Media no image

Trafikstörningar väntas i samband med amerikanske vicepresidenten Joe Bidens besök

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 12:00 CEST

Med anledning av vicepresidenten Joe Bidens besök i Stockholm den 24-25 augusti väntas trafikstörningar i stora delar av Stockholmsområdet.

Särskilt kommer Stockholms innerstad och de större vägarna till och från Arlanda att påverkas.

Vissa delar av city stängs helt för trafik. Det gäller främst området kring Strömkajen, Hamngatan, Centralen-Gamla stan och runt slottet.

De trafikslag som påverkas är bil-, buss- och i viss mån båttrafik. Även gång- och cykeltrafik kan påverkas närmast de avspärrningar som görs i innerstaden. Bilister uppmanas att ställa bilen hemma och åka kollektivt.

Kollektivtrafikresenärer rekommenderas att i första hand använda sig av den spårbundna trafiken det vill säga tunnelbana och tåg.

Räkna med att resan kan ta längre tid än vanligt.

Följ tillfällig skyltning och information om begränsningar under besöket. Ta del av aktuell trafikinformation via Radio Stockholm och på nedanstående webbsidor:

Löpande trafikinformation Trafik Stockholm, www.trafiken.nu
Stockholms stad, www.stockholm.se
Trafikverket, www.trafikverket.se
Polisen, www.polisen.se
SL, www.sl.se

Waxholmsbolaget, www.waxholmsbolaget.se

Kontakt: Anders Porelius, pressansvarig trafikkontoret Stockholms stad, 076-1226137

Med anledning av vicepresidenten Joe Bidens besök i Stockholm den 24-25 augusti väntas trafikstörningar i stora delar av Stockholmsområdet.

Läs vidare »
Nq7dizi6phfdaeauz4i4

Stockholms stad arrangerar hållbara samtal under kulturfestivalen

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2016 06:29 CEST

Vilka uppoffringar är vi egentligen beredda att göra för att leva mer klimatsmart? Under fem dagar på Stockholms Kulturfestival 2016 kommer sammanlagt 20 paneldeltagare från näringsliv, kultur, civilsamhälle och vetenskap filosofera kring livsstilar, värderingar, och framtidsvisioner. Välkomna till hållbara samtal om en stad i förändring.

G00dttpnvdodr6lpaebz

​​Staden köper fastigheten Atlas 6 i Gamla stan – förskolan blir kvar

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 10:59 CEST

Stockholms stift äger fastigheten Atlas 6 på Skomakargatangatan 30 i Gamla stan. I fastigheten har den kommunala förskolan Nicolaigården verksamhet. Stockholms stift vill nu sälja fastigheten och köpare blir Stockholms stad. Staden köper fastigheten för att även i fortsättningen kunna erbjuda en kommunal förskola i Gamla stan.

Bafzpyxrussjdda0cbko

Cyklister tillåts cykla i båda riktningar på enkelriktade gator

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 10:10 CEST

Med start på Kungsholmen den 14-16 juni öppnar Stockholms stad upp för dubbelriktad cykling i 50 kvarter där det idag är enkelriktad trafik för motorfordon. Efter sommaren skapar vi samma möjlighet i ytterligare 200 kvarter i innerstaden och i några utvalda delar av ytterstaden.

V7wbzmarfcz0qxzsw7q3

Nya Norrmalmstorg invigt

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 15:06 CEST

Nu är upprustningen av Norrmalmstorg klar. Nya möbler, fler cykelparkeringar och öppnare gångstråk är några av de förbättringar som gör torget till en mer tillgänglig och attraktiv mötesplats.

Media no image

Stockholms stads kulturrapport 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 10:02 CEST

Stockholms stad satsade 1,26 miljarder kronor på kulturverksamheter varav 864 miljoner inom kulturförvaltningen. Sett över en sexårsperiod mellan 2011 och 2016 har det samlade stödet till det fria kultur- och föreningslivet ökat med drygt 43 miljoner kronor eller 27 procent.

Befolkningsökningen ställer krav på stadens snabba utbyggnad av bostäder, gator och torg. Men den nya staden behöver mer än så för att utvecklas, ett kulturinnehåll som ger infrastrukturen liv och invånarna glädje och upplevelser. Vi lever i en stad i förändring – vilken är kulturens roll? Två av de viktigaste kultur- och samhällspolitiska utmaningarna är:

 • Kultur för mångfald och en sammanhållen stad – kulturen behöver nå ut på nya platser och möta flera behov hos Stockholms invånare.
 • Plats för kultur och kreativitet när staden växer – Stockholms snabba tillväxt och internationella attraktion innebär ett ökat behov av mötesplatser och kulturlokaler för både konstnärliga upplevelser och kulturproduktion i olika format.

Årets kulturrapport släpps under den årliga Nordiska kulturkonferensen för politiker och tjänstemän från de nordiska huvudstäderna som i år hålls i Stockholm.

2015 i korthet:

 • Stockholms stad satsade 1,26 miljarder kronor på kulturverksamheter varav 864 miljoner inom kulturförvaltningen.
 • Sett över en sexårsperiod mellan 2011 och 2016 har det samlade stödet till det fria kultur- och föreningslivet ökat med drygt 43 miljoner kronor eller 27 procent.
 • Festivalerna ”We Are Sthlm”, Stockholms Kulturfestival och
 • ”Kulturnatten” satte nytt publikrekord med totalt 990 000 besök.
 • Besöken till Stockholms stadsbibliotek fortsätter att öka och även lånen ökar något. Stadbiblioteket är Sveriges största folkbibliotek med 9,8 miljoner besökare och 4 miljoner lån. Utlån av barnböcker ökade med totalt med 6 procent. Av de totala besöken ökar de virtuella besöken med 13 procent medan de fysiska besöken minskar med 3 procent.
 • Stockholms stadsbiblioteks lässatsning resulterade i ökade besök av barn i förskolan med 8 procent.
 • Kulturskolan, störst i sitt slag i Europa, ökade antalet elevplatser till ca 16000 varav över 50 procent utgörs av musikkurser.
 • El Sistema, en musikverksamhet för barn i socialt utsatta områden fortsatte att växa och nådde nära 1 000 barn.
 • Liljevalchs konsthall hade över 168 000 besökare varav 91 000 på Vårsalongen vilket återigen innebar nytt publikrekord. Utställningen Urban Bodies – Fashion Looks Forward röstades fram till ”Årets utställning 2015”.

Kulturrapporten finns att ladda ner på www.stockholm.se/kulturrapport2016

Kulturrapport 2016 kommunicerar statistik på ett tillgängligt sätt och presenterar Stockholms stads kulturförvaltnings verksamheter* med siffror som visar på året som gått och utvecklingen över tid. I årets kulturrapport beskriver förvaltningen också två av de viktigaste kultur- och samhällspolitiska utmaningarna i ett snabbt växande Stockholm.

För kontakt:
Tomas Andersson
Tf kommunikationschef
tomas.j.andersson@stockholm.se
076-123
19 87

* Kulturförvaltningen omfattar Stockholms stadsbibliotek med

ca 40 bibliotek, Kulturskolan med ca 16 000 elever, El Sistema som tillhör Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia – forskning och förlag. Evenemangsavdelning arrangerar Kulturnatt Stockholm och stadens två stora festivaler i augusti, Stockholms Kulturfestival och ungdomsfestivalen We Are Sthlm.

Stockholms stad satsade 1,26 miljarder kronor på kulturverksamheter varav 864 miljoner inom kulturförvaltningen. Sett över en sexårsperiod mellan 2011 och 2016 har det samlade stödet till det fria kultur- och föreningslivet ökat med drygt 43 miljoner kronor eller 27 procent.

Läs vidare »
Oa1vh4ijrdqf522muyfw
Vwhms5qiighd1neohsz0

Samråd om detaljplan för ny bussterminal vid Slussen

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 07:00 CEST

I dag börjar samrådet om detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm. Samrådsmaterialet finns tillgängligt såväl digitalt som fysiskt. Fram till och med 12 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter.

Ekhrszbmsyzxshsanrti
Vwhms5qiighd1neohsz0

KTH Arkitekturskolan är Årets Stockholmsbyggnad 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 17:16 CEST

Nya Arkitekturskolan vid KTH tog hem priset som Årets Stockholmsbyggnad 2016.

Ltbznsdu1itdfjnif909

Prata gång och cykling med oss på stan 26 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 12:11 CEST

Stockholms stad och Naturskyddsföreningen träffar cyklister och gående i Stockholm i morgontrafiken för att prata om hållbart resande. Representanter på plats berättar om stadens satsningar, samtidigt som vi vill få stockholmarna att reflektera kring sitt eget resande.

Zoxqr1yimklpfts7kemz
Vwhms5qiighd1neohsz0

Årets Stockholmsbyggnad 2016 presenteras

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:34 CEST

Stockholmarna har gjort sitt val – Årets Stockholmare 2016 är utsedd. Vinnaren presenteras på torsdag.

Kontaktpersoner 39 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Trafikkontoret
 • anders.porelius@stockholm.se
 • 08-508 262 82
Strategiskt och operativt ansvarig för Trafikkontorets mediakontakter.

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg exploateringskontoret
 • Pressansvarig exploateringskontoret, Kommunikationsansvarig Hagastaden
 • anna.naslund@stockholm.se
 • 08-508 265 31
Presskontakt exploateringskontoret.

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • sakgra.sundekwlilgus.ritter@ftfvcystociccjkhollpbbm.se
 • +46 76 122 93 13
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
 • marie.mansson@stockholm.se
 • 08 508 27 535
 • 076 122 75 35
Kommunikationschef stadsbyggnadskontoret

 • Presskontakt
 • Pressansvarig stadsbyggnadskontoret
 • Pressfrågor och mediakontakter för stadsbyggnadskontoret
 • olle.castelius@stockholm.se
 • 0761227441
 • 0850827441

Om Stockholms stad

En jämlik och hållbar stad

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2020.

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans med stockholmarna skapar och förverkligar stadens 40.000 medarbetare den växande staden.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern