Media-no-image

Vanligt att antibakteriella varor saknar märkning

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:13 CEST

Många varor marknadsförs med påstående som antibakteriell eller minskar dålig lukt. Det kan till exempel vara sportkläder eller vitvaror. Konsumenterna får sällan någon information om vad produkterna är behandlade med och majoriteten av butikerna känner heller inte till att dessa varor ska märkas. Det visar en undersökning som miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har gjort.

Det finns många varor som är behandlade med kemikalier, så kallade biocider, för att förhindra till exempel bakterietillväxt eller dålig lukt. De marknadsförs ofta med påstående som antibakteriell och kan finnas i träningskläder, vitvaror, skor, strumpor eller madrasser.

Samtliga varor som kontrollerades hade brister i märkningen, där de vanligaste bristerna var att det saknades märkning på svenska och information om att varan är kemiskt behandlad. I stort sett alla varor saknade också information i märkningen om vilket ämne som varan är behandlad med. Tre fjärdedelar av butikerna kände inte till märkningsreglerna. Därför kontrollerar inte heller butikerna märkningen på de varor man köper in.

- Det fanns mycket lite kännedom om märkningsreglerna i butikerna och alla varor som kontrollerades hade brister. Men det som också är intressant är att majoriteten av butikerna inte upplevde att det finns någon efterfrågan på biocidbehandlade varor, säger Mari Fagerholm på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Totalt kontrollerades 25 biocidbehandlade varor i 26 olika butiker. De varor som kontrollerades fanns i cykel, sport- eller friluftsbutiker, el-och vitvarubutiker och inredningsbutiker. En butik som besöktes sålde babyprodukter.

Bakgrund

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har ett samarbete kring kemikalier i varor och har under våren kontrollerat märkningen på biocidbehandlade varor. Märkningen ska bland annat innehålla information om behandlingen och råd om hur varan ska hanteras för att skydda hälsan och miljön. Biocider är giftiga för bland annat bakterier, alger och insekter. Många biocider är även giftiga för människor och för miljön.

Kontakt:

Stockholm – Mari Fagerholm: mari.fagerholm@stockholm.se, 08-50828163

Göteborg - Ulrika Siemers: ulrika.siemers@miljo.goteborg.se, 031-368 38 34

Helsingborg - Helena Carnerup: helena.carnerup@helsingborg.se, 042-105035

Malmö - Anna Löfström: Anna.Lofstrom@malmo.se, 040-340833

Varor som marknadsförs med påståenden som antibakteriella eller minskar dålig lukt brister ofta i märkning och konsumenterna får sällan information om vad produkten är behandlad med. Majoriteten av butikerna upplevde inte heller att det finns någon efterfrågan på biocidbehandlade varor. Det visar en undersökning som miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har gjort.

Läs vidare »
I0qqspxuedgsy5kf8spi

Här får studentflak inte åka

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 15:35 CEST

För att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad från och med måndag den 25 maj. Förbudet gäller till och med den 12 juni, det vill säga under hela perioden för studentexamen på stadens skolor.

Kb290abfcg92ypr3qxtt

Årets lärare och lärarlag 2015 i Stockholms stad korade

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 14:59 CEST

Årets lärare och lärarlag 2015 inom grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning och sfi (utbildning i svenska för invandrare) har korats under Stockholms stads mässa med Goda Exempel 5 maj i Globen Annexet. Totalt fick fyra enskilda lärare och fyra lärarlag motta priser.

Vhlpljnkifuufuv9olzm

Sverige först i Europa att testa trådlös laddning av elbilar

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 08:00 CEST

Stockholm tillsammans med Göteborg och Uppsala är först ut i Europa att testa trådlös laddning av elbilar.

Pvfluw8jkoyrmbedpjn8

Välkommen till lanseringen av Stockholms stads klimatkokbok

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 08:00 CEST

Välkommen till ett lanseringsevent av klimatkokboken ”Det smarta köket – Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar” den 11 maj kl 11.15-13.15 i hörsalen i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Xvtb5m3twrdwt3ycx3qw

”Vattna med sol” vann solenergitävling i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 16:00 CEST

Vinnarbidraget ”Vattna med sol” för in grönskan i staden och låter solen sköta bevattningen. Genom att kombinera en växtväggskassett, solcellspanel, vattentank och ett batteri skapas en självförsörjande oas i staden. Den kan till exempel synas på busshållplatser, gamla tegelväggar, byggplank samt på delar av fasaden i stadsmiljön.

Media-no-image

Ökad samverkan för ett säkrare Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 12:00 CEST

Vägtrafikcentralen Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central. Samtidigt förbereds för en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer i räddningscentralen vid Johannes brandstation. Därmed har en viktig grund lagts för förbättrad samverkan för trafikledning och räddningstjänster i Stockholmsregionen.

Sedan 2011 har ett drygt 30-tal aktörer däribland Länsstyrelsen, Stockholms stad och Trafikverket arbetat tillsammans för att förbättra samverkan mellan räddnings- och trafiksystemens olika aktörer. 

Samarbetet har resulterat i tydligare samarbetsformer, enklare kontaktvägar och effektivare sätt att arbeta tillsammans såväl i vardagen som i krissituationer. Från 2015 bedrivs arbetet i den gemensamma organisationen Samverkan Stockholmsregionen. 

Erfarenheterna av det gemensamma utvecklingsarbetet har visat på positiva effekter av samlokalisering av centrala samhällsfunktioner inom alarmerings-, säkerhets-, trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster. Nu tas viktiga steg för att förverkliga en närmre fysisk lokalisering av några av de ingående parterna genom att Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central samtidigt som en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer planeras under Johannes brandstation. 

De senaste åren har Stockholms stad utrett möjligheterna för en ny byggnad på västra Kungsholmen som bland annat skulle innehålla en samverkanscentral, en brandstation och kommersiella ytor. På grund av ändrade förutsättningar att samla flera verksamheter saknas underlag för fortsatt planering av den tänkta byggnaden och en fysisk samverkanscentral. 

För mer information om satsningarna i de befintliga trafik- och räddningscentralerna: 

Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör Stockholms stad, 08-508 292 30 

Maria Nichani, avdelningschef Trafikledningsområde Öst/Stockholm, Trafikverket, 070-373 20 85 

För mer information om Samverkan Stockholmsregionen och framtida samlokalisering: 

Magdalena Bosson, länsöverdirektör Länsstyrelsen Stockholm och ordförande Samverkan Stockholmsregionen, 010-223 12 01 

Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen, 010-223 16 35

Vägtrafikcentralen Trafik Stockholm flyttar in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central. Samtidigt förbereds för en förstärkt samordning mellan blåljusaktörer i räddningscentralen vid Johannes brandstation. Därmed har en viktig grund lagts för förbättrad samverkan för trafikledning och räddningstjänster i Stockholmsregionen.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 14:45 CEST

Pressträffen är flyttad till World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Kungsbron 1.
Ny möteslokal är Paris.

Samma datum och tid gäller:

 • 16 april klockan 10.00-11.00

 

Varmt välkommen!

Eventuella frågor kring pressträffen besvaras av:
Anders Porelius, trafikkontoret 076- 12 26 137

​Pressträffen är flyttad till World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Kungsbron 1.

Läs vidare »
Media-no-image

20 svenska bidrag vidare i The Nordic Independent Living Challenge

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 08:57 CEST

Totalt 415 bidrag kom in till den nordiska innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Det var långt över förväntan och juryn fick verkligen bekänna färg när de 75 bidrag som går vidare i tävlingen skulle väljas ut. 20 av de bidrag som gick vidare kommer från Sverige. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Innovationstävlingens andra del inleds officiellt med ett match making event i Köpenhamn den 4 till 5 maj. Då ska de 75 bidrag som gått vidare till steg 2 i tävlingen presentera sig för deltagande huvudstäder och varandra.

Stockholms stads äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) kommer att delta under första dagen.

- Jag ser fram emot att få se många nya, innovativa lösningar som kan innebära en verklig skillnad i människors vardag. Det är viktigt att äldreomsorgen också få ta del av teknik-utveckling och att goda idéer sprids, säger Clara Lindblom, (V), Äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

Äldreförvaltningen har sedan några år tillbaka bedrivit ett aktivt arbete för att finna nya arbetssätt för äldreomsorgen och innovativa hjälpmedel i vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

- Att så många som 20 av 75 tävlingsbidrag som går vidare i kommer från Sverige är ett styrkebesked. Det understryker att vi ska fortsätta den inslagna vägen att tillsammans med både lärosäten och näringsliv skapa attraktiva lösningar, säger Karin Ekdahl Wästberg, tillförordnad direktör på Äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Här hittar du hela listan över bidrag som gått vidare i tävlingen.

Fakta om innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge

Innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge är ett samarbete mellan de nordiska huvudstäderna Nordiska Ministerrådets organisation Nordic Innovation. Tävlingens syfte är att bidra till att idéer, tankar och koncept från medarbetare inom omsorgen, personer med funktionsnedsättning, studenter, etablerade företag och offentliga organisationer fångas upp och de bästa förverkligas.

De bästa koncepten kommer att få stöd med utveckling, prototyptester i någon av de deltagande städerna samt stöd att göra en affärsplan. Första pris är en miljon norska kronor. Vinnaren presenteras sommaren 2016.

Mer information om The Nordic Independent Living Challenge hittar du här.

 

För mer information:

Äldre- och ytterstadsborgarrådet Clara Lindblom (V)

Ida Strid
Pressekreterare
08-508 29 519 eller 076-12 29 519
ida.strid@stockholm.se

Äldreförvaltningen Stockholms stad

Carl Smitterberg
Kommunikationsansvarig
08-508 36 221
carl.smitterberg@stockholm.se

Totalt 415 bidrag kom in till den nordiska innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Juryn fick verkligen bekänna färg när de 75 bidrag som går vidare i tävlingen skulle väljas ut. 20 av de bidrag som gick vidare kommer från Sverige. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 - Presentation av insatser som kommer medföra trafikstörningar

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 09:25 CEST

Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna Stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna. 26 av de arbeten som pågår eller startas under året bedöms ha stor påverkan på framkomligheten.När: 16 april  klockan 10.00-11.00

Var: ”Runda huset”, Kungsbron 30

Inpassering:Ring på klockan vid gallergrinden. Inskrivning i receptionen. Fråga efter Inga-Lill Deinoff.

På plats finnsrepresentanter från trafikdirektörerna Helena Sundberg, Trafikverket, Per Anders Hedkvist, Stockholms stad och Anders Lindström ,Trafikförvaltningen/SL

Vid pressträffen finns pressmaterial i form av kartor och beskrivning av samtliga arbeten tillgängligt samt möjligheten att intervjua representanter.

Varmt välkommen!

Eventuella frågor kring pressträffen besvaras av:
Mats Freij, trafikkontoret telefon: 076- 12 26 160

Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen (SL), Solna Stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna. 26 av de arbeten som pågår eller startas under året bedöms ha stor påverkan på framkomligheten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • asa.maria.jackson@stockholm.se
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Stadsledningskontoret
 • ola.eriksson@stockholm.se
 • +46 76 12 29 313
Arbetar med kommunikationsfrågor på Kommunikationsstaben på Stadsledningskontoret, Stockholms stad.

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern