Skip to main content

ÖKAD TYNGD I STOCKHOLMS INTEGRATIONSPOLITIK!

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 12:16 CEST

Idag debatteras integrationsfrågor när kommunfullmäktige behandlar Stockholms budget för nästa år. Arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Teres Lindberg presenterar en mer samlad och fokuserad politik.

- Att vi lyckas i integrationsarbetet är avgörande för Stockholms fortsatta utveckling. Därför lägger vi nu ansvaret att leda och vidareutveckla stadens insatser mot segregation och diskriminering där det hör hemma, hos kommunstyrelsen. Tidigare har dessa frågor hänvisats till en särskild nämnd, vilket inneburit att frågorna saknat tyngd och ett samlat grepp, påpekar Teres Lindberg.

- 1997 tog vi initiativet till stadens första integrationsprogram. Nu går vi vidare, renodlar och fokuserar på några få övergripande mål. På så sätt ger vi varje nämnd och bolag ett eget ansvar – och större frihet – att formulera verksamhetsspecifika integrationsmål och konkreta åtaganden.

- Integrationspolitiken måste också fokusera mycket tydligare på arbete som en grundläggande väg in i samhällsgemenskapen. Här har alla partier ett gemensamt ansvar för tidigare års misslyckanden. Introduktionen av nyanlända har inte lyckats hjälpa mer än ett fåtal flyktingar till eget arbete. Jag är övertygad om att den översyn som snart är klar kommer att leda till en rejäl skärpning på det området, säger Teres Lindberg.

- För mig är integrationspolitiken framgångsrik när vi alla känner oss som stockholmare och när vi kan ge alla unga medborgare en bra uppväxt. Mitt mål är att alla som bor i den här fantastiska, mångfaldiga staden också ska känna sig delaktiga i gemenskapen, ansvariga för varandra och för stadens fortsatta utveckling. Dit når vi genom att skapa fler tillfällen för människor att mötas naturligt i vardagen. Dit når vi genom att fördela stadens resurser rättvist.

Gatu- och fastighetsroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308