Njut av orgeltoner från Bach till Avicii

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 09:40 CEST

Organisationen Interreligiöst råd i Stockholm (IRiS) vädjar till Polismyndigheten

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 10:42 CEST

-Det är uteslutet att en nazistisk organisation får marschera i omedelbar närhet av synagogan på en lördag, då sabbatsgudstjänst firas där.

I ett brev vädjar IRiS till Polismyndigheten att avslå NMR:s ansökan om tillstånd att marschera lördag 1 september på en marschväg som passerar i närhet av Stora synagogan på Wahrensdorffsgatan.

Rådet framhåller att NMR utgör ett hot mot det öppna samhället och skapar genuin fruktan bland medborgarna:

”Från ett interreligiöst perspektiv känner vi alla en legitim fruktan inför NMR:s planerade demonstration. NMR, med sin våldsbejakande extremism, utnyttjar det öppna samhällets fri- och rättigheter. Samtidigt utgör en implementering av NMR:s ideologiska program en negation av de värden som vårt samhälle bygger på."

I Interreligiöst Råd i Stockholm är flera olika judiska, muslimska, kristna, hinduiska, buddhistiska, sikhiska, baha’í och asatroende samfund representerade.


För mer information kontakta:
Helene Egnell, sekreterare, 08-508 940 09
Kaj Engelhart, styrelseledamot, 070-771 12 95
Bahman Tofighian, ordförande, 070-476 62 55.

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

​Ilsket anslag i Svenska kyrkans och Stockholms Stadsmissions gemensamma annonskampanj om medmänsklighet

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 10:39 CEST

Svenska kyrkan och Stockholms Stadsmission gör gemensam sak i en kampanj för medmänsklighet. Kampanjen pågår fram till valet.

Pressinformation gällande begravningsgudstjänst för Eric Torell

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 11:44 CEST

Torsdag 2 augusti blev Eric Torell skjuten till döds, Många människor har berörts av denna fruktansvärda händelse. En motorcykelkortege och minnesstund genomfördes söndag 5 augusti som väckte stor uppmärksamhet.

Begravningsgudstjänst för Eric Torell är offentlig och kommer att hållas i Gustaf Vasa kyrka fredagen 24 augusti kl 14. Kyrkan öppnar kl 13.30.

Begravningsgudstjänsten leds av prästen Pär Friberg som genom Svenska kyrkan, Stockholms stifts, samarbete med polisen bistod vid överlämnandet av dödsbudet och sedan dess har varit stöd för familjen.

Bland övriga medverkande i begravningsgudstjänsten finns Janne Schaffer, gitarr, Stefan Jämtbäck, sång/gitarr, Lars Fredén, orgel.

Minnesstund i kretsen av de allra närmaste.

Info till journalister och fotografer

Ett tält kommer att sättas upp utanför Gustaf Vasa kyrka intill huvudentré (Upplandsgatan) som blir samlingsplats för media innan begravningsgudstjänsten. Media välkomnas att delta under begravningsgudstjänstens första del. 

Klockan 13.15 ges detaljerad information i tältet om gudstjänsten och familjens önskemål.

Vid frågor, kontakta:

Pär Friberg, präst, 08-505 815 09, 070-786 08 50, par.friberg@svenskakyrkan.se


Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Fredag 24 augusti kl 14 hålls begravningsgudstjänst i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm för Eric Torell. Samlingsplats för media upprättas utanför kyrkans huvudentré vid Upplandsgatan för information kl 13.15.

Läs vidare »

Goda samtal i fokus för kyrkan under Järvaveckan

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:43 CEST

Svenska kyrkan satsar stort under Järvaveckan i år. Ärkebiskopen deltar, det erbjuds seminarier, eftersnack i kyrkan och utställningstält med många aktiviteter.

​Nu finns själavård lättillgänglig för den som vårdas i hemmet

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 15:28 CET

Nya vårdformer ställer nya krav på stödsamtal och själavård. Mängden patienter vårdade i hemmet i form av ASIH motsvarar ett nytt sjukhus i Stockholm. Från och med den 1 mars får dessa patienter ett nytt, enkelt och rättvist sätt att träffa någon att prata med.

– Ett helt nytt sjukhus finns numera i Stockholm – det som finns i hemmen, säger sjukhusprästen Helena Nikula, när hon beskriver hur vårdformerna förändrats i Sverige. Alltfler patienter vårdas i hemmet enligt ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och då är det också rimligt att de får det av själavård och stödsamtal på samma villkor som de som ligger på en vanlig sjukhusavdelning.

– När livet förändras och tillvaron gungar kan det vara värdefullt att få prata med någon om tankar och känslor som kommer fram. Ibland blir livet en kris och då kan stödet vara särskilt viktigt.

Vården förändras
Svenska kyrkan har sedan länge erbjudit samtal och besök på sjukhus och vårdinrättningar men i takt med att sjukhusvården i Sverige förändras i form av vård i hemmet så förändras även kraven på Svenska kyrkans själavård.

För den som är patient som vårdas i hemmet eller anhörig finns numera ett samtal med en präst eller diakon inte längre än ett telefonsamtal bort. Där finns Svenska kyrkans koordinator som hjälper till att hitta rätt person i rätt församling. Koordinatorn kan även hjälpa till att nå kontakt med andra samfund eller religioner. Telefonnumret till koordinatorerna är 08-402 36 00 och de nås från och med 1 mars 2018 vardagar mellan klockan 9.00 och 16.00.

Till hjälp för sjukhuspersonal
Så här säger Annika Norman, tf. enhetschef på Stockholms sjukhem om att patienter och närstående får kortare vägar till stöd och praktisk information:

– Vi välkomnar Svenska kyrkans initiativ att införa en koordinator. Det förenklar både för patienterna, deras närstående och för vår personal att få kontakt för stöd i både existentiella och praktiska frågor. Vi är också glada över att koordinatorn också kan förmedla kontakter med företrädare för olika trossamfund och andra religioner.

– Som vårdpersonal inom ASIH kommer vi ofta i kontakt med de stora existentiella frågorna. Ensamheten, som ofta verkar komma tillsammans med insikten om att överlevnaden är begränsad, kan vara stor och inte alltid något den sjuke kan dela, ens med sina närstående, säger Fredrik Sumara som är sjuksköterska på Ersta ASIH.

Han fortsätter:

-Ibland kan vi som vårdpersonal finnas där för samtal, men det kan också vara så att vi - särskilt om vi har känt personen länge - utvecklat "en annan typ av relation" och inte är den som patienten vill anförtro sig åt. Alla vill heller inte ha kontakt med kurator eller psykoterapeut. Här tycker jag att kyrkan har en naturlig roll i det teamarbete som utgör grunden för ASIH-verksamheten. De patienter som haft kontakt med präst eller diakon har ofta varit mycket nöjda och positiva. Minns särskilt en kvinna som sade att "kontakten med prästen blev mitt hopp i hopplösheten", avslutar Fredrik Sumara.Fyra anonyma röster om Sjukhuskyrkan

Emelie:

”För mig betydde det otroligt mycket att få bolla andliga tankar helt öppet, med en präst! Tankar som jag inte vågade/ kunde ta upp med vårdpersonal, när mamma var sjuk. Jag mötte en tillåtande öppenhet, som faktiskt räddat mitt liv!”

Anonym:

”Med min kyrkliga kontakt har jag kunnat prata om ALLT! Allt det svåra, det djupa, det andliga, och min vardag och ensamhet, efter att min hustru dog. Det har gjort att det blivit lättare att vara pappa och morfar, för att jag har en person till att dela det jag inte riktigt kan med någon annan. Att dessutom veta att den kontakten också mötte och kände min hustru, är otroligt värdefullt i våra samtal. Jag behöver inte förklara allt.”

Anonym:

”Att min fru fick ha sin själavårdskontakt, under sista delen av sjukdomstiden, gav hela familjen utrymme att vara i livet men också att våga prata om det allra svåraste. Det hjälpte oss också att stå ut med svåra besked från vården.”

Anonym:

”Min mamma var sjuk och döende och hade en själavårdskontakt. Genom det fick jag, i min stad, i en annan del av landet – en själavårdskontakt. Det var livsviktigt när det skedde! Jag hade så många tankar och känslor att bearbeta. Att röra sig mellan vardagen, sjukdomen, barndomen, tron och livet efter döden. Ja, det fanns, helt enkelt, ingen annan plats där det var möjligt!”

Mer information om koordinatorerna och ASIH:

Telefon: 08-402 36 00 (vard. 9-16)

E-post: stockholmsstift.asih@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/asih

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

​Jubilate 2018 är årets stora kyrkomusikfest

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 15:32 CET

I år står 200 gosskorister på scen i Gustav Vasa kyrka och dessutom framförs musik av Igor Stravinskij, Aaron Copland och Sven-David Sandström. I samband med konserten delas årets Sankta Ceciliapris ut.


- Årets Jubilate ger ett unikt tillfälle att njuta av musik framförd av 200 gosskorister samt blandad kör med orkesterackompanjemang, säger Anna Pihl Lindén, stiftsmusiker.

Jubilate är en årligt återkommande kyrkomusikalisk fest som äger rum i Stockholms stift samband med kyndelsmässodagen. Arrangörer är Gustav Vasa församling, Stockholms stift och Stockholms stifts Kyrkosångsförbund.


PROGRAM

Jubilate 2018

Lördag 3 februari i Gustaf Vasa kyrka

Kl 15.00 Ljus i mörkret - Gosskörskonsert med 200 sångare

Körer från Danderyd, Katarina, Kungsholm, Storkyrkan, Täby och Österåker

Stockholms Gosskör

Karin Skogberg Ankarmo, Magnus Bergman och Gregory Lloyd leder och ackompanjerar

Kl 16.00 Konsert

Igor Stravinsky: Psalmsymfoni för kör och orkester Blås upp!

Matthew Peterson: Lux Aeterna

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man

Sven-David Sandström: Psalm 150

Hägerstens kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, Sankt Matteus kör

Orkestern Filialen.

Flygel Mattias Wager och Lars Fredén

Dirigenter Kerstin Börjeson och Sonny Jansson


Sankta Ceciliapriset utdelas under konserten

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

Stockholms stift får fyra nya präster

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 11:38 CET

Söndagen den 21 januari klockan 11.00 vigs fyra nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Stockholms stift. De vigs i Storkyrkan under vigningsgudstjänsten som leds av biskop Eva Brunne.

Kyrkan på plats på Bröllopsfeber

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 14:29 CET

Vad innebär det att gifta sig i kyrkan? Vad får man göra? Vad kostar det? Får man ha egen musik och egen präst? Frågorna är många och Svenska kyrkan är på plats på Bröllopsfeber på Stockholmsmässan i Älvsjö 17-18 februari för att svara alla förväntansfulla blivande brudpar.

​Ickevåld och dialog gav henne årets Martin Luther King-pris

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 16:12 CET

Måndagen den 15 januari tar Fatemeh Khavari emot årets Martin Luther King-priset i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Hon har varit engagerad i kampen mot utvisningarna av asylsökande från Afghanistan.

- Jag är jätteglad, det här känns fantastiskt, säger hon. Det har gett mig motivation att försöka få en bättre och mänskligare värld.

Fatemeh Khavari har bland annat startat rörelsen Ung i Sverige som kämpar för att stoppa utvisningarna av asylsökande till Afghanistan. 

Biskop Eva Brunne sitter med i priskommittén:
- Det är fantastiskt att få ge priset till Fatemeh Khavari. Som talesperson för Ung i Sverige har mod, civilkurage och solidaritet präglat hennes kamp. Helt i Martin Luther Kings anda. Jag tror att hennes engagemang gör skillnad och får många av oss att inse att människovärde måste vägra tyngre än lagar och regler.

Priset har delats ut sedan 2005 och det är symboliskt att prisutdelningen sker i Norrmalmskyrkan. Här predikade baptistpastorn Martin Luther King i samband med att han tog emot Nobels fredspris 1964

Juryns motivering lyder:
”Som talesperson för Ung i Sverige har Fatemeh Khavari genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek. Genom en sittstrejk som började på Mynttorget i Stockholm mobiliserade Ung i Sverige och Fatemeh unga ensamkommande i kampen att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh har med sitt ledarskap lyckats hålla samman en snabbt växande rörelse. Trots hat står hon upp för dem som behöver det mest, de som tidigare inte haft någon röst – i sann Martin Luther King-anda.”


Om Martin Luther King-priset
Priset har delats ut varje år sedan 2005 till en person bosatt i Sverige som verkat i Martin Luther Kings anda. Tidigare pristagare har bland annat varit Martin Schibbye (2017), Malena Ernman (2016) och Anna Liebitis (2015). Prisutdelningen sker den 15 januari i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Platsen där Martin Luther King själv predikade i samband med att han mottog Nobels fredspris.

Bakom priset står Sveriges Kristna Råd, Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen. Priset är verifierat och godkänt av Martin Luther Kings efterlevande.

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för biskop, stiftskansli och övrig stiftsorganisation
 • papvr.sgsasmndtqbelmrgrj@svfvekonsqpkarrkyztrkfvanzh.scuekn
 • +46 705 94 18 28
 • +46 8 508 940 10

 • Presskontakt
 • Enhetsledare kommunikation
 • Enhetsledare för kommunikationsenheten, Stockholms stift
 • anzhniwrcath.tusimxgmegqrmpmanbw@szbvevwnsxgkawvkybbrkxbansv.skgeyc
 • +46 725 15 53 90
 • + 46 8 508 940 62

Om Stockholms Stift

Svenska kyrkan i Stockholms stift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

Adress

 • Stockholms Stift
 • Klara Södra Kyrkogata 1
 • Box 16306 103 25 Stockholm
 • Sweden