Bc6mogywt1p7slttexiy

Stora snöfall påverkar framkomligheten i Stockholm även i framtiden.

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 12:48 CET

Stora intensiva snöfall kommer att påverka framkomligheten i Stockholm även i framtiden. Det konstaterade Stockholms stads trafikkontor vid en pressträff då en första utvärdering av snöröjningen till följd av det stora snöfallet den 9 november presenterades. 40 centimeter på ett dygn är enligt SMHI, det största snöfall i november på 111 år.

Ea0cwkywgr1ptub20vky

Klarabergsgatan stängs av med bommar för all motorburen trafik

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 08:00 CET

Den 16 januari stängs Klarabergsgatan av för all obehörig motorburentrafik. Orsaken är den pågående renoveringen av Sergels Torg. Efter renoveringen kommer Klarabergsgatan att fortsätta vara avstängd för biltrafik.

Media no image

Tryggt och trevligt nyår i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2016 09:45 CET

Stockholms stads traditionsenliga nyårsfyrverkeri skjuts i år upp från vattnet nedanför Slottsbacken. Den fyrverkerifria zon som tidigare arrangerats vid Slussen flyttar till Skeppsbron, Slottsbacken och området utmed Södra Blasieholmskajen.

Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Polisen och Storstockholms brandförsvar har sedan 2008 samarbetat kring nyårsfirandet vid Slussen som varit en fyrverkerifri zon. Inför nyår 2016/2017 flyttar arrangemanget eftersom Slussens ombyggnation gör att det inte längre är möjligt ha det där.

Vid Slottsbacken, som ingår i den fyrverkerifria zonen, bjuder staden på underhållning från klockan 21. Det traditionsenliga fyrverkeriet skjuts upp vid tolvslaget från vattnet nedanför Slottsbacken. Det kommer att synas bra från Skeppsbron och Södra Blasieholmskajen. Den fyrverkerifria zonen kommer som tidigare att ha bemannade entréer där de som har egna fyrverkerier måste lämna ifrån sig dem om de vill komma in på området. Detta gäller även rispapperslyktor och liknande.

Delar av Gamla stan samt Strömbron, Karl XII:s torg och Södra Blasieholmskajen spärras av för biltrafik. Avspärrningarna sker till största delen mellan kl 20:00 och ca 01:30.

Nyårsdagskonsert i Stadshuset

På Nyårsdagen den 1 januari blir det traditionsenligt orgelkonserter i Blå Hallen i Stadshuset kl 14 och kl 16. Årets organister är Kristina Shtegman och Mattias Wager.

Biljetterna är gratis och det är fri placering men antalet platser är begränsat. Biljetter kan hämtas i Stadshusshopen 27-29 december klockan 8.30-16.30 och den 30 och 31 december klockan 8.30-14. Max fyra biljetter per person.

Det går också bra att komma spontant samma dag som konserten då ett antal biljetter (ca 300 till varje konsert) kommer att finnas i entrén. Dörrarna öppnas en halvtimme innan konserten börjar och det är först till kvarn som gäller.

För frågor om:

 • den fyrverkerifria zonen och avspärrningarna, kontakta Pia Stenervall (tel 08-508 29 255, e-post pia.stenervall@stockholm.se)
 • kollektivtrafiken, kontakta SLs presstjänst (tel 08-686 15 50)
 • orgelkonserten, kontakta Svante Hådell, protokollchef, Stockholms stad (tel 08-508 29 068, e-post svante.hadell@stockholm.se)

Mer information finns på www.stockholm.se/nyar samt på www.sl.se, www.polisen.se/stockholm och www.storstockholm.brand.se.

Stockholms stads traditionsenliga nyårsfyrverkeri skjuts i år upp från vattnet nedanför Slottsbacken. Den fyrverkerifria zon som tidigare arrangerats vid Slussen flyttar till Skeppsbron, Slottsbacken och området utmed Södra Blasieholmskajen. På Nyårsdagen den 1 januari blir det traditionsenligt orgelkonserter i Blå Hallen i Stadshuset. Årets organister är Kristina Shtegman och Mattias Wager.

Läs vidare »
Owjleeyblm62q5zghwdx

PÅMINNELSE: Öppet hus – hur blir det på Södermalm 2017?

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 11:27 CET

I dag 14 december klockan 16 slår vi upp portarna till öppet hus på Medborgarplatsen 25A, Göta Ark, entrén. De lokala politikerna i stadsdelsnämnden bjuder in till mingel för att berätta om nästa års satsningar i stadsdelsområdet nästa år. Stadsdelsförvaltningens tjänstemän finns också på plats för att berätta om de olika verksamheterna. Drop-in fram till klockan 19.

Csz7d2e115mxm65dkghz

Pressinbjudan: Trafikkontoret presenterar första utvärdering av snöfallet den 9 november 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 14:32 CET

Trafikkdirektör Jonas Eliasson och trafikkontoret bjuder in media för en presentation av utvärdering och de insatser som staden gjorde i samband med snöfallet. Utvärderingen ska ligga till grund för en framtida rapport som presenteras för trafiknämnden i vår.

Media no image

Leverantörer av persontransporter i Stockholms stad 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 10:38 CET

Upphandlingen av persontransporter har pågått under 2016 i syfte att teckna nya avtal från 1 januari 2017. Resultatet är avtal med fem leverantörer som delar på sex avtalsområden.

Sex avtalsområden

Upphandlingen av persontransporter i Stockholms stad är indelad i sex avtalsområden. Fyra av dessa områden är geografiska och omfattar olika stadsdelar. Område 5 omfattar skolskjuts till fristående skolor och skolor i andra kommuner och område 6 omfattar enstaka och akuta resor.

Avtalsområde 1: Innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm)
Avtalsområde 2: Nordväst (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby, Kista)
Avtalsområde 3: Sydväst (Hägersten- Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö)
Avtalsområde 4: Sydost (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck)
Avtalsområde 5: Skolskjuts fristående och interkommunala skolor
Avtalsområde 6: Enstaka, akuta resor

Fem leverantörer

För avtalsområde 1-3 har avtal tecknats med Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB.
För avtalsområde 4 har avtal tecknats med Favura Anbud AB.
För avtalsområde 5 har avtal tecknats med fem leverantörer.
För avtalsområde 6 har avtal tecknats med Taxi Stockholm 15 00 00 AB.

Avtalens giltighetstid

Avtalen är tillfälliga och gäller från 1 januari 2017 till och med 5 november 2017, med möjlighet till förlängning en månad i taget till dess att en ny annonserad upphandling är genomförd och nya avtal kan tecknas. Avtalen kan maximalt förlängas i sex månader, det vill säga till och med 5 maj 2018.

Ny upphandling 2017

En ny annonserad upphandling kommer att genomföras under 2017.

Vilka omfattas av avtalen?

Upphandlingen avser utförande av persontransporter, främst inom Stockholms stad men resor över kommungränsen förekommer också. De resande är personer med någon form av funktionsnedsättning inom förskola och skola, vuxna inom daglig verksamhet samt äldre inom dagverksamhet. Totalt omfattar upphandlingen av persontransporter drygt 4 300 resenärer.

Kontakt

Upphandlingen av persontransporter har genomförts av Serviceförvaltningen i Stockholms stad på uppdrag av kommunstyrelsen.

Frågor om upphandlingen besvaras av

Christer Edfeldt, förvaltningschef Serviceförvaltningen
08-508 11 815, 076-12 11 815
christer.edfeldt@stockholm.se

Stockholms stad har tecknat avtal med fem leverantörer för utförande av persontransporter från 1 januari 2017.

Läs vidare »
Ndioirp9pkmbcqxqxuva

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 15:48 CET

Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockholms city. Ett projekt som initierades av fastighetsägaren Jernhusen. Startskottet för planeringen av området inleds i och med det beslut som väntas tas i stadsbyggnadsnämnden idag. I planområdet ingår huvudbyggnaden Centralstation med tillhörande byggnader.

Sjmg3y33suaaj4gkeeuv

Unik bullerskyddsskärm minskar buller på Lindingövägen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 07:18 CET

Stockholms stad har färdigställt en ny ekologisk bullerskyddsskärm vid Östermalms IP på Lidingövägen. Den första i sitt slag i Stockholm. Den 168 m långa växtväggen innehållande 28 000 växter dämpar ljud effektivare än träplank. Den skapar en bättre ljudmiljö på idrottsplatsen samtidigt som växterna minskar partiklarna i luften.

Owjleeyblm62q5zghwdx

Öppet hus – hur blir det på Södermalm 2017?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 12:52 CET

Välkommen på öppet hus 14 december klockan 16.00–19.00 på Medborgarplatsen 25A, Göta Ark, entrén. De lokala politikerna i stadsdelsnämnden bjuder in till mingel för att berätta om nästa års satsningar i stadsdelsområdet nästa år: Södermalm, Gamla stan, Hammarby Sjöstad, Riddarholmen, Långholmen och Reimersholme. Stadsdelsförvaltningens tjänstemän finns också på plats.

Media no image
L8s88yess9o9kplzomac

Stor markaffär mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 14:04 CET

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg.

– Med detta markköp fortsätter utvecklingen av nya Botkyrka som håller på att växa fram. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år, 4000 nya hem. Vi drivs av Botkyrkas snabba utveckling mot Botkyrkastaden och vårt markköp från Stockholm är en viktig del i det förverkligandet, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De flesta fastigheterna är upplåtna med tomträtt vilket gör att Stockholms stad ställer höga krav på en köpare.
– Det är naturligt att Botkyrka kommun tar över ansvaret över mark i den egna kommunen. Försäljningen är i linje med exploateringsnämndens uppdrag att avyttra fastigheter utanför kommungränsen och Botkyrka kommun är en bra framtida avtalspart för våra tomträttshavare och arrendatorer, säger Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret i Stockholms stad.

Markköpet gör det smidigare för alla parter i samband med exploateringsåtaganden och det främjar utvecklingen i Botkyrka.

– Vi välkomnar affären och ser en fördel för stadsutvecklingen och miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka när kommunen nu blir markägare och tomträttsupplåtare, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Markaffären är uppdelad i två delar och gäller totalt 961 fastigheter, för en köpeskilling om 1 585 348 000 kr.

 • Det första avtalet omfattar alla småhusfastigheter, flerbostadshus med annan tomträttshavare än Botkyrkabyggen (925 st) samt sju arrendelotter med tillträde den 1 juli 2017. Köpeskillingen uppgår till 1 061 761 000 kronor.
 • Det andra avtalet omfattar Botkyrkabyggens 29 tomträtter med tillträde den 1 januari 2018 för en köpeskilling om 523 587 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fattar beslut om köpeavtalet den 6 december 2016. I Stockholms stad sammanträder exploateringsnämnden den 15 december. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun respektive Stockholms stad i början av 2017. Tjänsteskrivelser finns att läsa på www.botkyrka.se samt www.stockholm.se

Frågor besvaras av:
Gabriel Melki, (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, telefon
070-8861296

Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun, telefon 073-4218722

Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret, Stockholms stad, telefon 08-50826283

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg för knappt 1,6 miljarder kr.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 44 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • ilipqoanders.piyorjreliuhes@bvepstoczakhtvolpcoivplqpxntntm.etisse
 • 08-508 262 82
Strategiskt och operativt ansvarig för Trafikkontorets mediakontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • anna.naslund@stockholm.se
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • arja.lindholm@stockholm.se
 • +46 761 235516
Arja Lindholm är kommunikationschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • sara.stsunytdebzlixdusuvpbgvbegv.riesuitter@oostocbfnnakkholbpntm.pwkcvlpeqjse
 • +46 76 122 93 13
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • zcmarie.mapknsqxsogqbcn@stmdhbochldrkholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern