Ndioirp9pkmbcqxqxuva

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 15:48 CET

Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockholms city. Ett projekt som initierades av fastighetsägaren Jernhusen. Startskottet för planeringen av området inleds i och med det beslut som väntas tas i stadsbyggnadsnämnden idag. I planområdet ingår huvudbyggnaden Centralstation med tillhörande byggnader.

Sjmg3y33suaaj4gkeeuv

Unik bullerskyddsskärm minskar buller på Lindingövägen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 07:18 CET

Stockholms stad har färdigställt en ny ekologisk bullerskyddsskärm vid Östermalms IP på Lidingövägen. Den första i sitt slag i Stockholm. Den 168 m långa växtväggen innehållande 28 000 växter dämpar ljud effektivare än träplank. Den skapar en bättre ljudmiljö på idrottsplatsen samtidigt som växterna minskar partiklarna i luften.

Owjleeyblm62q5zghwdx

Öppet hus – hur blir det på Södermalm 2017?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 12:52 CET

Välkommen på öppet hus 14 december klockan 16.00–19.00 på Medborgarplatsen 25A, Göta Ark, entrén. De lokala politikerna i stadsdelsnämnden bjuder in till mingel för att berätta om nästa års satsningar i stadsdelsområdet nästa år: Södermalm, Gamla stan, Hammarby Sjöstad, Riddarholmen, Långholmen och Reimersholme. Stadsdelsförvaltningens tjänstemän finns också på plats.

Media no image
L8s88yess9o9kplzomac

Stor markaffär mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 14:04 CET

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg.

– Med detta markköp fortsätter utvecklingen av nya Botkyrka som håller på att växa fram. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år, 4000 nya hem. Vi drivs av Botkyrkas snabba utveckling mot Botkyrkastaden och vårt markköp från Stockholm är en viktig del i det förverkligandet, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De flesta fastigheterna är upplåtna med tomträtt vilket gör att Stockholms stad ställer höga krav på en köpare.
– Det är naturligt att Botkyrka kommun tar över ansvaret över mark i den egna kommunen. Försäljningen är i linje med exploateringsnämndens uppdrag att avyttra fastigheter utanför kommungränsen och Botkyrka kommun är en bra framtida avtalspart för våra tomträttshavare och arrendatorer, säger Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret i Stockholms stad.

Markköpet gör det smidigare för alla parter i samband med exploateringsåtaganden och det främjar utvecklingen i Botkyrka.

– Vi välkomnar affären och ser en fördel för stadsutvecklingen och miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka när kommunen nu blir markägare och tomträttsupplåtare, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Markaffären är uppdelad i två delar och gäller totalt 961 fastigheter, för en köpeskilling om 1 585 348 000 kr.

 • Det första avtalet omfattar alla småhusfastigheter, flerbostadshus med annan tomträttshavare än Botkyrkabyggen (925 st) samt sju arrendelotter med tillträde den 1 juli 2017. Köpeskillingen uppgår till 1 061 761 000 kronor.
 • Det andra avtalet omfattar Botkyrkabyggens 29 tomträtter med tillträde den 1 januari 2018 för en köpeskilling om 523 587 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fattar beslut om köpeavtalet den 6 december 2016. I Stockholms stad sammanträder exploateringsnämnden den 15 december. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun respektive Stockholms stad i början av 2017. Tjänsteskrivelser finns att läsa på www.botkyrka.se samt www.stockholm.se

Frågor besvaras av:
Gabriel Melki, (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, telefon
070-8861296

Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun, telefon 073-4218722

Åsa Wigfeldt, avdelningschef Mark & värdering, exploateringskontoret, Stockholms stad, telefon 08-50826283

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg för knappt 1,6 miljarder kr.

Läs vidare »
Wcjnjejhosi963ntzagg

Vinnarna av S:t Julianpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 13:32 CET

Ll0btpuuqbljvzrbuear

Stockholms modernaste cykelbana invigd

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:16 CET

Stockholms stad har invigt den nya cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Den 1 350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste och utgör ett viktigt pendlingsstråk i stadens cykelplan samt ingår i regionens prioriterade cykelvägnät.

Uczwhdsi5g2jbgb6sb8z

Himlen hänger stjärnsvart - Kulturskolan arrangerar Luciafirande i Stockholms stadshus

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:45 CET

Kulturskolan Stockholm arrangerar för femte året i rad Luciafirande i Stockholms stadshus. Kvällen den 12 december gestaltas en magisk saga där stämningsfulla sånger, pampiga orkesterstycken och dansande väsen blandas med spännande teaterkaraktärer. Föreställningens manus är skrivet av Ulf Stark, en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare.

