Skip to main content

Stockholm får ett ungdomens kulturhus i city

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 13:11 CEST

Stockholms stads unga får ett riktigt ungdomskulturhus. I dag fattar kulturnämnden beslut om att bygga ut LAVA i kulturhuset till en kulturell mötesplats för ungdomar. Det nya ungdomskulturhuset blir 1 200 kvadratmeter.

- LAVA har i dag en fantastisk verksamhet där mängder av konserter och fanzines produceras årligen och där ungdomar kan få utlopp för sitt kreativa skapande. Dagens beslut att bygga ut LAVA från 700 kvm till 1 200 kvm innebär att verksamheten kan breddas väsentligt och att vi får ett icke kommersiellt kulturhus där ungdomar från alla delar av staden kan mötas, säger Erik Nilsson, kulturborgarråd (s).

- Ombyggnationen innebär att LAVA kommer att kunna ta in 600 ungdomar på en och samma gång. Viktigt är att öppettiden kan förlängas, att projektrummen blir fler samt att de konstnärliga uttrycken kan utökas. Med fler infrastrukturella möjligheter till eget skapande kommer besökandet att breddas.

Samtidigt lanserar kulturborgarrådet Erik Nilsson (s) "En snabb slant" - ett stipendium för ungas eget fria skapande. "En snabb slant" riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt som på ett enkelt sätt kan söka stipendium upp till 10 000 kronor för att genomföra egna kulturprojekt. Stipendiet söks via LAVAS projektdisk och en referensgrupp väljer ut de projekt som bifalls och ger sedan handledning i genomförandet av projektet.

- "Snabb slant"-projektet uppmuntrar och ger utökad möjlighet för det egna skapandet. Att ge unga människor verktyg för att förverklig egna konstnärliga idéer och kulturella projekt får ses som en demokratisk rättighet.

Skol- och kulturroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308