Skip to main content

Stöd till nyföretagande!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 12:34 CEST

Stockholms stad inleder inom kort ett samarbete med IFS, Internationella Företagareföreningen i Sverige. Syftet är att främja nyföretagande bland invandrade stockholmare, främst genom rådgivningsverksamhet.

- IFS bildades för knappt tio år sedan i syfte att bearbeta de särskilda hinder som företagare med invandrarbakgrund stöter på, berättar arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Teres Lindberg (s). Man erbjuder rådgivning för potentiella nyföretagare och arbetar samtidigt med attitydpåverkan för att underlätta företagens kontakter med banker, försäkringsbolag och andra instanser.

- Stockholm har mycket goda erfarenheter från en tidigare period av samarbete med IFS och dess rådgivningsverksamhet, säger Teres Lindberg (s). Jag är därför mycket glad att vi nu tar den här möjligheten att återknyta kontakten.

- Ett aktivt nyföretagande är en viktig förutsättning för förnyelse av näringslivet och framväxten av nya arbetstillfällen i Stockholm. Ett stöd till organisationer som arbetar med nyföretagarrådgivning är helt i linje med stadens näringspolitiska inriktning att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag inom staden.

- Staden ska också arbeta aktivt för att motverka diskriminering. Det känns därför helt rätt att stödja det arbete som bedrivs av IFS när det gäller att påverka eventuella negativa attityder hos de olika instanser som nyföretagare kommer i kontakt med, menar integrationsborgarrådet Teres Lindberg (s).