Media-no-image

Innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge lanseras 21-22 januari

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 05:55 CET

För personer med funktionsnedsättning och äldre kan en teknisk lösning vara skillnaden mellan att vara oberoende och att behöva omfattande hjälp. För att stärka Nordens ställning inom välfärdsteknologi startar i februari innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Rullatorn och hörapparaten är två hjälpmedel som blivit vardag. Nya hjälpmedel hittar sin marknad, exempelvis servohandsken som ger extra kraft till personer med svaga händer.

Nu söker de nordiska huvudstäderna tillsammans med samarbetsorganisationen Nordic Innovation efter framtidens idéer, koncept och lösningar. Genom innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge ska idéer, tankar och koncept från medarbetare inom omsorgen, personer med funktionsnedsättning, studenter, etablerade företag och offentliga organisationer fångas upp och de bästa bli verklighet.

Tävlingen pågår under ett och ett halvt år. De bästa koncepten kommer att få stöd med utveckling, prototyptester i någon av de deltagande städerna samt stöd att göra en affärsplan. Första pris är en miljon norska kronor.

The Nordic Independent Living Challenge svenska del lanseras under Mötesplats för Välfärdsteknologi och E-hälsa på Kistamässan den 21-22 januari. Stockholms äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) och äldrenämndens ordförande Torun Boucher (V) deltar del av tiden.


Läs mer om tävlingen på

www.realchallenge.info

För personer med funktionsnedsättning och äldre kan en teknisk lösning vara skillnaden mellan att vara oberoende och att behöva omfattande hjälp. För att stärka Nordens ställning inom välfärdsteknologi startar i februari innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

Läs vidare »
Media-no-image

Tryggt och trevligt nyår i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 11:32 CET

Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Slussen blir, som tidigare år, en fyrverkerifri zon på nyårs-atten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och även bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad och Skansen bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri.

Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till en gratis orgelkonsert i Stadshuset.

Den fyrverkerifria zonen vid Slussen innebär att man inte får ta med sig egna fyrverkerier in på ett avspärrat område. Bakom initiativet står Stockholms stad, Stockholms läns landsting/trafikförvaltningen, Polisen och Storstockholms brandförsvar.

Området i anslutning till Slussens tunnelbanestation, inklusive Södermalms torg, nedre delen av Katarinavägen och Skeppsbron berörs. Ett större område är avspärrat för biltrafik och kollektivtrafiken på övre delen av Slussen påverkas också. De flesta avspärrningarna beräknas gälla mellan kl 21.00 och ca 01.30.

På nyårsdagen, den 1 januari kl 14.00, bjuder Stockholms stad på en orgelkonsert i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Organist är Mattias Wager. Portarna öppnar kl 13.30. Det är fri entré, dock är antalet platser begränsat.

För frågor om:

  • den fyrverkerifria zonen och avspärrningarna, kontakta Christina Rapp Lundahl, stadsdelsdirektör, Södermalms stadsdelsförvaltning (tel 08-508 12 010)
  • kollektivtrafiken, kontakta SLs presstjänst (tel 08-686 15 50)
  • orgelkonserten, kontakta Svante Hådell, protokollchef, Stockholms stad (tel 08-508 29 068)

Mer information finns också på www.stockholm.se, www.sl.se, www.polisen.se/stockholm, www.storstockholm.brand.se samt på www.skansen.se.

Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Slussen blir en fyrverkerifri zon på nyårsnatten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och även bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad och Skansen bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri. Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till en gratis orgelkonsert i Stadshuset.

Läs vidare »
Yb1nnpg4raloryvnacpo

Julgranarna kan värma 4 000 lägenheter i ett år

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 08:00 CET

En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla Sveriges tre miljoner julgranar återvanns skulle det räcka för att värma ungefär 4 000 lägenheter under ett år.

Aonipft0fnrnqdzuzdvj

Arkitekt utsedd för utveckling av Stadsbiblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:10 CET

Nu har en arkitekt handlats upp för att utveckla och rusta upp Stadsbiblioteket. Det blir brittiska Caruso St John Architects, som tillsammans med Scheiwiller Svensson får uppdraget.

Yh0hjyiij43kygtlubwd

75-års jubileum på Medborgarhuset och dialog om framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 09:11 CET

På lördag firar Stockholms stad Medborgarhuset 75 år med ett särskilt jubileumsprogram. På programmet står bland annat husvisningar, konserter, prova-på-aktiviteter och visning av verksamheterna. Samtidigt passar staden på att möta medborgare och föra en dialog om framtiden.

Lkdtvo0wczcgpxgk7xd0

Stan är full av glitter

Pressmeddelanden   •   2014-11-22 15:30 CET

Nu tindrar Stockholm lite extra mot dig. Idag tändes julbelysningen. Runt om i city kan omgivning, boende och förbipasserande njuta av 710 708 lampor som tillsammans bildar 35 juliga installationer.

Uaq52ho4kfkcfj3yxud2

Klimatsmart och styrd belysning i Stockholm - Djurgården och Bromma

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 16:30 CET

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysning helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av ljusstyrning och LED-­‐belysning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och samtidigt spara energi.

Media-no-image

​Ny leverantör av skolskjuts för ensamåkande barn ska upphandlas

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 16:52 CET

Idag träffades representanter för serviceförvaltningen i Stockholms stad och Samtrans återigen för att diskutera problemen med vissa skolskjutsar. Resultatet blev att Samtrans förlorar rätten att köra ensamåkande barn.

Vid dagens möte framförde serviceförvaltningen att staden gör avdrag på ersättningen till Samtrans. Det innebär att transporterna av ensamåkande barn lyfts ur avtalet och framöver kommer att skötas av en annan leverantör.

– Vi väljer den här åtgärden då vi anser att Samtrans inte fullgör sina åtaganden, det finns fortfarande för stora brister, säger Christer Edfeldt, tillförordnad direktör på serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningen kommer omgående att påbörja en upphandling för att hitta en ny leverantör av skolskjuts för ensamåkande barn. Senast 1 mars 2015 ska ett avtal börja gälla. Cirka 130 barn berörs av dagens åtgärd som accepterats av Samtrans.

Fakta

Samtrans Skol- och handikapptransporter i Stockholm är stadens leverantör av persontransporter från och med 1 juli 2014. Uppdraget omfattar skolskjuts och resor för personer med funktionsnedsättning, för barn i förskolan, elever i grundskolan, vuxna inom daglig verksamhet och äldre inom dagverksamhet. Under hösten har Samtrans haft problem att följa de åtaganden som finns i avtalet vilket resulterat i förseningar av vissa transporter.

Vid frågor, kontakta:

Christer Edfeldt
tillförordnad förvaltningsdirektör 
Telefon: 08-508 11 815/076-12 11 815
E-post: christer.edfeldt@stockholm.se

Idag träffades representanter för serviceförvaltningen i Stockholms stad och Samtrans återigen för att diskutera problemen med vissa skolskjutsar. Resultatet blev att Samtrans förlorar rätten att köra ensamåkande barn.

Läs vidare »
Vof5w9gjdbfistpgh6wu

Nu tändas 700 000 stockholmsljus

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:38 CET

På lördag blir Stockholm ljusare. Då tänder staden drygt 700 000 juleljus runt om i city. Jul- och ljusälskare hälsas hjärtligt välkomna till invigningen som sker med pompa och ståt i hjärtat av Stockholm, på Sergels Torg.

Media-no-image

Månadens stockholmare november - Karin Wanngård

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:32 CET

Redan från unga år var politiken en självklar del i Karin Wanngårds liv – samhällsfrågor diskuterades ofta vid middagsbord, och hon säger sig alltid haft ett stort rättvisepatos.

–Politik för mig betyder dels bildning, att man ständigt lär sig om hur samhället fungerar, men det handlar också om viljan att förändra, och i mitt tycke förbättra, menar hon. 

Som 19-åring blev Karin Wanngård invald i Stockholms stads kommunfullmäktig, först som ersättare sedan som ledamot.  År 2011 tog hon steget till att bli heltidspolitiker, som socialdemokratiskt oppositionsborgarråd. Efter kommunalvalet 2014 valdes hon till Stockholms finansborgarråd.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som finansborgarråd?

–Det är naturligtvis en stor utmaning eftersom jag har väldigt höga ambitioner för Stockholm; att satsa på skolan, pressa ner arbetslösheten och få bort ungdomsarbetslösheten samt att bygga fler bostäder. Jag vet att det är högt satta mål, men jag kommer göra allt jag kan för att det ska bli verklighet. Vi har väldigt kompetenta medarbetare i den här staden och en effektiv och bra förvaltning, jag känner mig trygg med att vi kommer kunna utveckla Stockholm i en positiv riktning.

Den fråga som ligger Karin Wanngård allra närmast om hjärtat är stadens barn och deras utveckling.

– Dels handlar det om vad vi lämnar över till våra barn och barnbarn när det gäller miljöfrågor och bostäder, men också om deras uppväxtvillkor och rätten till lika möjligheter.

Största utmaningen är att minska segregationen.

– I Stockholm finns både de fattigaste och rikaste stadsdelarna i landet. Alla stockholmare har inte samma möjligheter, det handlar om vilket boende man har, hur man klarar skolan och möjligheterna till att få ett jobb. Det är en jätteutmaning som kommer att ta tid, men det måste ändå vara en stark målsättning för stadens hållbara utveckling.

Läsa hela intervjun på stockholm.se.

 

Redan från unga år var politiken en självklar del i Karin Wanngårds liv – samhällsfrågor diskuterades ofta vid middagsbord, och hon säger sig alltid haft ett stort rättvisepatos. –Politik för mig betyder dels bildning, att man ständigt lär sig om hur samhället fungerar, men det handlar också om viljan att förändra, och i mitt tycke förbättra, menar hon.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • asa.maria.jackson@stockholm.se
  • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern