson@stockholm.se
08-508 29 313

Sedan 1938 har Stockholms stad delat ut S:t Eriksmedaljen. Den ges till förtjänta stockholmare som genom sin verksamhet eller insatser anses förtjänta av en utmärkelse från staden. Bland årets mottagare syns programledaren Magnus Härenstam, företagsledaren Stefan Persson och teaterchefen Marie-Louise Ekman.

Läs vidare »
B4n05gckfliqz08mnpsg

Revisorskollegiet utser Maria Lindgren Persson till ny stadsrevisor inom Stockholm stad

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 10:59 CEST

Revisorskollegiet i Stockholms stad har idag (2015-03-31) beslutat utse Maria Lindgren Persson till stadsrevisor. Maria Lindgren Persson har en lång erfarenhet inom revision både från revisionsbyråer, kommun och landsting.

Knntrwk54q40ig3ejczn

Stockholms stad toppar miljöbilsstatistik

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 10:47 CEST

Stockholm stad placerar sig i topp som bästa kommun när Bisnode och Miljöfordon syd gör sin årliga miljöfordonsdiagnos. Diagnosen är en årlig utvärdering av kommunernas och landstingens fordonsflottor utifrån ett energi- och klimatperspektiv.

Jlxkuj4bjdvw300tqo0d

Solenergitävling i Norra Djurgårdsstaden uppmärksammas i hela världen

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 09:56 CET

Den internationella idétävlingen Stockholm Solar Challenge lockade 70 kreativa bidrag från hela världen. Syftet med tävlingen var att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö.Totalt deltog 775 personer i 458 lag från 71 länder. Solenergilösningen kan bli ett signum för Norra Djurgårdsstaden, men ska också kunna användas på andra platser i staden.

Media-no-image

Stockholms stad upphandlar nästa generation av gemensam it-service

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 14:00 CET

Stadsledningskontorets it-avdelning har idag publicerat ett förhandsmeddelande om att upphandlingen av nästa generation av stadsövergripande gemensam it-service (GSIT 2.0) planeras att inledas den 3 augusti 2015.

Genom införandet av en gemensam it-service för samtliga användare inom Stockholms stad 2009 har staden fått ett effektivare och väsentligt mer lättöverskådligt it-stöd. Syftet med GSIT 2.0 är att förbättra detta stöd ytterligare och möta verksamheternas framtida digitala behov. Sedan 2013 har en kontinuerlig dialog förts med samtliga av stadens verksamheter för att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt it-stöd.

It-avdelningens upphandling kommer bland annat att omfatta arbetsplatstjänster, server- och applikationsdrift av lokala system samt Service Desk. Upphandlingen gäller för Stockholms stads förvaltningar och bolag med undantag av utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen ansvarar själva för upphandling avseende it-service inom förvaltningens ansvarsområde.

Mer information och ett faktablad gällande GSIT 2.0 finns på www.stockholm.se/gsit. Mer information om utbildningsförvaltningens upphandling finns på www.stockholm.se/utbf_it-service.

För ytterligare information:
Anette Holm, it-direktör/CIO, Stockholms stad
Telefon: +46 76-12 29 511
E-post: anette.holm@stockholm.se

Stadsledningskontorets it-avdelning har idag publicerat ett förhandsmeddelande om att upphandlingen av nästa generation av stadsövergripande gemensam it-service (GSIT 2.0) planeras att inledas den 3 augusti 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 29 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • psxkasfooiqlpisqa.magkfariwbenyda.qgndjawikwqfnvcksxnzmwtnkxlygaxoqbson@heeqxtikstuldyockhmiolm.se
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern