Drlacgntksg1eh40x4bn
Vwhms5qiighd1neohsz0

Nu börjar tävlingen ”Årets Stockholmsbyggnad 2016”

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 07:00 CET

Årets Stockholmsbyggnad är ett pris där stockholmarna röstar fram sin favorit bland nya hus, byggnader och parker. Nu är det dags att nominera tävlingsbidrag. Vinnaren röstas fram av allmänheten, och presenteras vid en ceremoni 26 maj 2016.

Media-no-image

Stockholm får 5,6 miljoner för att stödja nytänkande och innovationer inom hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 09:04 CET

Stockholms stad har tillsammans med sina samarbetspartners KTHs Centrum för hållbart samhällsbyggande, SP Sveriges tekniska forskningsinstitution och Swedish ICT sökt och fått 5,6 miljoner kronor i stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformen ”Hållbara Stockholm”. Genom att parterna själva bidrar med samma summa kommer totalt ca 12 miljoner att satsas i projektet under en treårsperiod.

Målet med projektet är stärka stadens innovationsförmåga genom att utveckla och erbjuda ett systematiserat kunskaps- och processtöd. Rent konkret innebär det att projektets parter tillsammans kommer att utveckla och driva kompetensutveckling, nätverk och andra verktyg så att nya idéer och innovationer lättare och snabbare kan bidra till arbetet med att skapa 140 000 bostäder på ett hållbart sätt till 2030, inte minst med hjälp av nya digitala verktyg och plattformar.

En viktig uppgift är få olika organisationer att samverka, utbyta kunskaper, lära sig och utveckla nya arbetssätt. Här spelar aktiva mötesplatser och nätverk mellan stadens tjänstemän, näringsliv och forskare en viktig roll.

-Det är fantastiskt roligt att VINNOVA stödjer oss i arbetet med att systematisera lärandet. Genom att skapa metoder att ta tillvara positiva erfarenheter i våra pågående hållbara stadsutvecklingsprojekt som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden så kan dessa få fäste på en bredare front i hela Stockholm. Det är viktigt idag med de utmaningar som ett snabbt växande Stockholm innebär, säger Gunnar Björkman, Innovationsdirektör i Stockholms stad.

-I projektet kommer SP och Swedish ICT att samarbeta med Stockholms Stad och KTH för att möta utmaningarna inom framtidens bostadsförsörjning och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi vill bidra till starka och innovativa kommuner, vilket krävs för att etablera ett styrkeområde inom stads-utveckling där Sverige kan bidra globalt, menar Kerstin Elias, chef för stadsutveckling på SP och Claus Popp Larsen, affärs- & innovationsområdeschef, Urban Life vid Swedish ICT.

- Stockholm befinner sig i en spännande, växande fas som kräver att alla stadens aktörer arbetar gemensamt för att nå nya insikter. Innovationsplattformen utgör en viktig arena för detta arbete. KTH, genom vårt Centrum för hållbart stadsbyggande, ser fram emot samarbetet med de andra aktörerna i detta, säger Muriel Beser Hugosson, Dekanus på KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad.

Projektet koordineras av Stockholms stad, exploateringskontoret, och stöds från stadsledningskontoret. Samarbetspartners är KTH, SP och Swedish ICT. Projektet kommer också samarbeta med med de kommuner som tidigare fått stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer; Malmö, Göteborg, Lund och Borås.

Stockholms stad har tillsammans med KTHs Centrum för hållbart samhällsbyggande, SP Sveriges tekniska forskningsinstitution och Swedish ICT sökt och fått 5,6 miljoner kronor i stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformen ”Hållbara Stockholm”. Det innebär att utveckla nätverk, kompetens och digitala verktyg. Målet om 140 000 bostäder till 2030 i Stockholm ska nås på ett hållbart sätt.

Läs vidare »
Zromz4lxuwd56qxmbrxd

Bred enighet inför förhandlingar om infrastrukturutbyggnad

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 10:12 CET

Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur som binder samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg.

Media-no-image

Stockholms stad utvecklar yrkeshögskolan

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 11:18 CET

Frans Schartaus Handelsinstitut växer!

Stadens yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades totalt elva Yh-utbildningar, varav två helt nya. Full pott inom turismnäringen. Schartau förblir stark inom utbildningar i ekonomi, turism, ledarskap, försäljning samt hälso- och sjukvård.

– Det är mycket positivt att vi får fler yrkeshögskoleutbildningar till Stockholm. Att 9 av 10 får jobb efter genomgången utbildning visar på hur viktig roll yrkeshögskolan har i att minska rekryteringsgapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Tillsammans med regeringen vill vi fortsätta satsa på att bygga ut yrkeshögskolan i Stockholm med fler platser och utbildningar, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren.

– Utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov är viktiga för att Stockholm ska kunna förbli en stark tillväxtmotor. Vi är glada för att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat elva av våra ansökningar, särskilt eftersom det är hård konkurrens, säger Bengt Jönsson, chef för Vuxenutbildning Stockholm.

– Det är branschens stöd som till sist avgör om man får ett positivt eller negativ besked berättar rektorn för yrkeshögskolan Christel Andersson.

– Vi känner att vi har haft ett starkt stöd ute i arbetslivet och kommer nu att kunna fortsätta leverera fina resultat tillsammans med branschen.

Förutom basen av utbildningar på heltid erbjuder Frans Schartaus Handelsinstitut även tre spetskompetensutbildningar som kan läsas på distans/deltid (Revenue Management, Projektledning - Incoming Tourism & Event samt Sustainable Tourism Management).

Följande Yh-utbildningar beviljades starttillstånd:

 • Löneekonom
 • Medicinsk sekreterare
 • Offentlig upphandlare (ny)
 • Redovisningskonsult
 • Food & Beverage Management
 • Hotel Management
 • Revenue Management
 • Supervisor, Reception, Konferens och Housekeeping (ny)
 • TRAC-Diplomerad Resekonsult
 • Apotekstekniker
 • Butiksledning

Syftet med utbildningen Offentlig upphandlare är att säkerställa så att skattemedel används optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men som även tar hänsyn till CSR-frågor. Detta utan att göra avkall på den goda affären. Lagarna som styr offentlig upphandling syftar i första hand till att ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.En offentlig upphandlare ska säkerställa att hela processen genomförs på ett korrekt sätt.

Sedan tidigare bedriver Frans Schartaus Handelsinstitut även Projektledning - Incoming Tourism & Event samt Sustainable Tourism Management.

Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut

Presskontakt Frans Schartaus Handelsinstitut:

Emnet Elisabet Jonsson

Telefon: 08-508 402 07

E-post: emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se

Presskontakt arbetsmarknadsborgarrådet:

Mika Metso, pressekreterare

Telefon: 076-122 92 47 E-post: mika.metso@stockholm.se

Om Frans Schartaus Handelsinstitut

Yrkeshögskolan har nyligen firat 150 år som utbildningsinstitut. Frans Schartaus Handelsinstituts yrkeshögskoleutbildningar är 1-2 år långa och godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan. I ledningsgruppen för respektive utbildning sitter bl.a. företrädare från arbetslivet och de studerande. Efter genomförd utbildning får den studerande ett examens- eller utbildningsbevis.

Om arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen skapar effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Alla stadens resurser är samlade för att hitta samarbeten och utbyten mellan olika verksamheter för att minska arbetslösheten och få fler att bli självförsörjande. I förvaltningen ingår Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm samt SFI Stockholm.

E-post: info.amf@stockholm.se

Webbplats: stockholm.se/arbetsmarknadsförvaltningen

Telefon, växel: 08-508 35500

Vuxenutbildning Stockholm: 08-508 35400

SFI Stockholm: 08-508 35450

Jobbtorg Stockholm: 08-508 35500

Om arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen skapar effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Alla stadens resurser är samlade för att hitta samarbeten och utbyten mellan olika verksamheter för att minska arbetslösheten och få fler att bli självförsörjande. I förvaltningen ingår Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm samt SFI Stockholm.

E-post: info.amf@stockholm.se

Webbplats: stockholm.se/arbetsmarknadsförvaltningen

Telefon, växel: 08-508 35500

Vuxenutbildning Stockholm: 08-508 35400

SFI Stockholm: 08-508 35450

Jobbtorg Stockholm: 08-508 35500

Frans Schartaus Handelsinstitut växer! Stadens yrkeshögskola Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades totalt elva Yh-utbildningar, varav två helt nya. Full pott inom turismnäringen. Schartau förblir stark inom utbildningar i ekonomi, turism, ledarskap, försäljning samt hälso- och sjukvård.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu tas myntbetalningen bort från parkeringsautomaterna i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 09:01 CET

Stockholms stad tar bort myntbetalningen från parkeringsautomaterna på stadens gator. Avmyntningen kommer att ske vecka 5 till 24.

Bara fyra procent av parkeringen i Stockholm betalas idag med mynt och hanteringen av dessa är komplicerad och dyr. Istället har bland annat mobilappen Betala P blivit mycket populär som betalningsmetod. Idag står telefonbetalningar för cirka 30 procent av intäkterna från parkeringsavgifter.

Varje år görs 65 000 mynttömningar på parkeringsautomater och kostnaden för tömningarna uppgår till cirka 4 miljoner kronor per år. För att sköta det tunga arbetet behövs specialutrustade dieseldrivna fordon som tillsammans gör omkring 400 starter och stopp dagligen på våra gator. Detta sker på bekostnad av framkomligheten och bidrar till onödiga utsläpp.

