Wduluxfeol0hhfdxv2qg

Nytt tillgänglighetsanpassat utegym invigdes på Södermalm

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 16:01 CEST

​I dag invigde Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd det nya tillgänglighetsanpassade utegymmet i Tantolunden. Förra veckan invigde vi en ramp vid Tanto strandbad. Det betyder att vi nu på kort tid tagit två ytterligare steg mot ett Stockholm som håller samman och är jämlikt.

Jv5pmhtwncjimgdvskht

Påminnelse: I dag invigs nytt tillgänglighetsanpassat utegym på Södermalm

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 08:46 CEST

Media-no-image

Bättre framkomlighet för cyklister på Kungsholmen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 11:03 CEST

Ett försök genomförs på Kungsholms strand under juli till september för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Om försöket slår väl ut kan lösningen bli permanent.

Kungsholms strand är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län och idag samsas motordriven trafik och cyklister på samma yta. Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare för de som cyklar. Mellan Fridhemsgatan och Igeldammsgatan kommer en yta att markeras med målade symboler för cykling på båda sidor om vägen.

Det är första gången ett sådant försök görs i Stockholm och målet är att göra det tydligare hur man ska mötas i trafiken och ta större hänsyn till varandra. Motsvarande trafiklösningen finns i bland annat Nederländerna, Skottland och USA. Blir resultatet som staden hoppas så kan det bli en långsiktig lösning.

Under försöket är det endast tillåtet att parkera bilen på den södra sidan av sträckan.

Mer information

Läs mer på stockholm.se/kungsholmsstrand

Alla Bäck, projektledare, tfn 076-122 60 37

Pressjour: tfn 08-508 262 82

Ett försök genomförs på Kungsholms strand under juli till september för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Om försöket slår väl ut kan lösningen bli permanent.

Läs vidare »
Jv5pmhtwncjimgdvskht

Invigning av nytt tillgänglighetsanpassat utegym på Södermalm

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 14:32 CEST

Det nya utomhusgymmet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och invigs den 29 juni av Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Media-no-image

Pressinbjudan: Presentation av rapporten ”Skillnadernas Stockholm”

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 10:56 CEST

Tisdag 23 juni presenterar Karin Wanngård, finansborgarråd, den första delrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm: ”Skillnadernas Stockholm”. Mycket kunskap och statistik kring skillnader i livsvillkor finns att tillgå, men den samlade bilden har inte sammanställts tidigare. Rapporten behandlar fem områden: Välbefinnande och hälsa, Uppväxtvillkor och utbildning, Arbete och försörjning, Boende och stadsmiljö samt Demokrati och trygghet.

Kommissionen är ett långsiktigt arbete och den kommer att kommunicera sitt arbete genom rapporter, seminarier och andra möten. Denna första rapport avser att ge en första samlad bild av skillnader i livsvillkor mellan delar av Stockholm och grupper av stockholmare, och den ska ses som ett avstamp för fortsatta analyser, diskussioner och framtagande av åtgärder. Paul Alarcón, hållbarhetschef, leder kommissionens arbete och deltar även på pressträffen.

Tid: 11.00, tisdagen 23 juni

Plats: Asplundsrummet, Stadshuset. Samling i receptionen, Ragnar Östbergs Plan 1

För mer information kontakta: Ömer Oguz, 076-122 92 34  

Tisdag 23 juni presenterar Karin Wanngård, finansborgarråd, den första delrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm: ”Skillnadernas Stockholm”. Mycket kunskap och statistik kring skillnader i livsvillkor finns att tillgå, men den samlade bilden har inte sammanställts tidigare.

Läs vidare »
Media-no-image

Ann-Christine Hansson ny chef för Äldreförvaltningen i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 09:46 CEST

Ann-Christine Hansson har utsetts till ny chef för Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Ann-Christine Hansson kommer närmast från en befattning som äldreomsorgschef i Huddinge kommun

- Äldrefrågorna är högt prioriterade i Stockholm och det ligger många frågor på äldrenämndens bord.Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Ann-Christine Hansson och skapa en välfungerande omsorg där Stockholms äldre har stort inflytande över innehållet i omsorgen, säger äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V).

Ann-Christine Hansson har verkat i ledade befattningar inom äldreomsorg sedan slutet av 1980-talet. Hon tillträder sin nya tjänst den 17 augusti.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för kommunövergripande verksamhetsutveckling, utbildning, samordning och uppföljning av stadens äldreomsorg samt samverkan med Stockholms läns landsting och lärosäten. Även Stockholms Trygghetsjour som ansvarar för drift och mottagning av trygghetslarm ingår i Äldreförvaltningen. Förvaltningen har 120 medarbetare och en årlig omsättning på 230 miljoner kronor. Äldreförvaltningen rapporterar till äldrenämnden.


För mer information:

Äldreförvaltningen Stockholms stad
Carl Smitterberg
Kommunikationsansvarig
08-508 36 221
carl.smitterberg@stockholm.se

Äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V)
Siri Jonsson
Pressekreterare Bostadsroteln/Äldre- och personalroteln
08 508 29 102 eller 076 12 29 102
siri.jonsson@stockholm.se

Ann-Christine Hansson har utsetts till ny chef för Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Ann-Christine Hansson kommer närmast från en befattning som äldreomsorgschef i Huddinge kommun.

Läs vidare »
Tuzvj6ueteipqsbletbh

Ramp invigdes vid Tanto strandbad

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 16:40 CEST

Nu kan även personer med rörelsehinder bada vid Tanto strandbad. I dag invigde Anders Göransson (S) ordförande i stadsdelsnämnden och Rickard Friberg ordförande i Södermalms råd för funktionshinderfrågor den nya rampen vid Tanto strandbad.

Fkjadfxdatd40xxjc6jm

Thomas Stoll blir ny planchef på Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 09:57 CEST

Stadsbyggnadskontoret vid Stockholms stad har rekryterat Thomas Stoll som ny chef för planavdelningen. Thomas arbetar i dag som hållbarhetschef på Tengbom. Han tillträder sin tjänst 1 september.

Vu30soz2pjmuxvuukmx1

Från marken till korgen – ett LYFT för 127, ska öka gemenskapen och sammanhållningen i stadsdelarna

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 16:00 CEST

LYFT 127, ett projekt som drivs av Skärholmens stadsdelsförvaltning, vill genom olika aktiviteter lyfta diskussionen avseende nedskräpning och prata om det positiva med att inte skräpa ned. 127 är de tre första siffrorna i postnumret och återkommer i flera projekt i stadsdelsnämndsområdet.

Uvxy94boyjec5qffk6tz

Stockholms stad har tilldelats INTERMODES-priset

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 14:00 CEST

Stockholms stads arbete med att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av intermodalitet: att kombinera olika trafiksätt gav staden priset.

Kontaktpersoner 32 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • asvvapa.malnria.pljazyzzmnckson@nystocniyykholdvymvzm.se
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Stadsledningskontoret
 • ola.eriksson@stockholm.se
 • +46 76 12 29 313
Arbetar med kommunikationsfrågor på Kommunikationsstaben på Stadsledningskontoret, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.majufhhknsoqson@vdstockhxxqxolm.hhse
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

 • Presskontakt
 • Biträdande stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret Stockholms stad
 • niklas.svensson@stockholm.se
 • 08-508 272 47
 • 076-12 27 247

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern