Skip to main content

(mp) efterlyser akuta insatser för "gatubarn"

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 15:27 CEST

I Stockholms offentliga miljöer lever barn bland droger, hot och prostitution. Många har rymt hemifrån. En kommande SVT-dokumentär visar att läget är svårt för flera av dessa "gatubarn". Miljöpartiet efterlyser nu akuta insatser för dessa barn och ungdomar.

Efter larmrapporten om att flera barn och ungdomar lever under svåra förhållanden i Stockholms offentliga miljöer lägger miljöpartiet en skrivelse till kommunstyrelse där man föreslår man en kartläggning av antalet "gatubarn" och att åtgärder vidtas för att ta hand om dessa.

- Det är fullständigt oacceptabelt att barn lever under sådana förhållanden i Stockholm. Dessa barn far definitivt illa och det är vårt ansvar att se till att detta inte sker. Det är vår skyldighet både som människor och utifrån de åtaganden vi har gjort i FN:s barnkonvention, säger miljöpartiets gruppledare Christer Öhgren (mp)

- Vi vill att kommunstyrelsen gör en ordentlig kartläggning av antalet "gatubarn" och vidtar nödvändiga åtgärder för att hjälpa dessa, säger Christer Öhgren.

För mer information:

Christer Öhgren (mp)
Gruppledare för miljöpartiet i Stockholms stad
Tel. 08 - 508 29 657

Annie Mohl
Borgarrådssekreterare
Tel. 08 - 508 29 938

Till miljöpartiets hemsida http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiets kansli, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611