Skip to main content

Hur förändras vardagsresandet med ny kollektivtrafiklag?

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 13:57 CEST

Den första januari 2012 börjar en ny kollektivtrafiklag att gälla. Den nya lagen innebär bland annat att kommersiella aktörer nu kan köra på sträckor som tidigare endast läns- och lokaltrafikbolagen trafikerat. Sverige är ett av de länder i världen där avregleringen av kollektivtrafiken kommit längst.

 

På kollektivtrafikbranschens mässa Persontrafik 2010, den 27 oktober på Stockholmsmässan, finns Näringsdepartementet på plats för att berätta om den nya lagen. Därefter samtalar Lars Backström, vd Västtrafik, Tomas Byberg, vd Byberg & Nordins Busstrafik samt Gunnar Wulf, vd för Öresundståg om vad lagen kan innebära för vardagsresenären som pendlar till arbete och skola i olika regioner.

– Den nya lagen ger möjlighet att skapa en kollektivtrafik där alla aktörer med resenären i centrum kan utveckla nya moderna tjänster för alla som reser kollektivt. För trafikföretagen ger lagstiftningen möjlighet att på egna regionala marknader starta kollektivtrafiklinjer som utgår från lokala resenärsbehov och önskemål, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör för Bussbranschens Riksförbund (BR).

– 37 procent av alla kollektivtrafikresorna som görs idag sker till och från arbete och skola, vardagsresandet är därför en stor och viktig del. Med fler aktörer på marknaden är det viktigt för hela branschen att samverka så att resenärerna enkelt ska kunna få information och kunna köpa biljetter. Den nya lagen ska ju främja ett ökat resande och detta ligger helt i linje med branschens gemensamma mål om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, säger Charlotte Wäreborn Schultz, ordförande i styrgruppen för ”Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik” och VD för Svensk Kollektivtrafik.

Datum och tid: 27 oktober kl 11:30-12:30
Plats: Stockholmsmässan, Sal T5 Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Tomas Byberg, vd Byberg & Nordins Busstrafik samt Gunnar Wulf, vd för Öresundståg.

Media är välkomna att närvara vid seminariet och ackreditering sker via Stockholmsmässan.

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik är ett samarbete mellan Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målsättningen är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt och att fördubbla resandet till 2020. Läs mer på www.fördubbling.se

Persontrafik är en fackmässa för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. Årets mässa arrangeras 26-28 oktober på Stockholmsmässan. Arrangör är Stockholmsmässan AB och Svenska Mässans Stiftelse i samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I anslutning till mässan arrangeras en gemensam konferens som behandlar aktuella frågor inom kollektivtrafiken. Läs mer på www.persontrafik.se.

Kontakt:
Anna Grönlund, förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund, 073-648 72 02, anna.gronlund@bussbranschen.se, www.bussbranschen.se

Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk Kollektivtrafik, 070-528 08 70, charlotte.wareborn@svenskkollektivtrafik.se, www.svenskkollektivtrafik.se


Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela världen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera