Skip to main content

Kraftig sysselsättningsökning i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 16:24 CEST

En rejäl ökning av sysselsättningen i Stockholms län rapporteras av arbetsgivarna inför det kommande kvartalet, oktober till december. Hela 21 procent fler av Stockholmsregionens arbetsgivare räknar med att öka antalet anställda, jämfört med de som förväntar sig en minskning under kommande kvartal. Motsvarande siffra inför kvartalet som ligger bakom oss var 1 procent.

- De här stämmer helt överens med de signaler vi fått från länets arbetsgivare under den senaste perioden. Undersökningen visar en kraftfull ökning av sysselsättningen i hela Sverige, den näst högsta i Europa, och Stockholm är den region som ökar mest. Det är också intressant att se att de framför allt är den offentliga sektorn som står för den största positiva förändringen, säger Annika Billström, finansborgarråd (s) i Stockholms stad.

- Stockholms stad satsar 20 miljarder i investeringar under mandatperioden. Det är en tydligt signal om att vi måste satsa oss ur lågkonjunkturen. Vi för också en offensiv politik för en utökad samverkan mellan det offentliga och det privata. De positiva arbetsmarknadssiffrorna är ett av många tecken på att Stockholm befäster sin position som motorn för fortsatt utveckling och tillväxt. Men det är också en signal om att företagen och arbetsgivarna är beredda att bidra till ett starkt Stockholm när högkonjunkturen kommer, säger Annika Billström.

- Nu genomför vi dessutom ett antal offensiva satsningar för att ge arbetslösa jobb. Det handlar framför allt om de arbetsmarknadsåtgärder nu möjliggörs genom kompetensfonden på två miljarder och genom de insatser som görs på utbildningsområdet, för att minska ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen bland invandrare. Detta arbete kommer att ge direkta resultat när det gäller sysselsättningen i regionen, säger Annika Billström.

Fakta:
Manpower Arbetsmarknadsbarometer är ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som har använts internationellt i mer än fyrtio år, som nu genomförs för andra gången i Sverige.

Finansroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308