Skip to main content

Den livsviktiga första timmen - livräddande samarbete över gränserna visas live på Skydd 08

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:52 CEST

En plötslig öronbedövande smäll. Så inleds Skydd 08:s livedemonstration i livräddande samarbete över gränserna.

Scenen: en bil har kraschat in i en container och blivit svårt tilltygad. Om personerna i bilen är vid liv är oklart när SOS larmas. Ett räddningsfordon är snabbt på plats, en offensiv enhet som är specialutrustad för att bland annat forcera bildörrar och fönster för att kunna få ut skadade. Teamet kämpar mot klockan. De vet att överlevnadsvillkoren försämras med 10 procent var 10:e minut under den första timmen. Räddningspersonalen får till slut ut de skadade genom framrutan. Tillståndet är kritiskt och för att minska skadeutvecklingen till ambulansen anländer, sätter räddningspersonalen in livsuppehållande åtgärder. Ett par minuter senare är ambulansen är på plats. Ambulanspersonalen är väl insatt i olyckan och tar över vården av patienterna, som når sjukhusets akutintag inom 45 minuter efter smällen.

Situationen visar tydligt vikten av samarbete och kommunikation. Ett effektivt samarbete mellan larmcentral, myndigheter, samt olika aktörer inom brand, räddning och sjukvård, är helt avgörande för att minimera tiden från utlarmning till vård och därmed öka överlevnadschanserna. SKYDD uppmärksammar detta genom att iscensätta scenariot ovan varje dag under mässan, kl 11 och kl 14.

För att förenkla samverkan använder alla aktörer i scenariot radiokommunikationssystemet RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning), som är utvecklat av Krisberedskapsmyndigheten. Systemet införs nu successivt och ska användas, förutom av räddningstjänst och akutvård, även av polis, kriminalvård, kustbevakning och tullverket, samt kommunala organisationer som hemtjänst. Även en del privata aktörer som elnätsföretag och elleverantörer har anslutit sig till systemet. Utbyggnaden sker i sju etapper över landet. Målsättningen är att samtliga regioner i Sverige ska vara anslutna till RAKEL år 2010.
- Med RAKEL kan alla inblandade kommunicera med varandra med varandra på ett enkelt och säkert sätt utan att gå omvägen via en operatör, säger Gunnar Allard, utbildningssamordnare på Krisberedskapsmyndigheten. Visionen är att RAKEL ska bidra till ett tryggare samhälle och därmed tryggare medborgare.

Torsdagen den 2 oktober kommer RAKEL att belysas i en serie seminarier på SKYDD.

- RAKEL är ett mycket inressant integrationsprojekt som spänner över mässans båda huvudteman Skydd & Säkerhet respektive Brand & Räddning, säger Magnus Eriksson, projektledare för SKYDD 2008. Med livespelet vill vi belysa vikten av samordning mellan olika aktörer i samhället som tidigare saknat kontaktytor mot varandra.


SKYDD 2008 arrangeras den 30 september - 3 oktober på Stockholmsmässan och är Nordens största mässa och konferens för säkerhet samt brand och räddning. I år samlas ca 320 utställare på en nettoyta av ca 10 500 kvm.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Eriksson, Projektledare SKYDD
Telefon: 08-749 43 30, e-post: magnus.eriksson@stofair.se

Alexandra Kärnlund, Pressansvarig SKYDD
Telefon: 08-556 973 51, e-post: alexandra.karnlund@informedia.se


Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy