Skip to main content

Servicemål

Nyhet   •   Dec 07, 2011 16:20 CET

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms Stad och Huddinge kommun.

Dricksvatten

Stockholm Vattens mål är att leverera ett dricksvatten som alltid är tjänligt enligt Livsmedelsverkets krav i dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30. Här föreskrivs att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Varje år tar Stockholm Vatten mer än 1 000 vattenprover i kundernas tappkranar för att säkerställa den höga kvaliteten.

Akut vattenläcka 

Vid akut vattenläcka som uppstår på ledningsnätet bör kunderna i normala fall ha vatten åter (i kranen) inom åtta timmar på dagtid (ordinarie kontorstid) eller tio timmar på övrig tid (jourtid, dygnet runt, året om).

Utan vatten vid vattenavstängning 

Om kunderna blir utan vatten vid en större vattenavstängning försöker Stockholm Vatten ge möjlighet att hämta vatten från ett tappställe.

Avloppsstopp  

Vid ett avloppsstopp bör stoppet vara avhjälpt inom fyra timmar om det inträffar under ordinarie arbetstid och efter sex timmar om det inträffar efter ordinarie arbetstid.

Vad händer om Stockholm Vatten inte kan uppfylla servicemålen?

Om inte servicemålen kan hållas så innebär det en avvikelse. Stockholm Vatten undersöker då vad som inträffat för att kunna förklara och snarast rätta till om något gått fel. Ambitionen är att ge den service som utlovats. Någon motprestation i form av ekonomisk ersättning ges inte.