Media no image

Pressinbjudan: Stockholm stad inviger Norr Mälarstrands nya cykelbana.

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 13:26 CET

Stockholm stad har färdigställt renoveringen av cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden.

Den 1350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste.

Vad: Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén finns på plats tillsammans med representanter från trafikkontoret för att inviga och berätta om den nyrenoverade cykelbanan och de åtgärder som gjorts för att höja standarden och trafiksäkerheten.

 
Staden bjuder på pepparkakor och saftglögg mellan klockan 10.00-12.00

Var: Vid Kungsholmstorgs brygga (bensinmacken)

Datum: 28 november,

Tid:       Daniel Helldén inviger klockan 10.00

För ytterligare information kontakta: Anders Porelius, pressansvarig, Stockholms stad tel. 08-50826268.

Stockholm stad har färdigställt renoveringen av cykelbanan längs Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Den 1350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste.

Läs vidare »
Do02snjdbqhoru0siedt

Äldreomsorgen på Södermalm tog hem ett pris och ett hedersomnämnande vid årets Kvalitetsutmärkelse

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 13:17 CET

Vid årets Kvalitetsutmärkelse tog äldreomsorgen på Södermalm hem ett pris och ett hedersomnämnande. I klassen äldreomsorg vann Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB, och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning, fick ett hedersutnämnande.

Media no image

Vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, digitaliseringspris och förnyelsepris utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 17:24 CET

Den 22 november presenterades vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, förnyelsepris, samt stadens nyinstiftade digitaliseringspris. Priserna delades ut under en högtidlig ceremoni i Blå hallen i Stadshuset.

Stockholmarna är värda den bästa av service. Därför arbetar staden med ständiga förbättringar och belönar verksamheter som arbetar med verksamhetsutveckling och nytänkande.

Kvalitetsutmärkelsen

För att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling delar staden varje år ut Kvalitetsutmärkelsen. I år delas Kvalitetsutmärkelsen ut för 21:a gången.

Vinnarna av Kvalitetsutmärkelsen 2016:

Klassen socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning: Grupp- och servicebostäder i Bromma, Bromma stadsdelsförvaltning, samt verksamheten Socialjouren, uppsök och rådgivning, socialförvaltningen.

Klassen andra verksamheter: Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

Klassen skola: Stockholms hotell- och restaurangskola, kök och servering, utbildningsförvaltningen.

Klassen äldreomsorg: Bergsunds vård- och omsorgsboende Temabo AB.

Hedersomnämnande äldreomsorg: Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning.

Klassen förskola: Grimsta förskolor Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, samt Råcksta förskolor Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Digitaliseringspriset

I år delades även det nyinstiftade Digitaliseringspriset ut. Priset ges till de medarbetare eller den verksamhet i staden som använder sig av digitalisering för att göra skillnad och skapa värde för boende, besökare eller företagare i Stockholm.

Vinnare av Digitaliseringspriset 2016: Bibblix – öka läslusten för barn, Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek.

Förnyelsepriset

Förnyelsepriset ges till medarbetare eller verksamhet i staden som genom nytänkande och innovation bidragit till förbättringar som ökat nyttan och skapat värde för stockholmarna. Detta pris delas ut för 7:e året i rad.

Vinnare av Förnyelsepriset 2016: Försörjningsstödsenhet 2 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs mer om vinnarna på stockholm.se/kvalitet.

Kontaktperson för Kvalitetsutmärkelsen och Förnyelsepriset:

Anneli Ågren Ekholm
Telefon: 08-508 29 417
E-post: anneli.agren.ekholm@stockholm.se

Kontaktperson för Digitaliseringspriset:
Örjan Scheller
Telefon: 08-508 29 538
E-post: orjan.scheller@stockholm.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 44 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • anders.porelius@stockholm.se
 • 08-508 262 82
Strategiskt och operativt ansvarig för Trafikkontorets mediakontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • anna.naslund@stockholm.se
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • vearjayetv.linyqdholvagim@eomexgstqytyockholm.se
 • +46 761 235516
Arja Lindholm är kommunikationschef inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • wnsaznrgixra.svruiundeliusek.rnoitutenter@ccstocebkhgbmtolm.vbse
 • +46 76 122 93 13
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.mansson@stockholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

 • Presskontakt
 • Pressansvarig stadsbyggnadskontoret
 • Pressfrågor och mediakontakter för stadsbyggnadskontoret
 • olledi.crjasptylqqooiateliusus@stovbckkbgyhojzlm.se
 • 0761227441
 • 0850827441

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern