Skip to main content

Startskottet går för stadens stora kompetens- och utbildningssatsning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 12:14 CEST

Idag börjar ca. 250 vårdbiträden sin grundutbildning inom äldreomsorgen. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att förstärka verksamheten inför de ökade kraven och behoven som äldreomsorgen står inför.

- Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och dess verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kompetens. Det är angeläget eftersom vi behöver allt fler medarbetare p.g.a. pensionsavgångar och verksamhetsökningar, säger personalborgarrådet Leif Rönngren (s).

- Grundutbildningen inom äldreomsorgen är bara ett första steg i en lång rad projekt som möjliggörs inom ramen för kompetensfonden. Jag ser med tillförsikt fram emot fortsatta utvecklingsinsatser för våra verksamheter och dess medarbetare, säger Leif Rönngren (s).

- Att arbeta inom staden ska vara lockande, utvecklande och meningsfullt. Detta är betydelsefullt för staden, medborgaren och brukaren, säger Leif Rönngren (s).

Personal- och demokratiroteln, Pressekreterare Claes Thunblad, 070-47 29 308