Skip to main content

Ingen trängselskatt på Norra Länken

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 14:00 CEST

-  Trängselskatten är den enskilda åtgärd som har gjort mest för att öka framkomligheten och minska miljöbelastningen från trafiken, säger trafikdirektören i Stockholms stad, Per Anders Hedkvist. Trafikminskningen har dessutom hållit i sig trots att befolkningen i regionen ökar kraftigt. I samband med att Norra Länken blir klar måste vi se över betalstationernas placering.

Föreslagna förändringar
När Norra Länken öppnar förbinder den Lidingö och Värtan med E4 och Essingeleden. I förslaget till justerad trängselskattezon rekommenderas att Norra Länken läggs utanför zonen och hanteras på samma sätt som Essingeleden idag .  

Förslaget innebär att betalstationer placeras på Norra Länkens på- och avfarter.  När man lämnar länken med bilen för att åka in i innerstaden får man betala trängselskatt. I Hagastaden föreslås gränsen för trängselskatt gå genom den nya Norra Stationsparken, där betalstationer placeras.

- Genom att göra Norra Länken avgiftsfri avlastas Bergshamravägen och lokalgatorna i Stockholm och Solna, säger regionchef Helena Sundberg på Trafikverket. Förslaget innebär också att systemet blir enhetligt i och med att Lidingöundantaget tas bort.

Beslutsgången
Förslaget kommer nu upp till behandling i trafiknämnden i Stockholms stad. Trafikverket och Stockholms stad kommer därefter att gemensamt skicka in förslaget för beslut, en s k framställan, till Regeringen. Förändringarna kan träda i kraft först när Norra länken och de övriga nya vägarna öppnar, tidigast 2015.

Trängselskatten infördes för att:
- Minska trängseln. Med hjälp av den differentierade kostnaden kan en del välja att vid högtrafik avstå från resor, resa vid andra tidpunkter, resa flera i varje fordon eller välja andra transportslag, som cykel eller kollektivtrafik.

 

Mer information:

Trafikverket
Lotten Lindmark, Projektledare
lotten.lindmark@trafikverket.se
Telefon: 010- 123 62 12, 070 – 260 77 34

Trafikkontoret
Mattias Lundberg, avdelningschef
mattias.lundberg@stockholm.se
Telefon: 508 260 76

Ta del av ärendet via länken
http://insyn.stockholm.se/trn/insyn.aspx?id=41

Läs mer om trängselskatter
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trangselskatter-/ 


 

Bifogade filer

PDF-dokument