Skip to main content

Stockholms stift får tre nya diakoner och fyra nya präster

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:57 CEST

Söndagen den 11 juni klockan 11.00 vigs nya präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Stockholms stift. De vigs i Storkyrkan under vigningsgudstjänsten som leds av biskop Eva Brunne.

Följande vigs till diakon:


Helen Cosini - för tjänst i Österhaninge församling
Charlotte Dunér - för tjänst i Lidingö församling
Heidi Elfving - för tjänst i Järfälla församling

Följande vigs till präst:

Yvonne Iversen – för tjänst i Sankt Matteus församling
Marie Kullenberg – för tjänst i Vantörs församling
Katarina Lamos – för tjänst i Sollentuna församling
Sara Rothlin – för tjänst i Farsta församling

Läs mer

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/heidis-langtan-att-bli-diakon-slappte-aldrig

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/yvonnes-yrkesresa-har-varit-lang-och-brokig-


Vigningen sker i Storkyrkan, som är stiftets domkyrka, söndagen den 11 juni klockan 11.00. Förutom biskopen medverkar domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. För musiken står Sankt Jacobs kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager. Bland annat framförs musik av Martin Åsander och Martin Arpåker. Som postludium spelas Chicester Psalms av Leonard Bernstein.

Medierna välkomnas
Välkommen att bevaka prästvigningen i Storkyrkan. Fotografering sker från särskild plats i kyrkan, dock inte vid vissa kyrkliga handlingar som bön och nattvard. Fotografering vid procession och psalmsång föredras. Efter gudstjänsten ges möjlighet att fotografera de vigda diakonerna och prästerna tillsammans med biskopen.

Fakta om präster och diakoner i Svenska kyrkan
Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om kyrkan i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Inom Svenska kyrkan finns tre vigningstjänster: biskop, präst och diakon. Att vara vigd till en sådan tjänst innebär en livslång hållning med ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. Alla diakoner har i grunden en fackutbildning från högskola eller universitet inom socialt arbete eller vård och omsorg och har därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.

Prästkandidaterna har alla en examen i teologi eller religionsvetenskap samt därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I utbildningen till präst ingår även att efter prästvigningen arbeta ett år under handledning i en så kallad missivförsamling i det stift där de vigts. Därefter går det att söka fast tjänst.


För mer information:

Pär Sandberg
Pressekreterare
0705-941828

par.sandberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy