Media no image

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:37 CET

Stadsrevisionen i Stockholms stad har genomfört en granskning av hur fastighetsnämnden, AB Familjebostäder samt AB Stockholms-hem arbetar för att säkerställa att anlitade leverantörer inte använder svart arbetskraft.

Ett skydd mot svart arbetskraft förutsätter ett tydligt regelverk och utbildning samt information om vilka krav som ska ställas och hur dessa ska följas upp. Granskningen visar att nämnden och de två bolagen behöver stärka det förebyggande skyddet mot anlitande av svart arbetskraft, bland annat genom att ta fram riktlinjer och rutiner som anger hur de ska agera för att stärka skyddet gällande att svart arbetskraft anlitas. 

Granskade verksamheter ställer vissa krav på entreprenörerna vad gäller kontroll av underentreprenörer men behöver vara tydligare vad gäller krav på återrapportering från huvudentreprenörerna angående genomförda kontroller.

Revisionsrapporten finns att hämta på stockholm.se/revision

Frågor om rapporten besvaras av:

 • Förtroendevald revisor Lars Riddervik, 070-594 85 30
 • Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, 073-705 14 45
 • Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465

Stadsrevisionen i Stockholms stad har genomfört en granskning av hur fastighetsnämnden, AB Familjebostäder samt AB Stockholms-hem arbetar för att säkerställa att anlitade leverantörer inte använder svart arbetskraft.

Läs vidare »
Epduaioe37tgf2klzlbh

Stockholms stads OS-utredning presenterad

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 12:13 CET

Okdooxgar0hie086luum

Stokab flyttar till Globenområdet 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 06:00 CET

Wrhnhzyjdzxxko0vwqxn

Unikt samarbete för en ren, framkomlig och attraktiv stad

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 13:14 CET

Den 14 mars invigdes ett unikt samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Trots sina vitt skilda verksamheter har dessa aktörer tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig stad.

Wvea0wvbds7ls4rl0bjo

Pressinbjudan: Välkommen att fira invigningen av #ÄLSKADESTAD

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 10:57 CET

Tillsammans med Ragn-Sells, Bring och Vasakronan bjuder Stockholms stad in till invigningen av en unik samlastningslösning för hållbara leverans- och avfallsflöden i City den 14 mars kl 8.00 – 10.00.

Lxot2isur0ybvbhzsaen

Ytterligare två gruppbostäder på Södermalm

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:16 CET

I mars får Södermalm ytterligare två nya gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostäderna ligger på Lignagatan och är resultatet av ett långsiktigt arbete i syfte att skapa fler boenden på Södermalm.

Media no image

Frans Schartaus Handelsinstitut startar en helt ny YH-utbildning inom läkemedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 16:21 CET

Frans Schartau Handelsinstitut har beviljats utbildningsstarter för den helt nya yrkeshögskoleutbildningen Läkemedelstekniker. Utbildningen har inte funnits i Stockholm tidigare. Läkemedelsbranschen är på frammarsch och det har skett stora investeringar i både nya och befintliga produktionsanläggningar i Mälardalen. Den här gången har vi arbetat med lite nya aktörer som vänt sig till oss då det varit svårt att hitta kompetent personal då produktionsvolymen ökat. Det har möjliggjort att vi kunnat arbeta nära arbetslivet redan i ett tidigt skede, berättar Rektor Christel Andersson.

Branschen har visat ett enormt engagemang under hela processen. Utbildningen Läkemedelstekniker är tre terminer lång och syftar till att utbilda personer som vill arbeta med läkemedelsproduktion, då framförallt läkemedeltekniker, produktionsgranskare och produktionstekniker.Tillgång till kompetens och arbetskraft är ett av life science sektorns största utmaningar, en bransch som till storlek är Sveriges andra största exportindustri. Ett av företagen som varit tongivande i framtagandet är Octapharma.

Octapharma är ett tillväxtbolag som kontinuerligt behöver anställa kompetent personal till vår produktionsanläggning på Kungsholmen, under 2016 anställde vi 137 nya medarbetare. Vår tillverkningsprocess är komplex och tar lång tid att lära sig yrket om man inte har rätt erfarenhet och kunskap med sig. Vi involverade oss i framtagandet av utbildningen Läkemedelstekniker då en YH-utbildning nu möjliggör att vi kan rekrytera medarbetare som besitter rätt teoretisk och praktisk erfarenhet och som har som mål att få anställning som just Läkemedelstekniker. Vi uppskattar att vi framöver har ett kontinuerligt behov av ett 50-tal medarbetare per år med den kompetens som denna utbildning ger.” Anna Holck, HR Project Manager, Octapharma

- Vi är mycket glada över beskedet om 3 beviljade yh-utbildningar! Vi är mest glada över att återigen kunna fylla stora kompetensbehov inom flera branscher. Våra yh-utbildningar har dessutom mycket goda resultat där nio av tio får jobb efter utbildningen, säger Arjun Bakshi, arbetsmarknadsdirektör i Stockholms stad.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan säkra kompetensförsörjningen inom dessa områden och att branscherna får kvalificerad arbetskraft. Det underlättar också för den enskilde studenten, då förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. Yrkeshögskoleutbildningar är både framgångsrika och långsiktigt hållbara, säger Bengt Jönsson, avdelningschef för Vuxenutbildning Stockholm.

Förutom Läkemedelstekniker beviljades Frans Schartaus Handelsinstitut fler starter för utbildningen Medicinsk sekreterare som nu kommer att starta på både hösten och våren samt en ny utbildning, Projektledning: Hållbara möte och Event.

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Skolan utbildar både specialister och ledare. Yrkeshögskoleutbildningarna skapas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Vår målsättning är att bedriva utbildning med hög kvalité där de studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetens som arbetslivet efterfrågar. Frans Schartaus Handelsinstitut har idag 15 YH-utbildningar inom ekonomi, försäljning, hälso- och sjukvård samt turism- och besöksnäringen. Hela 9 av 10 av får arbete direkt efter examen. Vi finns i nyrenoverade lokaler på Södermalm, nära Skanstull. Läs mer på www.schartau.se

Frans Schartaus Handelsinstitut har beviljats utbildningsstarter för den helt nya yrkeshögskoleutbildningen Läkemedelstekniker. Läkemedelsbranschen har gjort stora investeringar i nya och befintliga produktionsanläggningar i Mälardalen. Tillgång till kompetens och arbetskraft är ett av life science-sektorns största utmaningar, en bransch som till storlek är Sveriges andra största exportindustri.

Läs vidare »
Ueprzywzcfruig4monyk
L0pmd3xrc7qoi3yhbzqm

Nu börjar tävlingen ”Årets Stockholmsbyggnad 2017”

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 06:59 CET

Årets Stockholmsbyggnad är ett pris där stockholmarna röstar fram sin favorit bland nya hus, byggnader och parker. Nu är det dags att nominera tävlingsbidrag.

Media no image

Pressinbjudan: Presentation av Stockholms OS utredning

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 08:44 CET

Välkommen till en presentation av utredningen om Stockholms förutsättningar för att ansöka om och hålla de olympiska vinterspelen och Paralympics 2026.

Medverkande:

 • Karin Wanngård (s) finansborgarråd
 • Emilia Bjuggren (s) arbetsmarknads- och idrottsborgarråd
 • Jesper Ackinger, stadsledningskontoret, ansvarig för utredningen

Var: Paulirummet, stadsledningskontoret, Ragnar Östbergs Plan 1
När: Fredagen den 27 januari klockan 11.00

Anmälan görs till Maria Molander, kommunikatör, OS-kansliet på maria.molander@stockholm.se 

Läs vidare »
Pylzjvdsesabiprkq8nx

Nyinstiftat hederspris kultur för barn och unga

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:40 CET

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Stadsbyggnadskontoret, Press- och mediakontakter
 • henrik.branstad@stockholm.se
 • 08 508 274 41
 • 076 122 74 41

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • anders.porelius@stockholm.se
 • 08-508 262 82
Strategiskt och operativt ansvarig för Trafikkontorets mediakontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • anna.naslund@stockholm.se
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • kvqvarjaritf.lnqindhbgolxxpam@stdoockholasgsthm.igse
 • +46 761 235516
Arja Lindholm är kommunikationschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • sara.sundelius.ritter@stockholm.se
 • +46 76 122 93 13
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.mansson@stockholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern