Skip to main content

Budget 2005 - en satsning på konsumentverksamheten

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 13:51 CEST

Stockholm stads budget för 2005 innebär en utökad satsning på konsumentverksamheten. Konsumentvägledarna i stadsdelarna får ett tillskott på 9 miljoner kronor och konsumentnämnden får en miljon extra.

Stadsdelsnämnderna tillförs 9 miljoner kronor för konsumentvägledning. Verksamheten ska ge ökade möjligheter för den enskilde att förändra sin livsstil och på så sätt bidra till både en hållbar konsumtion och förbättrad hälsa. Riktad information, särskilt till unga ska utökas.

- Konsumentvägledningen är en av medborgarna uppskattad och efterfrågad service. Genom tillskottet och genom samverkan mellan konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna och andra facknämnder kommer vi att kunna erbjuda en allt bättre konsumentservice. Det ska vara både enkelt och smart att vända sig till sin konsumentrådgivare för goda råd, säger Christopher Ödmann (mp).

Konsumentnämnden får en extra miljon (totalt 11 mkr), bland annat för att inrätta en speciell kostenhet. I budgeten föreslås nämnden att inom ramen för kompetensfonden initiera ett kompetensutvecklingsprojekt kring kostfrågor tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden kommer därutöver vara drivande bland annat i arbetet med att ta fram märkning av restauranger. Även i denna fråga föreslås nämnden att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden initiera kompetensutvecklingsprojekt.

- Mat är en ständigt aktuell fråga som engagerar många stockholmarna. Det gäller flera olika aspekter såsom pris, kvalitet, ursprung, belastning på miljön och tillgänglighet. För konsumentnämndens del kommer detta bland annat innebära att man via sin hemsida informera om de restauranger som blivit godkända vid miljöförvaltningens kontroller.

För mer information:

Christopher Ödmann (mp)
Gruppledare, ordförande i konsumentnämnden
Tel. 070 - 47 29 607

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad