Skip to main content

EU-BRIDGE projekt in i ny fas

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:14 CEST

Arbetet med EU projektet BRIDGE, där Stockholm Science City är en av de ledande medverkande parterna, har nu gått in i sin andra fas.

I och med att man nu gått in i en ny fas testas BRIDGE modellen genom att följa ett antal styrdokument. I denna test fas ingår tre konkreta och färdig finansierade forskningsprojekt inom området Regenerativ Medicin. Regenerativ Medicin handlar om att återskapa vävnader i kroppen. Arbetet kommer att inrikta sig på att återskapa vävnader för att ersätta led, ben och brosk i knäskålen och innefattar kompetenser bland biokemister, tekniker och medicinare. Detta är ett belysande exempel på tvärvetenskapliga insatser med parter från både företag och akademi. Medverkande EU länder är Nederländerna, England, Sverige, Portugal, Tyskland och Ungern.

Mervärden för ägarna

Arbetet som Stockholm Science City bedriver inom ramen för BRIDGE ökar mervärdet för såväl universiteten som de små och medelstora företagen. "Bland annat kan vi nu erbjuda respektive universitet och företag i området forskarkursplatser samt ökad kunskap om EU:s life science satsningar. Vi har nu en på djupet genomgången modell av samarbete akademi-näringsliv-samhälle inom life science", konstaterar Teresa Soop projektledare vid Stockholm Science City.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy