Skip to main content

Taggar

​Allmännyttan vill leda digitaliseringen i branschen

​Allmännyttan vill leda digitaliseringen i branschen

Nyheter   •   Okt 25, 2018 16:07 CEST

Stockholmshem har anslutit sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Det är en treårig satsning som vill accelerera digitaliseringen i allmännyttan. Initiativet är ett resultat av Allmännyttans digitala agenda som har som mål att bygga upp kompetens för att SABOs medlemsföretag ska bli starkare aktörer, driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering.

Nya lokalhyresgäster ökar trivseln i våra kvarter

Nya lokalhyresgäster ökar trivseln i våra kvarter

Nyheter   •   Jul 03, 2018 09:11 CEST

Vi arbetar ständigt med att våra områden ska vara trevliga och trygga för de som bor där. En viktig del i det arbetet handlar om att ha bra aktörer i våra lokaler. Därför arbetar vi aktivt för att hitta lokalhyresgäster som bidrar till positiv utveckling av våra områden, och senast i raden ser vi tre lyckade lokaluthyrningar.

Nu rullar Stockholmshems första cykelburna områdestekniker

Nu rullar Stockholmshems första cykelburna områdestekniker

Nyheter   •   Jun 04, 2018 13:31 CEST

Det är områdesteknikern Charles som provar på att trampa ut på jobb i Skärholmen istället för att ta bilen.

Hyresöverenskommelse klar för 2018

Nyheter   •   Apr 27, 2018 11:00 CEST

Nu är hyresöverenskommelsen för 2018 mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen region Stockholm klar. Då parterna i årets förhandling inte kunnat enas, hänsköts tvisten till Hyresmarknadskommittén (HMK). I enlighet med vår förhandlingsordning har Stockholmshem nu tecknat ett lokalt avtal utifrån HMKs beslut, vilket resulterar i en hyreshöjning på 1,3 procent från och med den 1 januari 2018.

Välkommen till smygvisning inför byggstart av plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Välkommen till smygvisning inför byggstart av plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden

Nyheter   •   Apr 25, 2017 14:00 CEST

Nu byggstartar vi Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med. Två plusenergihus med 43 lägenheter - ett spjutspetsprojekt med en kombination av tekniker som solceller, eget vindkraftverk, bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av avloppsvatten.

Nu utvecklar vi Stockholmshyra – för en konsekvent hyressättning

Nyheter   •   Feb 20, 2017 09:17 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Nu undertecknar vi därför en överenskommelse för att utveckla hyressättningen i Stockholm.

Samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm

Nyheter   •   Feb 18, 2016 09:10 CET

När Stockholm växer och hyresrätten är viktigare än någonsin, vill vi utveckla och förbättra hur hyrorna sätts i Stockholms stad. Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms allmännyttiga bostadsbolag fördjupar därför samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm inom ramen för Hyreskommittén.

Fyra entreprenörer upphandlade för att bygga Stockholmshusen

Fyra entreprenörer upphandlade för att bygga Stockholmshusen

Nyheter   •   Dec 14, 2015 09:30 CET

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har nu avslutat den gemensamma upphandlingen av Stockholmshusen – en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter av hög kvalitet. De entreprenörer som kvalificerat sig gentemot de uppställda kraven i upphandlingen är Einar Mattson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.