Skip to main content

Nya tillväxtföretag i Kista Science City ger framtidstro

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:14 CEST

Sedan januari 2002 har drygt 40 helt nya teknikbaserade tillväxtföretag startat i Kista. Antalet företag per år har därmed ökat från i genomsnitt fem nya företag 1997 till 2001 till 15-20 företag årligen de senaste 2,5 åren. Detta visar en rapport som presenteras av finansborgarrådet Annika Billström i dag.

- Det systematiska arbetet med att understödja tillkomsten av nya företag i Kista Science City har gett goda resultat. På dryga 2 år har antalet nya teknikbaserade företag som startat i Kista ökat markant. Kan den takten hållas med minst 20 nystartade tillväxtföretag per år i Kista kommer det att ha mycket stor betydelse för framtida utvecklingskraft, tillkomsten av nya arbetstillfällen och konkurrenskraft för Kista, Stockholm, men också för hela Sverige, konstaterar Annika Billström (s).

- Rapporten om nyföretagandet i Kista har tagits fram av Kista Innovation & Growth (KIG) som genom sitt arbete bidragit till att 30 av de 40 nya teknikföretagen kunnat startats. Stockholms Stad har tillsammans med KTH, fastighetsägare, Ericsson och övrigt näringsliv i Kista samt Järfälla, Sundbyberg och Sollentuna kommuner utvecklat en spännande vision för den nya vetenskapsstaden, Kista Science City. I visionen ingår att verka för tillväxt och start av nya företag. Detta sker bland annat konkret genom KIGs arbete att stimulera start och stödja utveckling av nya teknikbaserade tillväxtföretag som kan skapa framtida exportintäkter till regionen, säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

- Genom detta arbete finns nu ett väl fungerande system för att stödja teknikentreprenörer i Kista. Härutöver behöver förutsättningarna för och tillgången till riskvillig finansieringen av dessa helt nya företag förbättras betydligt. Vi hoppas att det förslag som näringsdepartementet har utarbetat, om en utökad satsning på riskvillig finansiering i tidiga skeden, kommer att realiseras på ett bra sätt för Stockholmsregionen. Om även den frågan löses så finns sedan ett komplett fungerande system för att stödja framväxten av helt nya teknikbaserade exportföretag, konstaterar Annika Billström (s).

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076