Skip to main content

Annika Billström vill se åtgärder emot sabotaget i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 18:32 CEST

”Våra resenärer drabbas av ett samhällsproblem som har sina rötter långt utanför SL:s ansvarsområdet. SL har ingen möjlighet att lösa problemen på egen hand”, säger i dag SL:s vd Lennart Jangälv i en av morgontidningarna.

Som svar på detta inbjuder Annika Billström, finansborgarråd i Stockholms stad länspolismästaren, SL:s vd och styrelseordförande, kommunstyrelseordföranden i Nynäshamn och ordföranden i Tensta och Farsta stadsdelsnämnd till ett möte på onsdag nästa vecka för att tillsammans ta fram åtgärder som kan möta det sabotage och våld som riktas mot kollektivtrafiken i Stockholm.

- Lennart Jangälv har rätt. Den senaste tiden har vi alla kunna läsa i tidningarna om stenkastning mot bussresenärer i Tensta och tunnelbanan i Farsta. Cyklar och andra hinder som läggs ut på spåren och ungdomsgäng som med hot, våld och vandalisering riskerar framtiden för tågtrafiken i Nynäshamn. Det är en skrämmande utveckling som snabbt och målmedvetet måste mötas av åtgärder som kan sätta stopp för detta, säger Annika Billström, finansborgarråd (s) i Stockholm stad.

- Kortsiktigt krävs insatser från stadsdelsnämnderna, socialtjänsten och polismyndigheten. Långsiktigt måste ytterligare förebyggande insatser genomföras. Det gäller skolan, fritidsverksamheten, föräldrasamverkan, flera aktiva vuxna samt polisinsatser. De problem som de här gängen orsakar ska ses och behandlas som ett samhällsproblem. Och ytterst handlar det om tryggheten för oss stockholmare, säger Annika Billström.