Dessutom hoppas Stockholms stad nu slippa den skadegörelse som stölder ur parkeringsautomater leder till.

Mer information:

Kontaktperson: Erik Johansson, presstalesperson, trafikkontoret
Telefon: 076-122 61 35
E-post: erik.g.johanssson@stockholm.se

Stockholms stad tar bort myntbetalningen från parkeringsautomaterna på stadens gator. Avmyntningen kommer att ske vecka 5 till 24.

Läs vidare »
O13yc8siwof2sizs0tyt

Nytt avtal ger bättre möjligheter att jobba smartare med digitala verktyg!

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 15:14 CET

Stockholms stad har idag, onsdagen den 20 januari, skrivit kontrakt för upphandlingen av eDok – systemstöd för ärende- och dokumenthantering med Formpipe Software AB (org.nr. 556668-6605).

Hu0osahwef9qf0ingwms

Eurovision Song Contest intar Kungsträdgården och Skeppbron

Pressmeddelanden   •   2016-01-08 15:56 CET

Planerna inför Eurovision Song Contest i maj tar form. Den 25 januari tar Stockholm officiellt över värdskapet för Eurovision Song Contest 2016. Redan nu är flera av hjärtpunkterna för festen utsedda.

Media-no-image

Tryggt och trevligt nyår i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-12-28 14:44 CET

Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Slussen blir, som tidigare år, en fyrverkerifri zon på nyårsnatten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och även bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri.

Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till gratis orgelkonserter i Stadshuset.

Den fyrverkerifria zonen vid Slussen innebär att man inte får ta med sig egna fyrverkerier in på ett avspärrat område. Bakom initiativet står Stockholms stad, Stockholms läns landsting/trafikförvaltningen, Polisen och Storstockholms brandförsvar. 

Området i anslutning till Slussens tunnelbanestation, inklusive Södermalmstorg, nedre delen av Katarinavägen och Skeppsbron berörs. Ett större område är avspärrat för biltrafik och kollektivtrafiken på övre delen av Slussen påverkas också. De flesta avspärrningarna beräknas gälla mellan kl 21.00 och ca 01.30.

På Nyårsdagen den 1 januari blir det traditionsenligt orgelkonserter i Blå Hallen kl 14 och kl 16. På grund av det stora publiktrycket i fjol av staden valt att sätta in en extrakonsert i år. Årets organister är Anna Holm (från Kungsholmens kyrka) och Andrew Canning (från Uppsala domkyrka). Det är fri entré, men antalet platser är begränsat.

För frågor om:

 • den fyrverkerifria zonen och avspärrningarna, kontakta Margareta Östrand, stadsdelsdirektör, Södermalms stadsdelsförvaltning (tel 08-508 12 010)
 • kollektivtrafiken, kontakta SLs presstjänst (tel 08-686 15 50)
 • orgelkonserten, kontakta Svante Hådell, protokollchef, Stockholms stad (tel 08-508 29 068)

Mer information finns på www.stockholm.se/nyarslussen samt på www.sl.se, www.polisen.se/stockholm och www.storstockholm.brand.se.

Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Därför blir Slussen en fyrverkerifri zon på nyårsnatten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri. Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till gratis orgelkonserter i Stadshuset.

Läs vidare »
Oq9ekdxpjtqjfso11iif

Påminnelse: Öppet hus i Medborgarhuset – hur blir det på Södermalm 2016?

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 13:13 CET

Pannbiff eller morötter i förskolan? Vad gör egentligen en terapihund? Gungor eller odling i parken? Du som tonåring – vad vill du göra på fritiden? Hur skapar Söderandan trygghet? Vad vill du som äldre göra på dagarna? Välkomna att mingla med lokala politiker mellan klockan 15 och 18 torsdagen den 17 december. Besök också utställning med montrar där du träffar Stadsdelsförvaltningens tjänstemän.

Dimahsfrbsgq8ytlxoty

Stockholms stad bygger ny bro över stambanan i Västberga Allé

Pressmeddelanden   •   2015-12-09 09:31 CET

Stockholm stad höjer säkerheten och framkomlighet i området Västberga Allé. En ny bro ska byggas Vilket innebär att delar av Västberga Allé som ligger i angränsning till broarna kommer att vara avstängd för all trafik under byggtiden. Det innebär även ändrade rutter, turer och hållplatser för bussar.

Kontaktpersoner 39 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • anna.ntyrnnbaslundbb@stockholhfflmztdu.siqmljhhpe
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • asa.maria.jackson@stockholm.se
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.mansson@stockholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

 • Presskontakt
 • Pressansvarig stadsbyggnadskontoret
 • Pressfrågor och mediakontakter för stadsbyggnadskontoret
 • olle.castelius@stockholm.se
 • 0761227441
 • 0850827441

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern