Skip to main content

Knäckfrågan om flygbränsletransporter äntligen löst

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 10:44 CEST

De omdebatterade transporterna av flygbränsle från bland annat Loudden, som gått med tankbilar genom centrala Stockholm kommer att upphöra. En överenskommelse har nu träffats mellan de inblandade parterna om transporter på järnväg från Gävle till Bristaanläggningen i Sigtuna kommun.

De inblandade parterna är Banverket, A-Flygbränslehantering AB, Stockholms Hamn AB och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Ett nytt stickspårsområde för järnvägstransporter – Brista Bränslemottagning – kommer att byggas under Fortums ledning i anslutning till det nuvarande Bristaverket. Den nya överenskommelsen innebär gemensamt nyttjande av infrastrukturen av A-Flygbränslehantering AB och Fortum för bränsletransporter till Arlanda och Bristaverket. På detta sätt kommer från och med 2006 ett hundratal tankbilstransporter per dygn att ersättas med tågtransport.

- Det är väldigt tillfredsställande att den här långdragna frågan nu äntligen får en lösning, inte minst för stockholmarnas säkerhet och för miljön, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076