Skip to main content

Byggtakten ökar i Stockholm 2015

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2015 10:01 CET

Senaste byggprognosen från Sveriges Byggindustrier för Stockholmsregionen visar på en ökning under 2015 i investeringar för både anläggningar och bostäder. De sammanlagda investeringarna ökar med 10 procent jämfört med 2014. När det gäller bostadsbyggandet har investeringarna under flera år legat runt 50 miljarder, men under fjolåret tog det fart uppåt till närmare 65 miljarder. De nya siffror visar på en ökning till drygt 77 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 18 procent.

– Det är många som under en lång tid har påpekat att bostadsbyggandet i Stockholm behöver öka och det är glädjande att nu kunna se siffror som tyder på att byggandet tar ytterligare fart, kommenterar Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Investeringarna på den offentliga anläggningssidan fortsätter att öka under året med 2,8 procent jämfört med 2014 till knappt 9,7 miljarder.

– Stockholmsregionen har en stor infrastrukturskuld och det visar sig varje dag med trängsel i kollektivtrafiken och långa bilköer. Jag hoppas att politikerna vågar satsa än mer på spårtrafik och vägar av olika slag för det underlättar för stockholmarnas vardagspussel och infrastruktur ger även förutsättningar för bostadsbyggandet, säger Elisabeth Martin.

Prognosen från Sveriges Byggindustrier visar hur investeringarna kommer att se ut även för 2016. Den investeringsnivå som förhoppningsvis uppnås under 2015 kommer att bibehållas, men det går inte att skönja någon markant uppåtgående utveckling efter det. För anläggningssidan blir det totalt bara 1 procents ökning och för bostadsbyggandet kommer det knappt inte att bli någon ytterligare investeringsvolym under 2016.

– Det som är positivt i prognosen är att investeringsvolymen kommer att vara intakt även 2016, men det känns ändå lite oroväckande att vi inte kan se någon ökning i investeringstakten. I vår växande region kan vi inte nöja oss med dagens byggtakt, utan vi måste satsa än mer för att framtidens stockholmare ska kunna resa, bo och leva i huvudstadsregionen, säger Elisabet Martin.

Ytterligare kommentarer:

Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, 070-561 32 00, elisabeth.martin@stockholmsbf.se

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera