Media-no-image

Förbättrad framkomlighet och säkerhet vid Fridhemsplan

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 11:32 CEST

Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Situationen vid Fridhemsplan ska förbättras för alla trafikantgrupper – både när det gäller trafiksäkerheten och framkomligheten.

Alla vänstersvängar i korsningen kommer att tas bort för att förstärka säkerheten för oskyddade trafikanter och ge bättre förutsättningar för busstrafikens framkomlighet. Cyklister får mer utrymme då fler cykelbanor och cykelfält anläggs. Genomgående cykelförbindelser skapas i nord- och sydgående riktning längs S:t Eriksgatan, vilket förbättrar både trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister avsevärt.

Biltrafikens framkomlighet försämras inte, men de som idag använder vänstersvängarna i korsningen måste köra andra vägar.


Bakgrund

Korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan är en av Stockholms mest olycksdrabbade. I mars 2012 godkände Trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till inriktning av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen.

Parallellt med studier i korsningen gällande trafiksäkerhetsproblemen bedrev staden i samarbete med SL en studie angående bussframkomligheten. Det resulterade i ett antal planerade åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinjer 1,3 och 4 via korsningen och på det kringliggande nätet.


Mer information

Se bifogad karta. Mer information på stockholm.se/fridhemsplan

Kontaktperson: Erik Johansson, kommunikatör, trafikkontoret.
Telefon: 08-508 261 35
E-post: erik.g.johansson@stockholm.se

 


Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Läs vidare »
Qesxrnhrhekernvxasgh

Södermalm tredje coolaste stadsdelen i världen

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 14:26 CEST

Södermalm har långa upplysta sommarnätter. I stadsdelen finns minimalistiska fåtöljer och vintagebutiker i toppklass. Cool och Stockholm är i huvudsak synonymt. Så lyder en del av motiveringen för Södermalm i Stockholm då tidsskriften Vogue listar de coolaste stadsdelarna i världen

Media-no-image

Fler offentliga toaletter och cykelpumpar i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 19:33 CEST

Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

De publika toaletterna blir reklambefriade om nämnden så önskar, vilket underlättar utplaceringen i miljöer där reklam olämplig. Samtliga toaletter kommer också vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

- Stockholmarna ska få största möjliga nytta för de avtal som kontoret tecknar. Det är glädjande att
det nu tecknade reklamavtalet ger stockholmarna fler toaletter och cyklisterna får fler platser i den offentliga miljön för att pumpa sina cyklar. Det nya avtalet är en bra kombination av reklammöjligheter och fler nyttigheter för stockholmarna i den allmänna miljön, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

 • Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog 2013-06-13 åt trafikkontoret att förbereda tecknande av ett nytt tjänstekoncessionsavtal under upphandlingsliknande former.
 • Trafikkontoret har genomfört en process utifrån LOU:s former för en så kallad förhandlad upphandling. Processen har resulterat i ett tilldelningsbeslut som trafiknämnden fattade beslut om trafiknämnden den 28 augusti 2014.
 • Tilldelningsbeslut innebär i korthet att:
  - Publika toaletter (den så kallade huvudnyttigheten) ökar med cirka 250 procent.
  - Trafiknämnden erhåller cirka 75 cykelpumpar på offentlig plats (mot dagens 17 stycken).
  - Avtalstiden kortas med cirka 50 procent.
 • De publika toaletterna blir dessutom reklambefriade om nämnden så önskar.
 • Samtliga toalettenheter inrymmer också en toalett som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i enlighet med ”Stockholmsmodellen”.
 • Det vinnande anbudet är JCDecaux Sverige AB.

  Vid frågor eller för ytterligare information kontakta:
  Torkel Kjellman, utredningssekreterare, trafikkontoret, tfn 08-508 26 043,
  e-post torkel.kjellman@stockholm.se 

Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

Läs vidare »
E64bsfelpjyhrdejgzcd

H.M. Drottningen inviger nytt Barnahus i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 07:00 CEST

Onsdagen den 27 augusti inviger H.M. Drottningen Barnahus Stockholm. Barnahuset kommer att vara Europas största barnahus där socialtjänst, polis, landsting och åklagare gemensamt arbetar för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande.

Mcnczggrrwol2wwuxssw

Hammarby Sjöstad får utegym

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 11:39 CEST

Nu står ytterligare ett utomhusgym redo för stockholmarna. Tisdagen den 26 augusti klockan 17 inviger Södermalms nämndordförande Christoffer Järkeborn ett utegym i Hammarby Sjöstad. Efter invigningen finns det sammanlagt 38 utegym i Stockholms stad. Journalister är välkomna att delta!

Media-no-image

Invigningen av Tanto strandbad ställs in

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 13:42 CEST

Efter den tragiska dödsolyckan vid Tanto strandbad söndagen den 3 augusti kommer invigningen av det nya badet att ställas in. Åtgärder har redan vidtagits för att höja säkerheten på badet.

Invigningen av Tanto strandbad skulle ha skett onsdagen den 6 augusti klockan 13.00. Badet som har fått nya bryggor med ett hopptorn och en ny sandstrand med palmer, stod färdigt den 16 juli och har sedan dess besökts av tusentals personer.

Följande åtgärder har redan vidtagits med anledning av olyckan:

 • Skylt har satts upp om att endast en person i taget får hoppa från hopptornet.
 • Halkskydd har monterats på tornets hoppavsatser.
 • Skyddsräckena har förlängts för att förebygga risken att hoppa på varandra
 • Ytterligare en badstege har satts fast på bryggan, så de badande har möjlighet att ta sig upp på bryggan från två håll.

Vid frågor kontakta:
Anette Craas
telefon 08-508 27 721 
e-post: anette.craas@stockholm.se

Efter den tragiska dödsolyckan vid Tanto strandbad söndagen den 3 augusti kommer invigningen av det nya badet att ställas in. Åtgärder har redan vidtagits för att höja säkerheten på badet.

Läs vidare »
Media-no-image

Invigning av Tanto citystrandbad

Pressmeddelanden   •   2014-08-04 11:07 CEST

Välkommen till invigning av det nya citystrandbadet i Tanto onsdagen den 6 augusti.
Festligheterna pågår mellan klockan 13.00 och 15.00.
Det bjuds bland annat på musik, förfriskning och uppvisning.
Invigningen den 6 augusti är ett samarrangemang mellan Stockholms stads idrottsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och idrottsrörelsen.

Preliminärt program för dagen:

13.00 Badvett och livräddning med instruktörer från idrottsförvaltningen

14.00 Invigningstal av stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) och ordförande Södermalms stadsdelsnämnd, Christoffer Järkeborn (M)

14.15 Spex och simhopp med aktiva från Stockholmspolisens IF - simhoppning

14.30 Musikunderhållning med Urkraft, förfriskning och mingel

15.00 Festligheterna avslutas


Välkomna!

Olof Öhman                                           Christina Rapp Lundahl
Förvaltningschef                                    Stadsdelsdirektör
Idrottsförvaltningen                                Södermalms stadsdelsförvaltning


Vid frågor kontakta gärna:
Anette Craas
telefon 08-508 27 721
e-post: anette.craas@stockholm.se

Välkommen till invigning av det nya citystrandbadet i Tanto onsdagen den 6 augusti. Festligheterna pågår mellan klockan 13.00 och 15.00. Det bjuds bland annat på musik, förfriskning och uppvisning. Invigningen den 6 augusti är ett samarrangemang mellan Stockholms stads idrottsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och idrottsrörelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Petra Marklund utnämnd till Månadens stockholmare

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 09:08 CEST

För hennes personliga och glädjefulla sätt att föra allsångstraditionen vidare, och för att hon lockar fler att besöka och uppleva vår stad, utses Petra Marklund till Månadens stockholmare i juli.

”Evenemanget Allsång på Skansen placerar Sommarstockholm i hjärtat på både stockholmare och besökare. Årets programledare, stockholmaren och världsartisten Petra Marklund, för allsångstraditionen vidare samtidigt som hon bidrar till stadens attraktivitet och lockar fler att besöka och uppleva vår stad.”

Så låter juryns motivering till varför Petra Marklund utses till Månadens stockholmare i juli.

Vad är det bästa med Stockholm?
– Att det är så vackert! Vatten överallt. Jag har rest massor och har många städer att jämföra med, men Stockholm är oslagbart. Det är härligt att kunna känna en sådan kärlek till sin hemstad.

Vilken är din favoritplats?
– Det är så många. Djurgårdskanalen är fantastisk. Där kan jag lägga mig på en brygga och nästan känna som att jag är på mitt landställe utanför Sjösala. Sedan finns ju så många bra restauranger med smaker från hela världen, till exempel Bar Central som specialiserat sig på det centraleuropeiska köket och som har massor av roliga ölsorter.


Vilket tips ger du den som besöker Stockholm för första gången?
– Kom på sommaren och åk ut i Stockholms skärgård.

Läs en längre intervju med Petra Marklund på stockholm.se/manadens. Här finns även intervjuer med tidigare Månadens stockholmare.


För hennes personliga och glädjefulla sätt att föra allsångstraditionen vidare, och för att hon lockar fler att besöka och uppleva vår stad, utses Petra Marklund till Månadens stockholmare i juli.

Läs vidare »
Media-no-image

Regnbågsflaggor vid Stadshuset under Stockholm Pride

Pressmeddelanden   •   2014-07-11 11:01 CEST

Stockholm är en mångsidig och upplevelserik stad där alla är välkomna. Under Stockholm Pride markerar staden vikten av öppenhet genom att låta regnbågsflaggan vara hissad vid Stockholms Stadshus.

Stockholms stad har under flera år gett stöd till Stockholm Pride. Festivalen har växt till Nordens största pridefestival, förra året sågs den välkända paraden av över 600 000 personer. Därmed är Stockholm Pride ett viktigt inslag i stadens strävan mot att bli en än mer mångsidig och upplevelserik stad.

I stadens vision ”Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” tydliggörs att ingen ska känna sig otrygg på stadens gator och torg. Stockholm ska vara en tillgänglig och jämlik stad där människor med olika bakgrund kan mötas och knyta kontakter. För att markera vikten av öppenhet kommer staden låta regnbågsflaggan vara hissad vid Stadshuset under hela Stockholm Pride. Flaggorna kommer hänga sida vid sida med stadens stadsvapen S:t Erik och EU-flaggan.

Sedan tidigare är det också klart med extrainsatta vigseltider i Stadshuset under Stockholm Pride. Läs mer om extrainsatta vigslar här.

Stockholm Pride pågår mellan 28 juli och 2 augusti, bland annat på Östermalms IP och i Kulturhuset Stadsteatern.


Stockholm är en mångsidig och upplevelserik stad där alla är välkomna. Under Stockholm Pride markerar staden vikten av öppenhet genom att låta regnbågsflaggan vara hissad vid Stockholms Stadshus.

Läs vidare »
Media-no-image

Tyck till om framtidens Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 10:11 CEST

Stockholms stad uppdaterar sin vision och vill att stockholmarna genom hashtag #stockholm2030 berättar hur Stockholm ska vara år 2030 för att vara en stad i världsklass.

För sju år sedan, i juni 2007, beslutade kommunfullmäktige i Stockholm om stadens långsiktiga vision ”Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass”. Sedan dess har mycket hänt. Stockholm växer snabbare än vi då trodde och visionen revideras nu. I det arbetet vill vi gärna ha med stockholmarnas tankar om den framtida staden.

År 2007 trodde vi att Stockholm skulle vara en miljonstad 2030, men nu ser det ut som staden kommer att ha en miljon invånare redan till 2020. Det beror på att allt fler väljer att flytta hit samtidigt som vi lever längre och fler barn föds.

-  Dessa förändrade förutsättningar, med en snabbare befolkningstillväxt, ställer nya krav på oss i Stockholms stad. Vi behöver fortsätta att erbjuda bra service till allt fler stockholmare, planera stadsdelar och bygga bostäder samtidigt som framkomligheten ska fungera och kraven på en grön stad ska tillgodoses, säger Stockholms stadsdirektör Irene Svenonius. Med en vision i ryggen kan vi samla krafterna.

Tjänstemän i staden har arbetat fram ett förslag till reviderad vision som nu är ute på remiss. Förslaget bygger på analyser av utvecklingstendenser och framtidsutsikter inom ett antal olika områden.  Fokusgrupper med stockholmare, representanter från näringslivet och utbildningsväsendet har också varit med och gett underlag till förslaget. Nu vill Stockholms stad ge möjlighet för alla stockholmare att berätta om hur deras framtida Stockholm ska vara. Fram till 10 september pågår remissen, därefter sammanställs underlaget inför ett beslut i kommunfullmäktige.

-  Stockholmarna är ju de som varje dag upplever och använder de tjänster som vi erbjuder. Därför är deras åsikter om stadens framtid viktiga för oss, säger Irene Svenonius.

För att utveckla kvaliteten i sina tjänster gör Stockholms stad regelbundna mätningar av hur stadens tjänster upplevs. För att berätta om sin syn på hur ett Stockholm i världsklass ska vara uppmuntrar vi stockholmarna att använda hashtag #stockholm2030. Där kan alla ge sitt bidrag i sociala medier om stadens utveckling och framtid. Det går också att skicka epost till vision2030.slk@stockholm.se.

Läs hela förslaget till reviderad vision på stockholm.se/vision2030. 


Stockholms stad uppdaterar sin vision och vill att stockholmarna genom hashtag #stockholm2030 berättar hur Stockholm ska vara år 2030 för att vara en stad i världsklass.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • aspea.magjria.jacnpfckwjsohun@owstspockholm.se
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En stad där alla kan växa

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2022. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans skapar och förverkligar stadens 38.000 medarbetare det som ska bli ett Stockholm i världsklass.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern