Skip to main content

Miljöbilarna har kört fast hos majoriteten

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 17:10 CEST

Kristdemokraterna, Jakob Forssmed, v ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden, Telefon: 0707-75 64 07
- Satsningen på miljöbilar står och stampar. Det är oroväckande att majoriteten lämnat förarsätet när det gäller åtgärder för ökad försäljning och användning av miljöbilar. Majoriteten visar inte tillräcklig handlingskraft för att Stockholm ska klara ambitionen att bli Europas miljöbilshuvudstad, säger Jakob Forssmed, vice ordförande i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Beslutet om att införa gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar förhalas, och kraftfulla direktiv riktade till stadens förvaltningar och bolag om anskaffande av miljöbilar lyser med sin frånvaro.

- Denna passivitet duger inte. Kommunstyrelsen måste höja ambitionsnivån och införa fler, inte färre, stimulanser för miljöbilar.

- Ett redan på gränsen till defensivt mål vad gäller andelen miljöbilar kommer inte att uppnås med nuvarande takt, trots att staden har möjlighet att fatta beslut om en rad åtgärder som kan leda till att målet uppnås.

- Göteborg har nyligen infört i stort sett gratis parkering för miljöbilar och det har redan givit resultat.