Skip to main content

Ny trafiksajt för alla Sveriges lärare - www.trafikeniskolan.se

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 10:43 CET

På den nya webbsidan trafikeniskolan.se hittar lärarna fakta, tips och idéer att använda till projektarbeten eller diskussioner i klassen. Webbplatsen är ett samarbete mellan trafikkontoren i Stockholm och Göteborg samt gatukontoret, Malmö stad.

Trafik hör till de frågor som enligt läroplanen ska vävas in i den vanliga undervisningen. Undersökningar har visat att lärarna vill ha inspiration och stöd för att veta hur man kan göra.

- Nu finns äntligen ett verktyg som lyfter in trafikfrågorna på ett spännande sätt i skolan, säger Stockholms trafikdirektör Per Aronson.

Webben är uppbyggd kring sex teman, som alla rör olika aspekter av trafik.

 Smuts och Sånt handlar om trafik och miljö.
 Rus rör trafik och alkohol.
 Staden tar upp trafik, samhällsplanering och demokrati.
 Fart och Fara berör trafik och hastigheter.
 Resan berättar om mobilitet.
 På Egen Hand handlar om hur trafikantrollen förändras beroende på ålder, färdmedel och omgivning med mera.

Förutom mängder av fakta innehåller webben frågor att reflektera över och ett urval pedagogiska tips och metoder, som visar hur man kan arbeta med trafik på ett annorlunda sätt.

Målet med trafikeniskolan.se är att utveckla elevernas attityder och värderingar, något som på sikt kan leda till att de blir medvetna trafikanter. Det i sin tur leder till en säkrare trafikmiljö och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Bakom webbplatsen står Stockholms stad, Göteborg och Malmö. Sveriges Kommuner och Landsting har också deltagit i samarbetet.


Information:
Åsa Lindgren
Projektledare och webbredaktör
Trafikkontoret i Stockholm
Telefon: 070- 472 65 42
asa.lindgren@tk.stockholm.se
Ny trafiksajt för alla Sveriges lärare
- www.trafikeniskolan.se

På den nya webbsidan trafikeniskolan.se hittar lärarna fakta, tips och idéer att använda till projektarbeten eller diskussioner i klassen. Webbplatsen är ett samarbete mellan trafikkontoren i Stockholm och Göteborg samt gatukontoret, Malmö stad.

Trafik hör till de frågor som enligt läroplanen ska vävas in i den vanliga undervisningen. Undersökningar har visat att lärarna vill ha inspiration och stöd för att veta hur man kan göra.

- Nu finns äntligen ett verktyg som lyfter in trafikfrågorna på ett spännande sätt i skolan, säger Stockholms trafikdirektör Per Aronson.

Webben är uppbyggd kring sex teman, som alla rör olika aspekter av trafik.

 Smuts och Sånt handlar om trafik och miljö.
 Rus rör trafik och alkohol.
 Staden tar upp trafik, samhällsplanering och demokrati.
 Fart och Fara berör trafik och hastigheter.
 Resan berättar om mobilitet.
 På Egen Hand handlar om hur trafikantrollen förändras beroende på ålder, färdmedel och omgivning med mera.

Förutom mängder av fakta innehåller webben frågor att reflektera över och ett urval pedagogiska tips och metoder, som visar hur man kan arbeta med trafik på ett annorlunda sätt.

Målet med trafikeniskolan.se är att utveckla elevernas attityder och värderingar, något som på sikt kan leda till att de blir medvetna trafikanter. Det i sin tur leder till en säkrare trafikmiljö och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Bakom webbplatsen står Stockholms stad, Göteborg och Malmö. Sveriges Kommuner och Landsting har också deltagit i samarbetet.


Information:
Åsa Lindgren
Projektledare och webbredaktör
Trafikkontoret i Stockholm
Telefon: 070- 472 65 42
asa.lindgren@tk.stockholm.se