Skip to main content

Sänkt ROT-avdrag hotar 40 jobb på Gotland

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 07:02 CEST

Det sänkta ROT-avdraget som regeringen föreslår hotar 40 jobb på Gotland. Totalt sett hotas 8300 arbetstillfällen runt om i landet. Det visar en ny rapport på sysselsättningseffekterna av de föreslagna ROT-förändringarna som Sveriges Byggindustrier tagit fram.

– Regeringen menar att ett sänkt ROT-avdrag bara kommer att ha liten effekt på sysselsättningen. Den här undersökningen visar tvärtom att ett sänkt ROT-avdrag riskerar att göra att många människor förlorar sina jobb i hela landet och även om man spontant kan tycka att 40 jobb inte låter så mycket, så är det viktiga jobb för sysselsättningen på Gotland, säger Hans Åkerlund, föreningschef för Gotlands Byggmästareförening.

En stark farhåga är att det sänkta ROT-avdraget kommer att leda till att svartjobben ökar. Innan ROT-avdraget infördes fick 45 % av företagen inom byggsektorn frågor om att utföra arbeten utan kvitton. Efter att avdraget införts var det endast 3 % som fick samma fråga. En undersökning som Måleriföretagen låtit göra visar också att fyra av tio svenskar nu kan tänka sig att köpa svart om ROT-avdraget sänks.

– Ett sänkt ROT-avdrag kommer inte bara att få direkta effekter för staten genom uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. Det riskerar också att få effekter för de vita trygga anställningar. Jag jobbar mycket för att stärka den sunda konkurrensen och nu riskerar flera jobb att återigen ersättas av otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden vilket direkt slår mot de seriösa företagen i byggbranschen, säger Hans Åkerlund, föreningschef för Gotlands Byggmästareförening.

Det var i samband med vårpropositionen 2015 som regeringen aviserade att man avser att sänka det så kallade ROT-avdraget från 50 % till 30 % från och med den 1 januari.

För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera