Skip to main content

Servicehus omvandlas till seniorboende

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 20:09 CET

Några av servicehusen i Stockholms stad kommer att omvandlas till seniorboenden med hyresrätt. Det är innebörden av det beslut som klubbats i kommunfullmäktige ikväll. Många äldre är så pass pigga att de inte behöver bo på ett servicehus. För dem är en äldreanpassad lägenhet istället för servicehus att föredra. En annan fördel med ombildningen är att äldre inte behöver en biståndsbedömning för att få ett boende. Seniorlägenheter kommer istället förmedlas via bostadsförmedlingens kö för personer över 65 år. Beslut om köregler kommer att tas tidigt under våren 2004.

Stadsdelsnämnderna har fått i uppdrag att lämna förslag på servicehus som kan omvandlas. Tre servicehus ”Frösätra” och ”Byholmen” i Skärholmen och servicehuset på Floragatan i Östermalm kommer att omvandlas redan under 2004.

– Genom att omvandla servicehus till seniorboenden med hyresrätt kommer många äldre att få ett flexibelt boende som är mer anpassat till deras behov. De kommer att fortsätta att ha tillgång till hemtjänst, men samtidigt få en anpassad lägenhet via en kö, säger Margareta Olofsson (v), social- och äldreborgarråd.

Alla som bor i servicehus som omvandlas till seniorboende kommer att få personlig information. De kommer själva att få vara med och bestämma om de ska bo kvar i sin lägenhet eller om de vill flytta till ett annat äldreboende. Det kommer alltså att vara möjligt att bo kvar i sin lägenhet när servicehusen omvandlas till seniorboenden. Kommunen kommer även fortsättningsvis ansvara för att alla som behöver hemtjänst får det. Ansvaret för hemsjukvården kommer dock att övergå från kommunen till landstinget.

– Det är viktigt att betona att servicehusen kommer att finnas kvar för dem som har behov av den typen av boende, fortsätter Margareta Olofsson.

Läs Margareta Olofssons inledningsanförande om servicehusens omvandling till seniorboenden från kvällens fullmäktigedebatt på: www.vansterpartiet.se/stockholmsstad klicka på ”Skrivelser”.

Vänsterpartiet Stockholms stadshus
http://www.vansterpartiet.se/stockholmsstad

Socialroteln, Jens Holm, Telefon: 070-47 29 519, epost jens.holm@stadshuset.stockholm.se