Omuoin6s3jo166yunhvg

Sankt Jacobs kyrka vid Kungsträdgården blir nattklubb

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 10:46 CEST

Pcaottxrrrjigzjmuuyb

73 tomma stolar i Stockholm efter kyrkovalet

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:39 CEST

Södermalmsförsamlingar röstade mest i hela landet i kyrkovalet. Flera nomineringsgrupper fick större stöd än det fanns namn på listorna. 73 stolar kommer att stå tomma i kyrkofullmäktigesalar efter valet.

Media no image

Inbjudan till Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 10:05 CEST

Pressinbjudan 2017-09-01

Inbjudan till Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande

Den 12 september äger ceremonin för Riksmötets öppnande 2017 rum. Journalister och fotografer som vill närvara vid gudstjänsten i Storkyrkan kl 12.20 måste ha en pressackreditering till Storkyrkan.

Fotopool utanför Storkyrkan
Media som vill bevaka utanför Storkyrkan måste också ha ackreditering.

Obs! Du kan enbart ackreditera dig till antingen fotopoolen utanför Storkyrkan eller den inne i Storkyrkan. Det går inte att få ackreditering till båda.


Information om gudstjänsten
Gudstjänsten leds av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Högtidstalare är dominikansyster Madeleine Fredell. Nykomponerad musik av Agneta Sköld och Anna Cederberg Orreteg framförs av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Filip Graden, cello och domkyrkoorganist Mattias Wager, orgel.

Ackreditering krävs

Observera att media måste ackreditera sig till Storkyrkan för att närvara vid gudstjänsten senast onsdag den 6 september kl 07.30.

Möjlighet till ljudtappning finns. Ta med en xlr-kabel.

Ansökan om ackreditering – viktig information!
Alla som ansöker om ackreditering kommer att genomgå Säkerhetspolisens registerkontroll. På grund av det rådande säkerhetsläget kommer ingen att kunna ansöka om ackreditering efter 6 september kl 07.30.

Ansökan görs via e-post till adressen agneta.lagercrantz@svenskakyrkan.se

Ange följande uppgifter i din ansökan:

 • Namn
 • E-postadress och telefonnummer
 • Medieföretag
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter till din närmaste chef

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »
Media no image

Stockholms stift får tre nya diakoner och fyra nya präster

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:57 CEST

Söndagen den 11 juni klockan 11.00 vigs nya präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Stockholms stift. De vigs i Storkyrkan under vigningsgudstjänsten som leds av biskop Eva Brunne.

Följande vigs till diakon:


Helen Cosini - för tjänst i Österhaninge församling
Charlotte Dunér - för tjänst i Lidingö församling
Heidi Elfving - för tjänst i Järfälla församling

Följande vigs till präst:

Yvonne Iversen – för tjänst i Sankt Matteus församling
Marie Kullenberg – för tjänst i Vantörs församling
Katarina Lamos – för tjänst i Sollentuna församling
Sara Rothlin – för tjänst i Farsta församling

Läs mer

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/heidis-langtan-att-bli-diakon-slappte-aldrig

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/yvonnes-yrkesresa-har-varit-lang-och-brokig-


Vigningen sker i Storkyrkan, som är stiftets domkyrka, söndagen den 11 juni klockan 11.00. Förutom biskopen medverkar domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. För musiken står Sankt Jacobs kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager. Bland annat framförs musik av Martin Åsander och Martin Arpåker. Som postludium spelas Chicester Psalms av Leonard Bernstein.

Medierna välkomnas
Välkommen att bevaka prästvigningen i Storkyrkan. Fotografering sker från särskild plats i kyrkan, dock inte vid vissa kyrkliga handlingar som bön och nattvard. Fotografering vid procession och psalmsång föredras. Efter gudstjänsten ges möjlighet att fotografera de vigda diakonerna och prästerna tillsammans med biskopen.

Fakta om präster och diakoner i Svenska kyrkan
Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om kyrkan i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Inom Svenska kyrkan finns tre vigningstjänster: biskop, präst och diakon. Att vara vigd till en sådan tjänst innebär en livslång hållning med ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. Alla diakoner har i grunden en fackutbildning från högskola eller universitet inom socialt arbete eller vård och omsorg och har därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.

Prästkandidaterna har alla en examen i teologi eller religionsvetenskap samt därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I utbildningen till präst ingår även att efter prästvigningen arbeta ett år under handledning i en så kallad missivförsamling i det stift där de vigts. Därefter går det att söka fast tjänst.


För mer information:

Pär Sandberg
Pressekreterare
0705-941828

par.sandberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »
O61jpynmkutcasve06ox

1200 ungdomar skramlar bössor i hela Stockholm för att bekämpa hungern i världen

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 10:53 CEST

Zeddbjeufk9c5xdzxh9x

Kyrkan ordnar ny fortbildning för journalister

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:00 CET

Kunskapsfrukostar om Stockholms dolda fattigdom. Halvdagsutbildning om katastrofpsykologi. En heldag prova på- om andlighet. Stockholms domkyrkoförsamling har skapat en gratis fortbildning för journalister som går ut på att man får träffa dem som jobbar med den mest nakna verkligheten - fysiskt och själsligt.

Slcwm0h89ehx6a2wgvpx

Nyskapande kyrkomusiker får Ceciliapriset 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 12:55 CET

Stockholms stifts kyrkomusikaliska pris på 10 000 kronor tilldelas Karin Oldgren i Engelbrekts församling som får årets Sankta Ceciliapris. I motiveringen framhålls särskilt hennes konstnärlighet och nyskapande.

Media no image

Stockholms stift får nya präster - vigs i Storkyrkan

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 15:17 CET

Söndagen den 29 januari är det prästvigning i Stockholms stift. Biskop Eva Brunne viger då sex stycken prästkandidater.

Vigningen sker i Storkyrkan, som är stiftets domkyrka, den 29 januari klockan 11.00. Förutom biskopen medverkar domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Sångsolist är Maja Frydén. För körmusiken står Stockholms domkyrkokör under ledning av Michael Waldenby och organist är Oscar Rutberg.

Till präster vigs:

Emelie Björling för Sollentuna församling

Mattias Hay för Sundbyberg församling

Ida Mohlin för Hedvig Eleonora församling

Jenny Salaj för Järfälla församling

Lena Thoms för Västerleds församling

Omar Ud-Din för Fresta församling

Högmässan med prästvigning börjar kl. 11.00 i Storkyrkan och medierna hälsas välkomna.

Välkommen!
Välkommen att bevaka prästvigningen i Storkyrkan. Fotografering sker från särskild plats i kyrkan, dock inte vid vissa kyrkliga handlingar som bön och nattvard. Fotografering vid procession och psalmsång föredras. Efter gudstjänsten ges möjlighet att fotografera de vigda diakonerna och prästerna tillsammans

För mer information:
Pär Sandberg
Pressekreterare
0705-941828
par.sandberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »
Media no image

Katarinauppropet ska verka mot svensk vapenexport

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 16:04 CET

Katarina församling i Stockholm startar ett upprop där Sveriges befolkning uppmanas att göra sin röst hörd för en human flyktingpolitik, mot svensk vapenexport. Initiativtagare till Katarinauppropet är Katarina församling och Kristna fredsrörelsen tillsammans med KG Hammar och målet är att Svenska kyrkan inför kyrkovalet 2017 ska ta avstånd från svensk vapenexport.

Katarina församling bjuder in till presskonferens torsdagen den 26 januari kl. 13.00 i församlingens lokaler, Högbergsgatan 15, Stockholm.

Tidigare ärkebiskop KG Hammar tillsammans med kyrkoherde Olle Carlsson, Kerstin Bergeå från Kristna fredsrörelsen och författaren Olle Sahlström informerar då om ”Katarinauppropet” som startades med bakgrund av det omfattande flyktingarbetet i Katarina församling hösten 2015. Uppropet är ett samarbete mellan Katarina församling, Svenska kyrkan och Kristna Fredsrörelsen.

– Det är hög tid att bilda opinion för en human flyktingpolitik, mot svensk vapenexport inom Svenska Kyrkan, säger Olle Carlsson, Kyrkoherde i Katarina Församling.

– Fred är vägen till fred. Världens historia visar på många exempel hur man trott motsatsen, att krig kan vara vägen till fred. Också under kyrkans historia finns exempel på hur man rättfärdigat kriget men fredens och kärlekens röster har aldrig tystnat, säger KG Hammar.

 • Det ska vara en självklarhet att kyrkan är profetisk, utmanar och går före, säger Kerstin Bergeå från Kristna Fredsrörelsen.

Sveriges befolkning (medlemmar och icke-medlemmar i Svenska kyrkan) uppmanas att besöka hemsidan www.katarinauppropet.se för att göra sin röst hörd. Målet är att svensk vapenexport ska bli en fråga i kyrkovalet 2017 samt att Svenska kyrkan i förlängningen ska ta avstånd från svensk vapenexport.

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »
To6jxyasrbq9fdssyoxg

Nu blir begravningsinfon digital, neutral och flerspråkig

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 14:10 CET

I januari lanserar Järfälla församling den första webbplatsen i Sverige som är helt frikopplad från Svenska kyrkans verksamhet. Syftet är att ge tydlig, korrekt och neutral information till invånarna i Järfälla kommun.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för biskop, stiftskansli och övrig stiftsorganisation
 • pahwhmr.wnsaqjynndktberg@swmqtqhaxtvvensxyzzkaoxkyzfuvrkehqvan.se
 • +46 705 94 18 28
 • +46 8 508 940 10

 • Presskontakt
 • Enhetsledare kommunikation
 • Enhetsledare för kommunikationsenheten, Stockholms stift
 • annica.timmerman@svenskakyrkan.se
 • +46 725 15 53 90
 • + 46 8 508 940 62

Om Stockholms Stift

Svenska kyrkan i Stockholms stift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

Adress

 • Stockholms Stift
 • Klara Södra Kyrkogata 1
 • Box 16306 103 25 Stockholm
 • Sweden