Skip to main content

Nytt sätt att arbeta med budgeten i Bromma

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:17 CEST

Arbetet med Bromma stadsdelsnämnds budget och verksamhetsplan för 2004 kommer att ske i dialog med brukare och allmänhet.

Dialogen inleds med att stadsdelsnämnden tillsammans med förvaltningen i september bjuder in olika brukargrupper till möten om verksamheterna förskola, skola, äldre- och handikappomsorg.

Sammanfattningar av brukardialogerna kommer att läggas ut på hemsidan. Därefter görs ett förslag till budget och verksamhetsplan som presenteras för allmänheten vid ett extra möte torsdagen den 23 oktober. En vecka senare, den 30 oktober, fastställer nämnden budgeten.

Läs mer på www.stockholm.se/bromma http://www.stockholm.se/bromma